More from 'Prof. mr. S.C.W. Douma'

Loading...

Openbaarmaking bestuurlijke boeten voor belastingadviseurs: niet invoeren!

Openbaarmaking bestuurlijke boeten voor belastingadviseurs: niet invoeren!
2 oktober 2019
760 keer bekeken

In deze Opinie pleit prof. mr. Douma om vier redenen ervoor om hoofdstuk VIIIA, afdeling 3, AWR niet in te voeren. In de eerste plaats zal de maatregel in de praktijk vooral leiden tot meer ‘leverage’ voor de Belastingdienst in fiscaal-inhoudelijke discussies. In de tweede plaats is de openbaarmaking van vergrijpboeten niet geschikt om de met het wetsvoorstel nagestreefde doelen te bereiken. In de derde plaats zal de openbaarmaking van een vergrijpboete dikwijls een onevenredige impact hebben op de individuele beroepsbeoefenaar. In de vierde plaats voorziet het wetsvoorstel niet in de plicht tot openbaarmaking van de namen van de door de inspecteur gemandateerde ambtenaren die betrokken zijn geweest bij (de aanloop naar) een procedure waarin de belastingrechter een onherroepelijke veroordeling in de werkelijke proceskosten van de belastingplichtige heeft uitgesproken. Dit is onevenwichtig.

Grensoverschrijdende constructies

Grensoverschrijdende constructies
27 september 2017
2431 keer bekeken

Op 21 juni 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd ‘tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies’.