More from 'Prof.dr. P. Kavelaars'

Bronstaatheffingen in opmars

11 september 2019
313 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week besteed prof.dr. P. Kavelaars aandacht aan de rol van bronstaatheffingen in het huidige tijdsbestek. Gelet op de gemaximeerde omvang van deze Opinie blijft hierna noodgedwongen een scala aan elementen achterwege en beperk hij zich tot een aantal hoofdpunten. Allereerst besteed hij aanacht aan enkele algemene uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan bronstaatheffingen. In het tweede deel gaat hij in op de bronstaatheffing zoals die in art. 12a VN-MV is geïntroduceerd en welke bepaling in de literatuur tot op heden vrijwel onopgemerkt is gebleven: geheel ten onrechte.

BEPS en het Caribisch deel van het Koninkrijk

25 juli 2018
1750 keer bekeken

Zo’n vijf jaar na de start van het door de OESO geïnitieerde 15-punten BEPS-actieplan en de daarmee nauw samenhangende initiatieven en maatregelen van de EU, is wel duidelijk dat dit initiatief wereldwijd is aangeslagen en een grote impact heeft op de wijze waarop met belastingheffing wordt omgegaan.