More from 'prof.mr. G.J.M.E. de Bont​'

Schaf de informatiebeschikking af

Schaf de informatiebeschikking af
8 juni 2020

Tijdens het wetgevingsproces van het wetsvoorstel Dezentjé dat uiteindelijk leidde tot de introductie van de informatiebeschikking in het fiscale procesrecht werd reeds toegezegd dat er een evaluatie van de wet zou komen. Naar aanleiding van de evaluatie van vier jaren jurisprudentie omtrent de Wet Dezentjé kwam de staatssecretaris met een aantal voornemens tot wijziging van de wet. Deze bijdrage van prof.mr. G.J.M.E. de Bont staat in het teken van de vraag of de aangedragen oplossingen wel nodig zijn wanneer de aanleiding van de knelpunten nader wordt beoordeeld. De vraag die daarbij wordt beantwoord, is of de omkering en verzwaring van de bewijslast wel in de huidige vorm dient te blijven bestaan.

GEHEIM?

GEHEIM?
27 maart 2019

We leven in een tijd van extremen. Gematigdheid lijkt inmiddels een scheldwoord. Fiscale advocaten wordt een fiscaal extremisme aangewreven als zij ervan worden beticht te zorgen voor een verharding van de relatie met de Belastingdienst. Maar zelfs belastingadviseurs krijgen in toenemende mate het gevoel slachtoffer te zijn van het extreem negatieve tijdsgewricht. In de NTFR Opinie van deze week besteedt prof.mr. G.J.M.E. de Bont aandacht aan de geheimhoudingsverplichting in art. 67 AWR.

Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting

Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting
28 maart 2018

Belastingen kunnen op verschillende manieren worden geheven. Als een btw-ondernemer wordt uitgelegd dat hij zijn eigen belastingschuld vaststelt, zal hij dat niet onmiddellijk als waar aannemen. Toch kennen we in Nederland al vele jaren dit systeem van heffing op basis van voldoening op aangifte, waarbij de belastingplichtige zijn eigen formele belastingschuld vaststelt.