Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? En dan?

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft een werknemer in verschillende gevallen recht op een beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld als de rechter op verzoek van de werkgever (of op verzoek van de werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) tot ontbinding overgaat en de werknemer minimaal twee jaar dienst is geweest. In dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Het hof Arnhem-Leeuwarden moest recent oordelen over de situatie waarin de werkgever geen verhaal bood voor een toegekende ontbindingsvergoeding.

Geen dringende reden wegens te hoge werkdruk

Bij de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde gedragingen die weliswaar op zichzelf behoorlijk ernstig zijn, uiteindelijk toch niet leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dit blijkt maar weer eens duidelijk uit een recente uitspraak van de kantonrechter Limburg van 30 juli 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:7306) waarbij een bejaardenverzorgster werd ontslagen wegens het niet kunnen uitvoeren van al haar taken door een te hoge werkdruk. De werkgever in deze kwestie dacht waarschijnlijk een “kat in het bakkie” te hebben, maar kwam uiteindelijk bedrogen uit.

De internationaal opererende werknemer

Welk rechtstelsel is van toepassing als een (overwegend) internationaal opererende werknemer een geschil krijgt met zijn/haar werkgever? Deze vraag heeft vele haken en ogen voor de arbeidsrechtpraktijk. Zelfs wanneer partijen vooraf een rechtskeuze zijn overeengekomen, betekent dit in lang niet alle gevallen dat het rechtsstelsel van keuze ook van toepassing is op het geschil. Zo ook niet in de zaak van het Gerechtshof Den Bosch van 5 juli 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:2826) waarin een Poolse werkneemster van Ryanair weigerde te worden overgeplaatst van Eindhoven naar Dublin.

Geen loon na terecht ontslag op staande voet

Deze blog behandelt een recente en wederom baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad, gewezen op 13 juli (ECLI:NL:HR:2018:1209). Na Decor (JAR 2018/72), Meriant (JAR 2018/16) en Dräger (JAR 2018/109) de vierde in een tijdsbestek van iets meer dan een half jaar tijd. Waarom is deze uitspraak nu zo baanbrekend?

Handen af van de werkneemster met bevallingsverlof!

Als kersverse moeder van mijn tweede zoontje, weet ik hoe bijzonder de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof is. Dit is bij uitstek een periode waarin je helemaal op je gezin kunt focussen en waarin je je dus even totaal niet om werkperikelen hoeft te bekommeren. De uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 26 april 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:3432) heb ik dan ook met lede ogen gelezen. De uitspraak is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van hoe je niet met een pas bevallen werkneemster dient om te gaan.

De wielrenner: welke regels zijn eigenlijk van toepassing? Een korte verkenning…

De Tour de France is weer in volle gang! Na zijn overwinning in de Giro d’Italia vorig jaar gaat onze Tom Dumoulin dit jaar ook in Frankrijk voor een podiumplaats. Daarnaast heeft de Nederlandse Annemiek van Vleuten recent glansrijk de Giro Rosa gewonnen. Vorige week dinsdag pakte zij ook de winst in de belangrijke eendagswedstrijd La Course. Op sportief gebied genoeg reden dus om je in het wielrennen te verdiepen. Echter, ook juridisch is dit interessant. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verhouding tussen de wielrenners, hun ploegen en de UCI, de internationale wielerbond? Ik stip kort een aantal punten aan.

Van de WOR naar de POR (en weer terug)

Tijdens mijn studie las ik ter voorbereiding van mijn tentamen de Wet op de ondernemingsraden (WOR). En dat was een verademing. Een wet die lekker weg-leest kom je niet vaak tegen. En inmiddels zo’n 40 jaar later leest de wetstekst nog steeds lekker weg. En dat is het verraderlijke!

Grensoverschrijdend gedrag werknemer staat toekenning billijke vergoeding niet in de weg

De Hogeschool van Amsterdam verzoekt ontbinding voor een docent wegens het grensoverschrijdende gedrag dat de docent al meerdere jaren vertoonde. De ontbinding wordt toegewezen (op basis van de g-grond), maar omdat de Hogeschool onzorgvuldig met de situatie is omgegaan wordt de werknemer gecompenseerd en ontvangt een billijke vergoeding ter hoogte van 10.000 euro. Een uitkomst die moeilijk uit te leggen valt aan slachtoffers.

Vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan: lessons learned

Welke lessen kunnen worden getrokken uit de gevolgen van een vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan? Een veelgebruikt idee door werkgevers is de (unieke) functie van een werknemer te laten vervallen en hiervoor toestemming te vragen aan het UWV. Wanneer dit tot problemen leidt, kan altijd nog de kantonrechter om ontbinding worden verzocht (al dan niet op de subsidiaire grond van een verstoorde arbeidsverhouding). In de rechtspraktijk een situatie van alledag. Echter, een vooropgezet plan om een onwerkbare situatie te creëren, is uit den boze. Zo ook in de zaak ECLI:NL:RBNHO:2018:3077. Een gevalletje ‘lessons learned’.

Ontslag wegens het niet aanpassen van een LinkedIn-profiel?

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij na diverse verzoeken zijn LinkedIn-profiel niet aanpast? Deze blog biedt inzicht in hoe rechters kunnen omgaan met uitlatingen en gedragingen van werknemers op social media.