More from 'prof.mr.dr. P.G.H. Albert​'

Waarom zo rommelig?

Waarom zo rommelig?
8 april 2020

Wat is precies een verbonden partij? Het antwoord luidt: dat hangt ervan af. De Wet VPB 1969 kent namelijk verschillende gelieerdheidsbegrippen. Denk aan het begrip ‘verbonden lichaam’ in art. 10a, lid 4, het begrip ‘verbonden lichaam als bedoeld in art. 3.30a, lid 10, Wet IB 2001’ (art. 8, lid 6) of het begrip ‘groepsentiteit’ in art. 29b. Per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 is de Wet VPB 1969 verrijkt met weer een nieuw gelieerdheidsbegrip: ‘gelieerd lichaam’. Dat begrip vormt het onderwerp van deze NTFR Opinie van prof.dr.mr. P.G.H. Albert.

Kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een boete

Kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een boete
13 februari 2019

In de NTFR Opinie van deze week onderzoekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert of een arrest van 7 december 2018 van belang zou kunnen zijn voor de uitleg van art. 3.14, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met geldboeten zijn niet aftrekbaar) en art. 3.14, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met een misdrijf zijn niet aftrekbaar).

Fruit en fruit of appels en peren?

Fruit en fruit of appels en peren?
12 februari 2018

In deze Opinie bespreekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert een recent arrest waarin discriminatie centraal stond: HR 15 december 2017, nr. 16/02919, NTFR 2017/3125 (met commentaar van Pancham). In dat arrest ging het om de vraag of Nederlandse zustermaatschappijen van een Israëlische moedermaatschappij een fiscale eenheid mochten vormen.