Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Tweede Kamer heeft Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen – wat staat ons te wachten?

Met een kleine meerderheid van stemmen heeft de Tweede Kamer op 5 februari jl. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet is nagenoeg ongewijzigd aangenomen. Alleen de voorgestelde proeftijd van vijf maanden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (de zogenoemde ‘proeftijd XL’) heeft het niet overleefd. Deze herziening komt vrij rap op de in 2015 ingetreden Wet Werk en Zekerheid en bevat grotendeels reparatiewetgeving. Het beoogde doel van de WAB is kort gezegd vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en flexibele arbeid meer perspectief op zekerheid bieden. Wat gaat de WAB nu voor de praktijk betekenen? Deze blog zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Liefde op de werkvloer: wat mag wel en wat mag niet?

Aan Cupido’s magische pijlen valt soms niet te ontkomen, ook niet op het werk. Hoewel liefde op de werkvloer de werkdag extra glans kan geven, kan een amoureuze verhouding ook vergaande arbeidsrechtelijke consequenties met zich brengen. Soms gaan werk en liefde gewoonweg niet samen en moet de arbeidsovereenkomst zelfs wijken. In deze blog: de arbeidsrechtelijke gevolgen van (verboden) liefde op het werk.

Geen baan of verlenging wegens zwangerschap: welke juridische mogelijkheden zijn er?

Je denkt er liever niet aan, maar helaas is de kans dat het gebeurt niet denkbeeldig, namelijk dat een leuke baan aan je neus voorbij gaat vanwege je zwangerschap of dat je contract om die reden niet wordt verlengd. Uiteraard zijn er – gelukkig – vele werkgevers die positief omgaan met een zwangerschap. Voor het geval je echter een minder meewerkende werkgever hebt getroffen, is het goed om te weten wat je rechtspositie is in deze situatie is. Deze blog gaat in op de juridische mogelijkheden bij zwangerschapsdiscriminatie.

De vervaltermijnen van art. 7:686a lid 4 BW (ambtshalve) toepassen bij verweer?

In de beschikking van de Hoge Raad van 14 december 2018 gaat het om de vraag of de zéér korte vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b BW ook geldt voor een verweer of zelfstandig verzoek tegen een binnen de termijn van drie maanden ingediend verzoek. Verder is de vraag aan de orde of deze vervaltermijn van openbare orde is en daarom ambtshalve door de rechter moet worden toegepast.

Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?

De werkgever is wettelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, stopt weliswaar de loondoorbetalingsverplichting maar veel werkgevers kiezen ervoor het dienstverband ‘slapend’ houden, bijvoorbeeld om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Kan een werkgever toch gedwongen worden dit slapende dienstverband met zijn zieke werknemer te beëindigen? Advocaat Bernard de Leest licht de mogelijke consequenties van het slapend dienstverband toe.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil Kabinet Rutte-III het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd worden. Zo zal de Wab een cumulatiegrond bij ontslag introduceren. Dan kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, waarmee het gemakkelijker dan nu moet worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Daarnaast zal de ketenregeling ruimer worden en krijgen werknemers vanaf het begin van een dienstverband recht op een transitievergoeding. De Wab heeft ook gevolgen voor de proeftijd. Vanuit diverse hoeken - zowel vanuit de politiek als vanuit de vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen - zijn tegen de voorgestelde wijzigingen op dit punt heel wat bedenkingen geuit. Vanochtend is zelfs bekend gemaakt dat notabene de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de voorgestelde veranderingen ter zake de proeftijd niet zo veel zien. In deze blog sta ik kort stil bij de voorgestelde wijzigingen omtrent de proeftijd en de bedenkingen tegen deze plannen.

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

In maart 2018 kondigt de ING Bank aan het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. De maatschappelijke en vooral ook politieke ophef was zo groot, dat de ING Bank amper een week later besloot het beloningsvoorstel in te trekken. Desondanks heeft de politiek aanleiding gezien de beloningsregels in de financiële sector verder aan te scherpen. Deze blog geeft inzicht in hoe deze beloningsregels rondom vaste beloningen en bonussen worden aangescherpt.

Ho, ho, ho: de 3 meest uit de hand gelopen kerstborrels

By 19 december 2018 8899 keer bekeken Geen opmerkingen

De tijd van de traditionele kantoorkerstborrel is weer aangebroken. Vooral als de drank rijkelijk vloeit, kunnen die borrels gevaarlijke gebeurtenissen zijn en zelfs leiden tot ontslag. In deze blog de drie meest uit de hand gelopen kerstborrels.

Top 5 meest spraakmakende ontslagzaken uit 2018

Het jaar 2018 loopt alweer bijna op zijn einde. Dat maakt het de hoogste tijd voor een terugblik op de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar. Het was – eigenlijk zoals elk jaar – weer een jaar waarin zowel werkgevers als werknemers het af en toe behoorlijk bont maakten. Hieronder volgt een top 5, aftellend van 5 naar 1, van de meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018.

5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium geldt zeker als het gaat om perikelen rondom loondoorbetaling van de zieke werknemer. Toch lijkt het in de praktijk vaak onnodig mis te gaan. In deze blog daarom 5 tips om pijnlijke arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.