More from 'prof.dr. Redmar Wolf'

Data als vrijkomend sloopmateriaal?

24 april 2019
1567 keer bekeken

Enige weken geleden berichtte Het Financiële Dagblad over plannen voor een futuristische nieuwbouwwijk aldaar: Brandevoort II. Hier zijn woningen gepland met sensoren die het doen en laten van de bewoners nauwkeurig registreren. Dit levert data op die te gelde gemaakt kunnen worden. Vanuit het vakgebied van prof.dr. Redmar Wolf – de btw – bezien is het de vraag of de data die gebruikers van deze ‘gratis’ internetvoorzieningen met hun gebruik genereren een btw-relevante betaling in natura opleveren.