Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

In maart 2018 kondigt de ING Bank aan het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. De maatschappelijke en vooral ook politieke ophef was zo groot, dat de ING Bank amper een week later besloot het beloningsvoorstel in te trekken. Desondanks heeft de politiek aanleiding gezien de beloningsregels in de financiële sector verder aan te scherpen. Deze blog geeft inzicht in hoe deze beloningsregels rondom vaste beloningen en bonussen worden aangescherpt.

Ho, ho, ho: de 3 meest uit de hand gelopen kerstborrels

By 19 december 2018 8312 keer bekeken Geen opmerkingen

De tijd van de traditionele kantoorkerstborrel is weer aangebroken. Vooral als de drank rijkelijk vloeit, kunnen die borrels gevaarlijke gebeurtenissen zijn en zelfs leiden tot ontslag. In deze blog de drie meest uit de hand gelopen kerstborrels.

Top 5 meest spraakmakende ontslagzaken uit 2018

Het jaar 2018 loopt alweer bijna op zijn einde. Dat maakt het de hoogste tijd voor een terugblik op de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar. Het was – eigenlijk zoals elk jaar – weer een jaar waarin zowel werkgevers als werknemers het af en toe behoorlijk bont maakten. Hieronder volgt een top 5, aftellend van 5 naar 1, van de meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018.

5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium geldt zeker als het gaat om perikelen rondom loondoorbetaling van de zieke werknemer. Toch lijkt het in de praktijk vaak onnodig mis te gaan. In deze blog daarom 5 tips om pijnlijke arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd

De Wwz voorziet niet in de aftopping van de transitievergoeding op de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. Dit is nog eens bevestigd in het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1845), waarbij een docent Frans geen transitievergoeding ontving van zijn werkgever nadat zijn arbeidsovereenkomst vlak voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd werd ontbonden. Deze blog gaat in op de vraag of aftopping van de transitievergoeding toch op zijn plaats is.

Onderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018: van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster ‘konijnenhol’

By prof. mr. A.R. Houweling, mr. dr. P. Kruit, mr. I.H. Kersten 16 oktober 2018 11137 keer bekeken Geen opmerkingen

Is het ontslagrecht verstard na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ)? Deze vraag beheerste het parlementaire debat na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015. De rechter zou niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (kunnen) overgaan omdat niet aan alle elementen van een ontslaggrond is voldaan, terwijl voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet redelijk is. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) publiceerde onlangs het WWZ-evaluatieonderzoek 2015-2018 waarin onderzoekers Ruben Houweling, Pascal Kruit en Ilse Kersten uitzochten: 1) hoeveel ontbindingsverzoeken per ontslaggrond zijn toe- en afgewezen én 2) hoe vaak een billijke vergoeding is toegewezen (en hoe hoog deze vergoeding dan was). Sdu blog deelt de meest opvallende bevindingen.

Werkgever twijfelt aan ziekte werkneemster en schakelt onderzoeksbureau in om haar gangen na te gaan

Hoe dient een werkgever te handelen wanneer hij twijfelt aan een zieke werknemer? Onlangs oordeelde de kantonrechter Haarlem (ECLI:NL:RBNHO:2018:7958) over een zaak waarbij een werkgever een werkneemster ontsloeg na inschakeling van een onderzoeksbureau om te onderzoeken of zij geen nevenactiviteiten verrichtte gedurende haar ziekte. Was dit ontslag terecht? Deze blog zet de feiten van deze zaak op een rij.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen: hoe hoog ligt de lat?

Iedere werknemer heeft, indien hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, bij ontslag recht op de transitievergoeding. Dit is alleen anders indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De wetgever heeft hierbij bijvoorbeeld gedacht aan situaties waarin sprake is van diefstal, bedrog, manipulatie van productiecijfers of het hardnekkig blijven schenden van controlevoorschriften bij ziekte. De wetgever heeft dus duidelijk gemaakt dat het echt om uitzonderlijke situaties dient te gaan en dat de lat hoog ligt; de transitievergoeding mag iemand niet al te makkelijk worden ontzegd.

Toegenomen belang van het arbeidsprocesrecht

By mr. W.J.J. Wetzels, kantonrechter te Rotterdam 26 september 2018 20960 keer bekeken Geen opmerkingen

Na de invoering van de Wwz is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. In mijn dagelijkse praktijk als kantonrechter zie ik het voor de verzoeker vaak fout gaan, louter en alleen om formele redenen. In deze blog wil ik enkele pakkende voorbeelden behandelen.

Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? En dan?

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft een werknemer in verschillende gevallen recht op een beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld als de rechter op verzoek van de werkgever (of op verzoek van de werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) tot ontbinding overgaat en de werknemer minimaal twee jaar dienst is geweest. In dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Het hof Arnhem-Leeuwarden moest recent oordelen over de situatie waarin de werkgever geen verhaal bood voor een toegekende ontbindingsvergoeding.