More from 'prof.dr. I.J.J. Burgers'

OESO’s Unified Approach: een knap staaltje governance

20 november 2019
371 keer bekeken

Een oplossing vinden voor de problemen waarvoor de digitale economie wetgevers en verdragssluiters stelt is een uitdaging, niet alleen vanwege de fiscaal-technische complexiteit, maar ook vanuit governance-perspectief. Want hoe geef je als internationale governance-organisatie leiding aan een project waarbij 134 landen (OECD-lidstaten en het Inclusive Framework) overeenstemming moeten bereiken over een nieuwe verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende activiteiten. Wil de OECD slagen in haar missie, dan zal zij het spel zo moeten spelen dat alle landen van het Inclusive Framework het gevoel hebben dat zij er niet alleen collectief, maar ook individueel beter van worden. Voorwaar geen eenvoudige opgave.

'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel

1 november 2018
1276 keer bekeken

Waardecreatie wordt wel de nieuwe mantra van het internationale belastingrecht genoemd. De Europese Commissie is duidelijk in haar visie over de betekenis van waardecreatie voor het nationale recht. Voor deze Opinie beperkt prof.dr. I.J.J. Burgers zich tot de betekenis van het begrip waardecreatie in het internationale belastingrecht. Gebruikt de OECD waardecreatie als nieuwe mantra of standaard, nieuw beginsel of concept voor de allocatie van heffingsrechten? Of is sprake van oude wijn in nieuwe zakken?