Brexit en retouremballage

Brexit en retouremballage
12 februari 2019

De administratieve impact bij een mogelijk no-deal scenario wordt voor bijna alle transacties en leveringen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) groter. Voor terugkerende goederen zoals retouremballage waar mogelijk een douaneheffing aan vast zit moet u bij een harde Brexit straks een ‘wederinvoeraangifte’ maken. Dit om te voorkomen dat u invoerrechten moet gaan betalen over goederen die tijdelijk de Europese Unie hebben verlaten.

U levert goederen, laten we zeggen Nederlandse paprika’s, aan uw klant(en) in Engeland. De paprika’s worden verpakt in kratten en onder begeleiding van een CMR door uw vervoerder op de eindbestemming afgeleverd. De kratten hebben een dusdanige (emballage) waarde dat ze door u worden hergebruikt. Eén keer in de zoveel tijd haalt uw vervoerder daarom de door uw klant verzamelde lege kratten op. De vervoerder krijgt van uw klant een CMR mee gaat met de ferry het kanaal over richting uw magazijn, alwaar bij aankomst de kratten gelost worden voor hergebruik. U heeft een dusdanig goede band met uw klant dat er geen statiegeldregeling is voor de kratten, dit gaat op basis van wederzijds vertrouwen. Er wordt door uw bedrijf wel een emballage administratie bijgehouden want ook emballage kan een behoorlijke waarde vertegenwoordigen.

Nu nog eenvoudige’ administratieve afhandeling

Tot voor zo ver denk ik een duidelijk verhaal met logistiek gezien niet te veel administratieve lasten. Een CMR is zo gemaakt en met de ontwikkelingen van het eCMR (Transfollow) wordt dit alleen maar eenvoudiger. Logistiek gezien heeft u niet te maken met douaneformaliteiten, we zijn immer één unie waarvan het VK deel uit maakt.

No-deal scenario geeft meer administratieve lasten voor retouremballage

Deze relatief eenvoudige afhandeling komt met een no-deal Brexit te vervallen. De douaneafspraken die we hebben met niet EU-landen zijn vanaf 29 maart 2019 ook van toepassing op de handel met het VK. Dit zal betekenen dat ook de daarvoor geldende import- en exportregels van toepassing zijn. Een no-deal en dus een harde brexit zal betekenen dat u voor uw uitgaande goederen, in dit voorbeeld de kratten met paprika’s, een uitvoeraangifte moet (laten) opmaken.

Maar dat is niet alles! De emballage/kratten moeten ook retour, deze vertegenwoordigen immer waarde. Hiervoor gelden voor zowel uw klant(en) als u extra douaneverplichtingen!

Retouremballage zijn terugkerende goederen

Geëxporteerde goederen kunnen (al dan niet onvoorzien) retour komen. Bij de uitvoer was bijvoorbeeld niet bekend dat de goederen terug zouden keren of u ontvangt, zoals in deze blog) retouremballage waarin de door u geleverde producten verpakt zaten. Voor deze terugkerende goederen moet bij een no-deal scenario na 29 maart 2019 een invoer of wederinvoer aangifte gemaakt worden. Alternatief is om hiervoor een Carnet ATA op te laten maken (via de Kamer van Koophandel) maar hier zitten naast een aanvraag/verwerkingstijd ook kosten (ca. € 200,00) en een borg/premie betaling (afhankelijk van de waarde van je goederen) aan vast.


Wanneer een invoeraangifte en wanneer een wederinvoer aangifte

Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is de indeling van uw verpakking in het gebruikstarief en het daarbij behorende douanetarief. In ons voorbeeld zijn de paprika’s verpakt in plastic kratten.

Gaan we deze krat indelen in het gebruikstarief dan komen we uit bij hoofdstuk 3923 “Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof” waarna we afdalen tot goederencode 3923 1090 90.Voor deze goederencode geldt een douanetarief van 6,5% bij invoer.

Schermafbeelding www.inenuitvoer.nl/gebruikstarief

Invoeraangifte

Zouden we een aangifte ten invoer (laten) opmaken om de goederen weer in het vrije verkeer van de EU te krijgen, dan wordt 6,5% douanerecht en btw in rekening gebracht. Conform de wetgeving zal de douane deze heffen over de waarde van de goederen. Betreft het echter retouremballage en/of verpakkingsgoederen waarvoor geen douanerecht verschuldigd is, dan kunt u een Invoeraangifte (laten) opmaken voor deze zending.

Wederinvoeraangifte

Om invoerrechten te voorkomen kunnen we gebruik maken van de mogelijkheid tot wederinvoer. Hiermee verkrijgen we vrijstelling van invoerrechten en btw. Wetgeving met betrekking tot deze zogenaamde ‘terugkerende goederen’ staat uitgelegd in Handboek Douane hoofdstuk 25.00.00. De wetgeving wederinvoer stelt echter wel dat er een gesloten administratie moet zijn waaruit blijkt dat de goederen waarna wordt verwezen op de wederinvoeraangifte exact dezelfde zijn die op een eerder moment (maximaal 3 jaar) de Unie hebben verlaten.

Administratieve handelingen Wederinvoer

Gaat u straks via de regeling wederinvoer emballagegoederen terughalen naar Nederland? Doorloop dan de volgende stappen:

  • U maakt de Uitvoeraangifte (type EX A regeling 10 00). Op deze aangifte maakt de verpakking onderdeel uit van de goederen dus deze wordt niet separaat als goederencode opgegeven. U geeft bij de merken en nummers duidelijk aan hoe uw verpakkingen te herkennen zijn. Met andere woorden; de emballage (de kratten) moet door de douane te identificeren.
  • De goederen worden verzonden naar het VK onder begeleiding van het exportdocument
  • Staat de retouremballage klaar voor verzending naar Nederland, dan maakt uw klant in het VK hiervoor een uitvoeraangifte
  • De retouremballage wordt verzonden naar Nederland
  • Bij aankomst in Nederland maakt u een aangifte Wederinvoer
  • U vermeldt de juiste regeling en verbijzonderingscode ‘604’*1
  • Vermeldt als Voorafgaande regeling Z EX A met vermelding van het MRN-nummer waarmee de verpakkingen eerder zijn uitgegaan.
  • Geeft bij de merken en nummers duidelijk aan hoe uw verpakkingen te herkennen zijn. Met andere woorden; de emballage) moet door de douane te linken zijn aan de eerder geëxporteerde kratten.

*1 Code 604 is bedoeld voor terugkerende goederen. Bij het gebruik van deze code wordt gehele vrijstelling van de bij invoer verschuldigde belastingen verleend.

Weer een reden om zorgvuldig na te denken over het no-deal scenario en daarmee de harde Brexit!

Misschien had u er helemaal niet bij stil gestaan. Maar dus ook zaken zoals retouremballage treft u als ondernemer bij een harde Brexit. Wellicht dat er een regeling getroffen kan worden via de klantmanager over het vastleggen en vermelden van de emballage nummering, maar daar mogen we helaas niet vanuit gaan. Succes met de laatste voorbereidingen!

Opmerkingen
Han Nijssen
8 januari 2021 at 17:36
Wij doen emballage van NL naar GB retour is hier ook een proces voor ??