Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!

Een werkgever kan op verschillende manieren de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Eenvoudiger is het als partijen met elkaar een beëindigingsovereenkomst sluiten. Als de werknemer bereid is daaraan mee te werken, is dit een eenvoudige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks is het soms onduidelijk of er wel écht een (rechtsgeldige) beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarover de kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:172) recent moest oordelen.

AVG-proof worden? To-do-list voor werkgevers

Het hot topic is: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG). Sinds 25 mei 2016 van kracht en zo het ernaar uitziet vanaf 28 mei 2018 gehandhaafd. In de praktijk merk ik dat veel ondernemingen (groot, midden en klein) nog niet (helemaal) klaar zijn. Wat zijn veelvoorkomende to-do’s voor werkgever of de HR-manager?

Bent u als werkgever klaar voor de AVG?

Het zoemt bij veel werkgevers inmiddels al enige tijd ‘de AVG komt eraan, dus pas op!’ Bij de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) denken inmiddels veel bedrijven aan strengere privacyregels, hoge boetes en veel werk dat moet worden verzet om in overeenstemming met de komende privacywetgeving te komen. Dat klopt deels ook zeker. Ook voor werkgevers is de nieuwe privacywetging van belang. Wat verandert er en wat moet een werkgever doen om aan de AVG te voldoen?

Verborgen cameratoezicht op de werkvloer

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een groeiende aandacht voor privacy. Privacy op de werkvloer is onder meer aan de orde bij de inzet van cameratoezicht door de werkgever. Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen bij het inzetten van (heimelijk) cameratoezicht? In deze blog zal ik de belangrijkste rechtspraak bespreken en de voorwaarden op een rijtje zetten.

Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, stopt in beginsel de loondoorbetalingsverplichting en kan het dienstverband worden beëindigd. Veel werkgevers willen echter geen transitievergoeding betalen en houden daarom het dienstverband ‘slapend’. Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?

Seksuele intimidatie in de rechtspraak

Oordelen rechters te mild in ontslagzaken over seksuele intimidatie? Deze vraagt rijst naar aanleiding van het oordeel van de Rechtbank Noord-Nederland (JAR 2018/26, ECLI:NL:RBNHO:2017:9753) aangaande het verwijtbaar handelen van de werkgever bij het ontslag van een docent die leerlingen seksueel intimideerde.

Een duur lesje arbeidsrecht voor DAS

Als er nog juristen zijn die willen weten hoe zij een met ontslag bedreigde werknemer moeten bijstaan, dan is het aan te raden de uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:8842) te lezen. De kantonrechter geeft DAS voor haar juridische diensten in deze zaak een dikke onvoldoende en komt tot de conclusie dat DAS toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens haar verzekerde. Uit deze uitspraak kunnen de volgende arbeidsrechtlessen worden getrokken.

Schelden doet wél pijn!

Pesten komt niet alleen voor onder kinderen en op scholen. Ook op de werkvloer wordt regelmatig gepest en getreiterd. Uit onderzoek van het Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2016 blijkt dat maar liefst 600.000 Nederlanders op hun werk worden gepest. Deze werknemers krijgen bijvoorbeeld te maken met negeren, buitensluiten, intimideren, belachelijk maken en/of roddelen.

Ook vrijwilligers vallen ook onder bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW

Je vraagt het je af. Genieten vrijwilligers dezelfde rechtsbescherming als werknemers indien zij schade oplopen in de uitoefening van hun werkzaamheden? Ja, dus. Aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3142). Artikel 7:658 lid 4 BW is van overeenkomstige toepassing.

De 5 do’s en don’ts rondom mediation

Mediation wordt steeds vaker gebruikt als middel om een arbeidsrechtelijk conflict te voorkomen of op te lossen. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters ook verwachten dat een werkgever en werknemer zich daarvoor inspannen. Partijen bij een mediation stellen vaak dezelfde vraag: wat zijn nou de do’s en don’ts bij mediation?