Internationale dag van de douane! Een goed moment om het Brexit-net op te halen

Internationale dag van de douane! Een goed moment om het Brexit-net op te halen
25 januari 2021

In 1983 heeft de Wereld Douane Organisatie 26 januari uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Douane'. Jaarlijks krijgt deze dag een thema en een slogan en worden er voor douanebeambten workshops en lezingen georganiseerd. Nu de maand januari alweer half voorbij is en de 26ste eraan komt wordt het tijd om het net op te halen als het gaat om de Brexit, een gepast thema voor de 26ste lijkt me dit dan ook, maar wat wordt de slogan? ‘Het Brexit monster wordt werkelijkheid’?

De paniek slaat toe. Vertragingen door incorrect of niet compleet papierwerk met als gevolg lege schappen in de Britse supermarkten en een hoop frustraties. De afspraken zoals gemaakt in de handelsovereenkomst tussen het VK en de EU brengen veel onduidelijkheden met zich mee, zeker als het gaat om de juiste documenten maar ook de term oorsprong is een ondergeschoven kindje.

Te lang achterover geleund

Tijd is momenteel de kritische factor, maar in principe is het aangifte-proces een controleerbaar proces en toch ondervinden we veel problemen. Hebben veel bedrijven dan toch te veel in de afwachtende houding gezeten met de gedachten dat de vervoerders het wel zouden regelen? Ik denk het persoonlijk wel.

Aangifte moet!

De douaneaangifte is een feit, daar kunnen we niet omheen. Waar voor de Brexit de goederen onder begeleiding van een CMR-vrachtbrief konden worden afgeleverd moet de Nederlandse im- en/of exporteur nu ook een douaneaangifte maken om goederen van of naar het VK te krijgen. Deze douaneaangifte wordt op dit moment nog veelal gedaan door de logistiek dienstverlener, douaneagent of expediteur. Deze partijen treden op als vertegenwoordiger en doen veelal uit naam en voor rekening van de im- en/of exporteur de aangifte.

Wanneer geen invoerrechten

Waar de im- en exporteur zelf te weinig bij heeft stilgestaan is naar mijn mening de oorsprong. Als bij de import van de goederen de in de Brexit-deal afgesproken tarieven bij import van 0% toegepast moeten worden, moet worden bewezen dat de goederen van oorsprong Europese Unie of Verenigd Koninkrijk zijn. Het aanvragen van dit nultarief doet men in de aangifte met een zogenaamde preferentie. Daarnaast moet in de aangifte nog aanvullende informatie meegegeven worden zodat de douane de aangevraagde preferentie ook daadwerkelijk zal doorvoeren in het bereken van het douanerecht.

Voorbeeld: het douanetarief voor het importeren van kwalitatief hoogwaardig rundvlees vanuit een derde land waarmee de EU geen afspraken heeft gemaakt is op dit moment 12,8% plus nog een bedrag van ca. 300 euro per hecto-kilogram extra. Zou je in de import aangifte bij de import van dit product vanuit het VK niet de juiste preferentie en aanvullende codes aangeven, dan wordt dit tarief toegepast en dient de importeur dus invoerrechten te betalen. Om in aanmerking te komen voor het 0% tarief dient men dus aanvullende gegevens in de aangifte op te geven. Ee wordt dus niet automatisch het nultarief toegepast als men in de aangifte land van oorsprong GB ingeeft!

Oorsprong

Bovenstaande is gelijk het bruggetje naar oorsprong. In de aangifte kan men met het ingeven van de juiste parameters ervoor zorgen dat het nultarief wordt toegepast. Maar administratief heeft de  exporteur ook een verplichting aan de importeur; hij moet namelijk bevestigen dat de oorsprong van het aangekochte product ook daadwerkelijk EU of VK is!

Hoe dan?

Dit aantonen van de oorsprong kan de exporteur op twee manieren doen.

  1. De eerste optie is dat de exporteur op de factuur een verklaring zet waarin wordt aangegeven dat de aangekochte producten van oorsprong European Union of VK zijn. Een VK exporteur zal op deze manier dus de oorsprong VK bevestigen en een EU-land zal op deze manier de EU-oorsprong bevestigen. Deze manier van oorsprongsbevestiging noemen we het ‘Attest van oorsprong’. Er is één extra aandachtspunt bij deze optie; als de waarde van de goederen hoger is dan € 6000,00 moet de exporteur verplicht in het Attest van oorsprong ook een zogenaamd REX-nummer vermelden. Dit REX-nummer kan worden aangevraagd bij de douane.
  2. De tweede optie is ‘Importer’s knowledge’. Dit houdt in dat er bij de importeur voldoende informatie aanwezig is om de oorsprong aan te tonen. Het Attest van oorsprong lijkt me hier echter de beste keuze.

Registered Exporter, REX

Het REX-systeem (Registered Exporter) is een certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen (dus voor goederen waarvoor een verlaagd invoer tarief kan worden aangevraagd). Het REX-systeem is vanaf 1 januari 2017 als eerste toegepast binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS, een landengroep bestaande uit een aantal ontwikkelingslanden) en later ook in de handelsakkoorden met Canada, Japan en nu dus ook met het VK. Om dus een Attest van oorsprong te mogen opstellen voor zendingen met een waarde hoger dan € 6000,00 moet de exporteur geregistreerd staan in de REX-database.

We zijn er dus nog niet

Veel bedrijven worstelen met de nieuwe verplichtingen die de Brexit met zich meebrengt. In de visserij zagen de Schotse vissers hun bederfelijke handelswaar vertragingen oplopen in Dover en worden heel veel vrachtwagens tegengehouden door ontbrekend of niet compleet papierwerk. Veel bedrijven hebben gewacht met het verzenden van goederen deze eerste twee weken, maar als de komende periode de volumes toenemen en de controles strenger worden kan het nog wel eens een gekke maand februari worden. Hopen dat we de slogan voor 26 januari 2022 kunnen wijzigen in ‘het Brexit monster verslagen’!

 

Gratis abonnement op de Brexit nieuwspagina van In-en Uitvoer?
Activeer uw abonnement op sdu.nl/brexit