More from 'Vera Hartkamp'

Belangrijk voor woningcorporaties en andere verhuurders: een gebrek door objectieve overlast of een burenruzie?

Burenruzie
11 november 2019

Voor veel woningcorporaties is het een veelvuldig terugkomend vraagstuk: overlast. Overlast is een breed begrip en er is dan ook niet één soort handeling aan te merken als overlast. In deze blog gaat huurrechtspecialist Vera Hartkamp aan de hand van een recente zaak (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019) in op de verhouding objectieve overlast versus een burenruzie. Deze blog bevat tevens tips voor woningcorporaties hoe om te gaan met dergelijke situaties.