Swipe to the left

Arbeidsrecht

RSS Feed

Mag werkgever privé-internetgebruik tijdens werktijd verbieden?

By mr. Karol Hillebrandt, advocaat bij Palthe Oberman Advocaten te Amsterdam 4 days ago 948 keer bekeken Geen opmerkingen

Wie doet het niet, op het werk zo af en toe privé-internetten? Even het nieuws lezen, een e-mail of Whatsapp-bericht beantwoorden, of surfen naar je volgende vakantiebestemming. In de meeste organisaties is het volledig geaccepteerd dat werknemers tijdens werktijd ruimte krijgen (of nemen) voor privé-activiteiten online. Zo lang het binnen redelijke grenzen blijft uiteraard. Toch geldt dat niet voor iedereen.

Het nieuwe kabinet deelt uit: transitievergoeding voor iedereen!

By mr. Maaike Faber, advocaat bij Wijn & Stael Advocaten in Utrecht 5 days ago 1275 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 10 oktober jl. hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Als arbeidsrechtadvocaat heb ik natuurlijk direct gebladerd naar pagina 22: de plannen voor de arbeidsmarkt! Toch wel opgelucht las ik hier dat het nieuwe kabinet geen plannen heeft om het gehele ontslagrecht weer 180% om te gooien.

Opmaat: integraal platform met alle juridische informatie

By Mariëtte Bosch, product owner en uitgever van OpMaat 27 days ago 1351 keer bekeken Geen opmerkingen

“Binnen OpMaat is alle juridische informatie van Sdu beschikbaar. Wetgeving, officiële publicaties, jurisprudentie, Sdu-commentaar, het Sdu-nieuws en onze praktijktijdschriften.” Aan het woord is Mariëtte Bosch. Als product owner en uitgever van OpMaat kijkt zij voortdurend naar de manier van presenteren, de wijze van navigeren en het aanbieden van functionaliteiten.

Let op bij verlengen arbeidsovereenkomst van disfunctionerende medewerker

By 1 maand geleden 4483 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de werkgever niet tevreden is over het functioneren van zijn werknemer dan moet hij de werknemer tijdig informeren daarover. Vervolgens moet de werknemer gedurende een redelijke periode de kans krijgen zijn functioneren op het gewenste niveau te brengen aan de hand van concrete (verbeter)punten. Al dan niet met behulp van scholing. De theorie is bekend, maar in de praktijk blijkt met enige regelmaat dat de rechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren (d-grond) afwijst als het dossier niet op orde is of onvoldoende samenhangend is.

1 juli: nieuwe Arbowet, precarioheffing van de baan en eerder ingrijpen bij woonoverlast

By Rutger van den Dikkenberg en Richard Sandee, redactie SC 4 maanden geleden 10793 keer bekeken Geen opmerkingen

Elk half jaar treden er nieuwe wetten en regels in werking. Zo ook op 1 juli. SC – een uitgave van Sdu – biedt overzicht: van het afschaffen van de precariobelasting tot de nieuwe Arbowet en de aanpassingen van het wettelijk minimumjeugdloon. Een selectie.

Verwijtbaar werkloos na afslaan passend werkaanbod?

By Ans van Horne, hoofdredacteur NDSZ 5 maanden geleden 1806 keer bekeken Geen opmerkingen

Dat mensen met een WW-uitkering er alles aan moeten doen om aan het werk te komen, is wel bekend. De Centrale Raad van Beroep ging onlangs nog een stapje verder: werkzoekenden moeten nu ook beschikken over Pippi Langkous-bravoure! (CRvB 1 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:760, «USZ» 2017/166).

Small step of giant leap voor pre-pack werknemers?

De ‘pre-pack’ is een bijzondere vorm van doorstart van een onderneming en is overgewaaid uit Angelsaksische landen. Vraag is of de (beschermende) regels van overgang van onderneming nu wel of niet gelden in een pre-pack faillissement. Daar zijn de meningen over verdeeld. Als het aan de A-G van het HvJ ligt wel, als het aan de Nederlandse wetgever ligt niet. Tijd voor en update over de pre-pack…

Hoezo nog flexibeler ontslagrecht? Neem nou de reorganisatie……

By 6 maanden geleden 2369 keer bekeken Geen opmerkingen

Inmiddels zijn de formatieonderhandelingen gestart (of beter: worden verkend). Wie de moeite heeft genomen om de verkiezingsprogramma’s te lezen op het thema arbeidsrecht heeft het kunnen zien: (nagenoeg) ieder partijprogramma heeft wel een paragraaf over het aanpassen van het ontslagrecht. Rode draad daarbij: het moet minder star.

Een korte vraag over nieuw bedongen arbeid

By 7 maanden geleden 7186 keer bekeken Geen opmerkingen

Alweer de telefoon. “Heb je toch even tijd voor een kort vraagje van vaste cliënt X?”, probeert mijn secretaresse. “Het gaat alleen om een snelle check of haar insteek klopt.”

Ik houd van korte vragen. Vooral als deze over dagelijkse, ogenschijnlijk eenvoudige zaken gaan. Op het terrein van arbeid en ziekte gaat het om een ware goudmijn. Deze vragen liggen vaak op het snijvlak van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en vergen kennis van beide rechtsterreinen.

Voorwaardelijke ontbinding nog steeds mogelijk onder de Wwz

By 7 maanden geleden 1938 keer bekeken Geen opmerkingen

De Hoge Raad trakteerde arbeidsrechtelijk Nederland op een mooi kerstcadeau. Op de vooravond van Kerst oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een voorwaardelijke ontbinding na een ontslag op staande voet onder het nieuwe ontslagrecht nog steeds mogelijk is.