More from 'Tim Hesselink'

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers
13 juli 2020

Alcoholhoudende producten zoals bier, wijn en minerale oliën worden als accijnsgoederen aangemerkt waarover bij consumptie accijns moet worden betaald. De nationale wetgeving voor accijnzen wordt voornamelijk bepaald door Europese regelgeving. De basis van de Europese accijnswetgeving is de zogenoemde horizontale richtlijn (richtlijn 2008/118/EG). Als EU lidstaat moet Nederland deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten. In Nederland is de accijnswetgeving neergelegd in de Wet op de accijns (en het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsregeling accijns)

Invoer large format informatiedisplay: een computermonitor of een videomonitor?

Invoer large format informatiedisplay: een computermonitor of een videomonitor?
28 mei 2020

Al jaren is er een discussie over de indeling van ‘large format informatiedisplays’ (“LFD’s”). Dit zijn lcd-schermen die met name worden gebruikt in openbare ruimten, zoals luchthavens en treinstations om (bijvoorbeeld) reizigersinformatie weer te geven. De vraag is of dit soort schermen moeten worden ingedeeld als - eenvoudig gezegd – een computermonitor of een videomonitor. Dit onderscheid is van belang vanwege het grote verschil in invoerrechtpercentage: een computermonitor kan tegen 0% invoerrecht worden ingevoerd, terwijl voor ditzelfde scherm 14% invoerrecht verschuldigd is (indien voorzien van een videotuner). Kortom, de financiële belangen zullen aanzienlijk zijn.

In het arrest “X BV” (zaak nr. C-288/18) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) zich op 11 april 2019 uitgelaten over de indeling van deze LFD’s onder de Gecombineerde Nomenclatuur (“GN”).