More from 'mr. W.E. Nent'

Fiscale strandgangers

Fiscale strandgangers
8 april 2020

Door de getroffen overheidsmaatregelen moet een groot aantal ondernemers noodgedwongen de deuren gesloten houden en zien zij hun afzetmarkt geheel of gedeeltelijk wegvallen. Dat leidt direct tot omzetderving en tot grote onzekerheid over de continuïteit van deze ondernemingen. Om ondernemers tegemoet te komen heeft het kabinet een pakket financiële noodmaatregelen ingevoerd. In deze bijdrage zoomt mr. W.E. Nent voor de eenvoud slechts in op twee specifieke maatregelen, te weten het bijzondere uitstel van betaling en het makkelijker kunnen verlagen van een opgelegde voorlopige aanslag.

De vaststellingsovereenkomst: krampachtige kruisverbanden?

De vaststellingsovereenkomst: krampachtige kruisverbanden?
24 juni 2019

De doelmatigheidsbepaling in de AWR staat regelmatig in de weg aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in situaties die door de Belastingdienst als contra legem worden bestempeld. De vraag is of dat terecht is als sprake is van een bestaande onzekerheid over de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.