More from 'prof.dr. J.N. Bouwman'

Nieuwe ontwikkelingen rond de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting

20 november 2019
392 keer bekeken

Recent heeft de wetgever bij de invoering van een tweetal generieke renteaftrekaftrekbeperkingen verklaard dat de invoering van deze aftrekbeperkingen mede is gegrondvest op het streven om de behandeling van vreemd vermogen meer in overeenstemming te brengen met de behandeling van eigen vermogen. Over dit streven en de introductie van andere renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, waarbij ook pijler 2 van het Inclusive Framework on BEPS van de OECD en G20 aan de orde komt, gaat de NTFR Opinie van deze week.

Geen afschaffing van de consolidatie in de fiscale eenheid (VPB)

1 november 2018
1313 keer bekeken

Prof. dr. Jan Bouwman gaat in de NTFR Opinie van deze week in op de opmerking van de staatssecretaris dat het van toepassing verklaren van de ‘per-elementbenadering’ zou moeten leiden tot een fundamentele bezinning op het regime van de fiscale eenheid om zo tot een toekomstbestendige concernregeling te komen.