Douane

Komen goederen binnen via de Nederlandse havens?

Komen goederen binnen via de Nederlandse havens?
24 augustus 2021

Voorkom vertraging na 1 oktober 2021 door de inzet van het Container Vrijgave Bericht. Er is al best wel veel gecommuniceerd over het Container Vrijgave Bericht (CVB) maar wat zijn nu concreet de stappen die een importeur of vertegenwoordiger moet nemen? Eerlijk gezegd vind ik de berichtgeving hierover toch nog te onduidelijk, dus laten we het eens proberen simpel en met voorbeelden te beschrijven.

Internationale dag van de douane! Een goed moment om het Brexit-net op te halen

Internationale dag van de douane! Een goed moment om het Brexit-net op te halen
25 januari 2021

In 1983 heeft de Wereld Douane Organisatie 26 januari uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Douane'. Jaarlijks krijgt deze dag een thema en een slogan en worden er voor douanebeambten workshops en lezingen georganiseerd. Nu de maand januari alweer half voorbij is en de 26ste eraan komt wordt het tijd om het net op te halen als het gaat om de Brexit, een gepast thema voor de 26ste lijkt me dit dan ook, maar wat wordt de slogan? ‘Het Brexit monster wordt werkelijkheid’?

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers
13 juli 2020

Alcoholhoudende producten zoals bier, wijn en minerale oliën worden als accijnsgoederen aangemerkt waarover bij consumptie accijns moet worden betaald. De nationale wetgeving voor accijnzen wordt voornamelijk bepaald door Europese regelgeving. De basis van de Europese accijnswetgeving is de zogenoemde horizontale richtlijn (richtlijn 2008/118/EG). Als EU lidstaat moet Nederland deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten. In Nederland is de accijnswetgeving neergelegd in de Wet op de accijns (en het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsregeling accijns)

Invoer large format informatiedisplay: een computermonitor of een videomonitor?

Invoer large format informatiedisplay: een computermonitor of een videomonitor?
28 mei 2020

Al jaren is er een discussie over de indeling van ‘large format informatiedisplays’ (“LFD’s”). Dit zijn lcd-schermen die met name worden gebruikt in openbare ruimten, zoals luchthavens en treinstations om (bijvoorbeeld) reizigersinformatie weer te geven. De vraag is of dit soort schermen moeten worden ingedeeld als - eenvoudig gezegd – een computermonitor of een videomonitor. Dit onderscheid is van belang vanwege het grote verschil in invoerrechtpercentage: een computermonitor kan tegen 0% invoerrecht worden ingevoerd, terwijl voor ditzelfde scherm 14% invoerrecht verschuldigd is (indien voorzien van een videotuner). Kortom, de financiële belangen zullen aanzienlijk zijn.

In het arrest “X BV” (zaak nr. C-288/18) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) zich op 11 april 2019 uitgelaten over de indeling van deze LFD’s onder de Gecombineerde Nomenclatuur (“GN”).

Tijdwinst bij elke douaneaangifte dankzij de app COL&GO!

Tijdwinst bij elke douaneaangifte dankzij de app COL&GO!
3 oktober 2019

Iedereen die te maken heeft met de Douane, weet hoe tijdrovend een aangifteproces kan zijn. Om delen in dit proces te versimpelen, heeft Sdu In- en Uitvoer op 3 oktober 2019 de app COL&GO gelanceerd. Jeroen de Roode, bedenker van de app, vertelt over zijn geesteskind. “Deze app is onmisbaar voor iedereen die met douaneaangiftes te maken heeft.”

Brexit en retouremballage

Brexit en retouremballage
12 februari 2019

De administratieve impact bij een mogelijk no-deal scenario wordt voor bijna alle transacties en leveringen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) groter. Voor terugkerende goederen zoals retouremballage waar mogelijk een douaneheffing aan vast zit moet u bij een harde Brexit straks een ‘wederinvoeraangifte’ maken. Dit om te voorkomen dat u invoerrechten moet gaan betalen over goederen die tijdelijk de Europese Unie hebben verlaten.

Grootste knelpunt bij e-Commerce is de handhaving van de regelgeving

Grootste knelpunt bij e-Commerce is de handhaving van de regelgeving
10 oktober 2018

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan bijzonder hoogleraar internationaal en Europees douanerecht en partner Global Trade bij EY Walter de Wit over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

Supply chain bij e-Commerce moet duidelijk in kaart worden gebracht

Supply chain bij e-Commerce moet duidelijk in kaart worden gebracht
13 september 2018

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan hoogleraar Trade Facilitation & Logistics Albert Veenstra over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

De datapijplijn onmisbaar voor de toekomst van e-Commerce

De datapijplijn onmisbaar voor de toekomst van e-Commerce
23 augustus 2018

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan hoogleraar informatie- en communicatietechnologie Yao-hua Tan over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?
16 augustus 2018

E-commerce zit in de lift en deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Deze exponentiële groei heeft geleid tot een situatie waarin vrijwel iedereen een koper of verkoper kan zijn. Dit staat sterk in contrast met het traditionele handelsverkeer, waarbij het met name gaat over grote hoeveelheden die per container vervoerd worden tussen een beperkt aantal verkopers en kopers. En dus kan de huidige handhavingsaanpak, waarin gestreefd wordt naar maximalisering van het aantal vergunninghoudende bedrijven (Authorized Economic Operators) en betrouwbare handelskanalen (trusted trade lanes), niet zonder meer toegepast worden in e-commerce. Deze blog gaat in op de vraag: welk toezichtsmodel de douane het best in staat stelt hun controle over e-commerce te verbeteren?