Arbeidsrecht

Loading...

Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?

Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?
7 februari 2019
5203 keer bekeken

De werkgever is wettelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, stopt weliswaar de loondoorbetalingsverplichting maar veel werkgevers kiezen ervoor het dienstverband ‘slapend’ houden, bijvoorbeeld om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Kan een werkgever toch gedwongen worden dit slapende dienstverband met zijn zieke werknemer te beëindigen? Advocaat Bernard de Leest licht de mogelijke consequenties van het slapend dienstverband toe.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?
30 januari 2019
17715 keer bekeken

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil Kabinet Rutte-III het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd worden. Zo zal de Wab een cumulatiegrond bij ontslag introduceren. Dan kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, waarmee het gemakkelijker dan nu moet worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Daarnaast zal de ketenregeling ruimer worden en krijgen werknemers vanaf het begin van een dienstverband recht op een transitievergoeding. De Wab heeft ook gevolgen voor de proeftijd. Vanuit diverse hoeken - zowel vanuit de politiek als vanuit de vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen - zijn tegen de voorgestelde wijzigingen op dit punt heel wat bedenkingen geuit. Vanochtend is zelfs bekend gemaakt dat notabene de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de voorgestelde veranderingen ter zake de proeftijd niet zo veel zien. In deze blog sta ik kort stil bij de voorgestelde wijzigingen omtrent de proeftijd en de bedenkingen tegen deze plannen.

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak
8 januari 2019
3015 keer bekeken

In maart 2018 kondigt de ING Bank aan het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. De maatschappelijke en vooral ook politieke ophef was zo groot, dat de ING Bank amper een week later besloot het beloningsvoorstel in te trekken. Desondanks heeft de politiek aanleiding gezien de beloningsregels in de financiële sector verder aan te scherpen. Deze blog geeft inzicht in hoe deze beloningsregels rondom vaste beloningen en bonussen worden aangescherpt.

Ho, ho, ho: de 3 meest uit de hand gelopen kerstborrels

Ho, ho, ho: de 3 meest uit de hand gelopen kerstborrels
19 december 2018
10078 keer bekeken

De tijd van de traditionele kantoorkerstborrel is weer aangebroken. Vooral als de drank rijkelijk vloeit, kunnen die borrels gevaarlijke gebeurtenissen zijn en zelfs leiden tot ontslag. In deze blog de drie meest uit de hand gelopen kerstborrels.

Top 5 meest spraakmakende ontslagzaken uit 2018

Top 5 meest spraakmakende ontslagzaken uit 2018
16 december 2018
13531 keer bekeken

Het jaar 2018 loopt alweer bijna op zijn einde. Dat maakt het de hoogste tijd voor een terugblik op de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar. Het was – eigenlijk zoals elk jaar – weer een jaar waarin zowel werkgevers als werknemers het af en toe behoorlijk bont maakten. Hieronder volgt een top 5, aftellend van 5 naar 1, van de meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018.

5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte

5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte
8 november 2018
15008 keer bekeken

Voorkomen is beter dan genezen. Dat adagium geldt zeker als het gaat om perikelen rondom loondoorbetaling van de zieke werknemer. Toch lijkt het in de praktijk vaak onnodig mis te gaan. In deze blog daarom 5 tips om pijnlijke arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd
6 november 2018
7142 keer bekeken

De Wwz voorziet niet in de aftopping van de transitievergoeding op de inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. Dit is nog eens bevestigd in het recente arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1845), waarbij een docent Frans geen transitievergoeding ontving van zijn werkgever nadat zijn arbeidsovereenkomst vlak voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd werd ontbonden. Deze blog gaat in op de vraag of aftopping van de transitievergoeding toch op zijn plaats is.

Onderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018: van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster ‘konijnenhol’

Onderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018: van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster ‘konijnenhol’
16 oktober 2018
14184 keer bekeken

Is het ontslagrecht verstard na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ)? Deze vraag beheerste het parlementaire debat na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015. De rechter zou niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (kunnen) overgaan omdat niet aan alle elementen van een ontslaggrond is voldaan, terwijl voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet redelijk is. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) publiceerde onlangs het WWZ-evaluatieonderzoek 2015-2018 waarin onderzoekers Ruben Houweling, Pascal Kruit en Ilse Kersten uitzochten: 1) hoeveel ontbindingsverzoeken per ontslaggrond zijn toe- en afgewezen én 2) hoe vaak een billijke vergoeding is toegewezen (en hoe hoog deze vergoeding dan was). Sdu blog deelt de meest opvallende bevindingen.

Werkgever twijfelt aan ziekte werkneemster en schakelt onderzoeksbureau in om haar gangen na te gaan

Werkgever twijfelt aan ziekte werkneemster en schakelt onderzoeksbureau in om haar gangen na te gaan
10 oktober 2018
10443 keer bekeken

Hoe dient een werkgever te handelen wanneer hij twijfelt aan een zieke werknemer? Onlangs oordeelde de kantonrechter Haarlem (ECLI:NL:RBNHO:2018:7958) over een zaak waarbij een werkgever een werkneemster ontsloeg na inschakeling van een onderzoeksbureau om te onderzoeken of zij geen nevenactiviteiten verrichtte gedurende haar ziekte. Was dit ontslag terecht? Deze blog zet de feiten van deze zaak op een rij.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen: hoe hoog ligt de lat?

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen: hoe hoog ligt de lat?
2 oktober 2018
6301 keer bekeken

Iedere werknemer heeft, indien hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, bij ontslag recht op de transitievergoeding. Dit is alleen anders indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De wetgever heeft hierbij bijvoorbeeld gedacht aan situaties waarin sprake is van diefstal, bedrog, manipulatie van productiecijfers of het hardnekkig blijven schenden van controlevoorschriften bij ziekte. De wetgever heeft dus duidelijk gemaakt dat het echt om uitzonderlijke situaties dient te gaan en dat de lat hoog ligt; de transitievergoeding mag iemand niet al te makkelijk worden ontzegd.