Arbeidsrecht

Een nieuwe arbeidsovereenkomst na proeftijdontslag: mag dat?

27 september 2019
1609 keer bekeken

De proeftijd is bedoeld voor de werkgever en de werknemer om elkaar te leren kennen en voor de werkgever om de geschiktheid van de werknemer voor het werk te beoordelen. Tijdens de proeftijd gelden de reguliere regels van het ontslagrecht niet en kan zowel de werkgever als de werknemer op ieder gewenst moment de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. De werknemer heeft gedurende de proeftijd slechts minimale ontslagbescherming en is enkel beschermd tegen discriminatie en misbruik van recht.

Beweging in de flexbranche

19 augustus 2019
7257 keer bekeken

Inleners van personeel, uitzendwerkgevers – daaronder steeds begrepen: detacheerders – en uitzendkrachten / gedetacheerden die onder een van de uitzend cao’s vallen, zullen met ingang van 30 december 2019 te maken krijgen met belangrijke wijzigingen in de inlenersbeloning en met één geharmoniseerde uitzend cao. Payroll-werkgevers en inleners van payroll-werknemers krijgen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 al te maken met ingrijpende wijzigingen. Daar komt nu bij dat het inlenen van payroll-werknemers per 30 december 2019 niet meer onder de uitzend cao’s valt.

Het arbeidsrecht gaat opnieuw op de schop: 5 belangrijke wijzigingen voor de praktijk

22 mei 2019
17173 keer bekeken

Het arbeidsrecht wordt per 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd. Alweer. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 20 mei jl. in de Eerste Kamer behandeld en wordt volgende week ter stemming gebracht. De Wab staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter pakket aan wijzigingen en maatregelen en heeft als doel -de naam zegt het al - de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen. Niet alleen specialisten uit het veld, maar ook de Raad van State, de Tweede- en Eerste Kamer zijn kritisch. Zij vrezen voor een ‘waterbedeffect’ en vinden de invoering van de wet per 1 januari a.s. prematuur. Toch zal de wet er volgend jaar komen. De coalitiepartijen kunnen namelijk rekenen op steun van de SGP, waarmee een meerderheid een feit is.

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

6 mei 2019
3128 keer bekeken

Inmiddels weten we sinds september 2018 dat de Hoge Raad ook een transitievergoeding kan toewijzen bij gedeeltelijk ontslag. In deze blog herhaal ik nog even kort de heersende leer van de Hoge Raad en bespreek ik een recente opvallende uitspraak van de rechtbank Limburg die nadien over dit onderwerp is verschenen.

​Een all-in salaris: mag dat eigenlijk wel?

2 mei 2019
10798 keer bekeken

De wet bepaalt dat een werknemer naast het afgesproken bruto salaris recht heeft op 8% vakantiegeld en op minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar (op fulltime basis). Veruit de meeste werkgevers betalen het vakantiegeld jaarlijks in de maand mei en betalen hun werknemers door tijdens het opnemen van vakantiedagen. Er zijn echter ook werkgevers die hun werknemers een zogeheten all-in salaris betalen, dus een salaris inclusief vakantiegeld én inclusief loondoorbetaling tijdens vakantie. Maar mag dit eigenlijk wel?

​10 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving

26 april 2019
5314 keer bekeken

Goede werkomstandigheden zijn voor werknemers belangrijk om hun werk veilig en gezond, maar ook goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Een goede inrichting van de werkplek is daarvoor de basis. De werkruimte moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor de werkzaamheden die er plaatsvinden, voldoende licht zijn en er moeten goed werkende noodvoorzieningen zijn. Ook gelden er wettelijke regels voor de bouw en inrichting van bedrijfsruimten, bijvoorbeeld voor brandveiligheid.

Tweede Kamer heeft Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen – wat staat ons te wachten?

4 maart 2019
7907 keer bekeken

Met een kleine meerderheid van stemmen heeft de Tweede Kamer op 5 februari jl. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet is nagenoeg ongewijzigd aangenomen. Alleen de voorgestelde proeftijd van vijf maanden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (de zogenoemde ‘proeftijd XL’) heeft het niet overleefd. Deze herziening komt vrij rap op de in 2015 ingetreden Wet Werk en Zekerheid en bevat grotendeels reparatiewetgeving. Het beoogde doel van de WAB is kort gezegd vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en flexibele arbeid meer perspectief op zekerheid bieden. Wat gaat de WAB nu voor de praktijk betekenen? Deze blog zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Liefde op de werkvloer: wat mag wel en wat mag niet?

13 februari 2019
41235 keer bekeken

Aan Cupido’s magische pijlen valt soms niet te ontkomen, ook niet op het werk. Hoewel liefde op de werkvloer de werkdag extra glans kan geven, kan een amoureuze verhouding ook vergaande arbeidsrechtelijke consequenties met zich brengen. Soms gaan werk en liefde gewoonweg niet samen en moet de arbeidsovereenkomst zelfs wijken. In deze blog: de arbeidsrechtelijke gevolgen van (verboden) liefde op het werk.

Geen baan of verlenging wegens zwangerschap: welke juridische mogelijkheden zijn er?

13 februari 2019
7288 keer bekeken

Je denkt er liever niet aan, maar helaas is de kans dat het gebeurt niet denkbeeldig, namelijk dat een leuke baan aan je neus voorbij gaat vanwege je zwangerschap of dat je contract om die reden niet wordt verlengd. Uiteraard zijn er – gelukkig – vele werkgevers die positief omgaan met een zwangerschap. Voor het geval je echter een minder meewerkende werkgever hebt getroffen, is het goed om te weten wat je rechtspositie is in deze situatie is. Deze blog gaat in op de juridische mogelijkheden bij zwangerschapsdiscriminatie.

De vervaltermijnen van art. 7:686a lid 4 BW (ambtshalve) toepassen bij verweer?

7 februari 2019
2951 keer bekeken

In de beschikking van de Hoge Raad van 14 december 2018 gaat het om de vraag of de zéér korte vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b BW ook geldt voor een verweer of zelfstandig verzoek tegen een binnen de termijn van drie maanden ingediend verzoek. Verder is de vraag aan de orde of deze vervaltermijn van openbare orde is en daarom ambtshalve door de rechter moet worden toegepast.