More from 'prof.dr. R.P.C. Cornelisse'

Schulden en de aangepaste vermogensrendementsheffing per 2022

Schulden en de aangepaste vermogensrendementsheffing per 2022
1 april 2020

In een brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 september 2019 zijn de contouren geschetst van aanpassingen van het huidige box 3-stelsel die in het bijzonder erop gericht zijn belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld tegemoet te komen. In deze bijdrage gaat prof.dr. R.P.C. Cornelisse in op enkele aspecten die samenhangen met de voorgenomen introductie van een aparte vermogenscategorie omvattende schulden. Ten slotte zal hij een alternatief aanpassingsvoorstel van het huidige box 3-stelsel schetsen.

Art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969, enige bespiegelingen

Art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969, enige bespiegelingen
15 februari 2018

In deze NTFR Opinie behandelt prof.dr. R.P.C. Cornelisse enkele aspecten met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling in het kader van de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht. Een en ander naar aanleiding van de invoering van de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.