Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

De financiering van de bv kan volledig in box 2!

By drs. N.M. Ligthart 22 mei 2019 104 keer bekeken Geen opmerkingen

Het maakt verschil op welke wijze een ab-houder zijn bv financiert. Maar waarom maakt het fiscaal bezien uit in welke vorm een ab-houder zijn bv financiert? In zijn Opinie maakt drs. N.M. Ligthart zich sterk voor het fiscaal niet langer onderscheid maken al naar gelang sprake is van een financiering met eigen vermogen dan wel met vreemd vermogen.

De rechter waarschuwt de wetgever

By mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk 22 mei 2019 103 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 31 januari van dit jaar was het honderd jaar geleden dat de Hoge Raad zijn waarschijnlijk beroemdste arrest wees: Lindenbaum/Cohen. Het ging om een geval van bedrijfsspionage. De Hoge Raad ging ‘om’, door te oordelen dat ook het handelen in strijd met ongeschreven normen die in het maatschappelijke verkeer gelden onrechtmatig kan zijn.
In deze opinie van deze week bespreekt mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk de grens tussen de rechtsvormende taak van de rechter en de keuzevrijheid van de wetgever.

Zonnepanelen op bedrijfsmatige gebouwen: bepaald geen koud kunstje

By prof.dr. T.M. Berkhout 8 mei 2019 483 keer bekeken Geen opmerkingen

Het dak van een gebouw, voor veel gebouweigenaren ‘een plek met veel onnutte meters’, begint zo langzamerhand een heuse businesscase op te leveren. Na de telefoonmasten zijn de zonnepanelen aan een opmars begonnen om de resterende meters te veroveren. De modelakte die de NVB heeft gepubliceerd, vormt de aanleiding voor deze Opinie, waarvan prof.dr. T.M. Berkhout met name enkele aandachtspunten voor de btw en de overdrachtsbelasting bespreekt.

De Schrijver, de Filosoof, Engelen en een Slang bij de Poort van het Paradijs

By mr. F. van Horzen 8 mei 2019 454 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van mr. F. van Horzen gaat over het belastingparadijs Nederland volgens Ewald Engelen en de fiscale ideeën van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Het is de hoogste tijd om de fiscale toekomst te wijzigen.

Excessief heffen (!) bij lenen van de eigen bv

By prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis 8 mei 2019 316 keer bekeken Geen opmerkingen

De internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel 'Excessief lenen bij eigen vennootschap' heeft veel reacties opgeleverd. In zijn NTFR Opinie van deze week beschrijft prof. dr.mr. E.J.W. Heithuis waarom hij dit wetsvoorstel van abominabel slecht niveau vindt. Het conceptwetsvoorstel maakt, naar zijn mening, grove inbreuk op hoe goede fiscale wetgeving behoort te luiden.

Data als vrijkomend sloopmateriaal?

By prof.dr. Redmar Wolf 24 april 2019 1354 keer bekeken Geen opmerkingen

Enige weken geleden berichtte Het Financiële Dagblad over plannen voor een futuristische nieuwbouwwijk aldaar: Brandevoort II. Hier zijn woningen gepland met sensoren die het doen en laten van de bewoners nauwkeurig registreren. Dit levert data op die te gelde gemaakt kunnen worden. Vanuit het vakgebied van prof.dr. Redmar Wolf – de btw – bezien is het de vraag of de data die gebruikers van deze ‘gratis’ internetvoorzieningen met hun gebruik genereren een btw-relevante betaling in natura opleveren.

Geen wet, geen pre pro rata

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 24 april 2019 430 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie deze week gaat mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen na wat de oorzaken zijn van de verharding en polarisatie van de huidige samenleving, waarbij het zwart-witdenken ook in de fiscale wereld is doorgedrongen. En hoewel hij niet uitsluit, of liever gezegd hoopt dat het tij weer eens zal keren, is het wel zinvol om na te gaan wat de oorzaken ervan zijn dat dit in de fiscale wereld heeft kunnen plaatsvinden.

Belastingadviseur: Het vak in verandering

By Dr. F.P.J. Snel 3 april 2019 1947 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze Opinie gaat dr. F.P.J. Snel in op de betekenis van de veranderingen in het vak en op de vraag wat hij ervan vind. Er is een aspect dat hij eruit wil lichten: de ethische kanten van het vak. Hoe – als belastingadviseur – om te gaan met (mogelijke) belastingfraude en (mogelijke) agressieve belastingplanning?

GEHEIM?

By Prof.mr. G.J.M.E. de Bont 27 maart 2019 745 keer bekeken Geen opmerkingen

We leven in een tijd van extremen. Gematigdheid lijkt inmiddels een scheldwoord. Fiscale advocaten wordt een fiscaal extremisme aangewreven als zij ervan worden beticht te zorgen voor een verharding van de relatie met de Belastingdienst. Maar zelfs belastingadviseurs krijgen in toenemende mate het gevoel slachtoffer te zijn van het extreem negatieve tijdsgewricht. In de NTFR Opinie van deze week besteedt prof.mr. G.J.M.E. de Bont aandacht aan de geheimhoudingsverplichting in art. 67 AWR.

Een prikkel of een duwtje in de rug. Over tax nudges

By Prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau 25 maart 2019 657 keer bekeken Geen opmerkingen

De wetgever en de Belastingdienst gebruiken beide bepaalde instrumenten om de burger te prikkelen tot bepaald gedrag. De wetgever gebruikt fiscale snoepjes om de burger te sturen. De wet bevat ook diverse sancties om te belastingplichtige te prikkelen tot naleving van zijn fiscale verplichtingen. Daarnaast maakt de Belastingdienst gebruik van ‘nudges’ om de burger te helpen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen. Prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau vraagt zich in de NTFR Opinie van deze week af of deze steeds toelaatbaar zijn.