Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

Balanceren tussen rechtsbescherming en rechtsmisbruik

By mr.dr.N. Djebali 16 januari 2019 26 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr.dr. N. Djebali begint dit nieuwe jaar in de NTFR Opinie van deze week stevig en vat een lastig, zich voor menig discussie lenend onderwerp bij de horens: rechtsmisbruik. Helaas zijn in de belastingrechtspraak ieder jaar wel weer (nieuwe) gevallen zichtbaar waarin er sprake is van een wijze van uitoefening van het recht die de kennelijke grenzen daarvan te buiten gaat. Ook in ‘huis-tuin-en-keuken’-casussen is misbruik van recht zichtbaar hetzij langs de grenzen van de wet wordt geschoren.

Vaarwel 2018 en welkom 2019

By prof.mr. G.T.K. Meussen 9 januari 2019 181 keer bekeken Geen opmerkingen

Aangekomen bij het einde van het oude jaar, neemt prof.mr. G.T.K. Meussen even de tijd om de balans op te maken van het jaar 2018 en u een vooruitblik te bieden op het jaar 2019. Het einde van het jaar maakt altijd een beetje weemoedig en zorgt voor een besef van het verglijden der jaren, maar maakt ook weer benieuwd naar het nieuwe jaar.

Het verlaagde btw-tarief: keep it simple, stupid!

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 4 december 2018 478 keer bekeken Geen opmerkingen

Hoewel mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen al jarenlang van mening is dat een stilzittende wetgever en een niet-onderbezette Belastingdienst een zegen zouden zijn voor het land, laat hij nu - in de NTFR Opinie van deze week - ten aanzien van de eerstgenoemde een ander geluid horen.

Fiscale verduurzaming van de Wet WOZ

By mr. E.D. Postema 4 december 2018 487 keer bekeken Geen opmerkingen

Door de huidige wijze waarop de waarde wordt bepaald, worden investeringen in verduurzaming van woningen en bedrijfspanden, zoals zonnepanelen, tot de WOZ-waarde gerekend. In deze Opinie pleit mr. E.D. Postema voor aanpassing van de regels omtrent de waardebepaling, zodat duurzaamheidsinvesteringen niet leiden tot een hogere belastingheffing.

Belastingplannetjes en belastingrecht

By dr. W. Bruins Slot 4 december 2018 327 keer bekeken Geen opmerkingen

In de schaduw van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen zijn veel andere reeds lang bekende plannetjes qua aandacht enigszins ondergesneeuwd. Dr. W. Bruins Slot onttrekt in de NTFR Opinie van deze week die wetsvoorstellen aan de duisternis om te bezien of ze het daglicht kunnen velen.

Times are changing. For (the) good.

By Henk Aardoom, Stragegieadviseur Informatievoorziening, Full•Finance Consultants 13 november 2018 6292 keer bekeken Geen opmerkingen

Tijden veranderen en snel ook. En het blijft doorgaan. De ontwikkeling van digitale technologie stelt ons voortdurend voor uitdagingen. Ook bedreigt deze de bestaande businessmodellen van de fiscale advieskantoren.

Het is maar een voorheffing

By mr. A.L. Mertens 7 november 2018 749 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr. A.L. Mertens gaat in de NTFR Opinie van deze week in op de voorheffingen. Zou het ooit eerder in de geschiedenis van ons koninkrijk zijn voorgekomen dat er gedemonstreerd werd tegen het afschaffen van een belasting? Een voorheffing nog wel? En ook nog met succes? Hoe kan een voorheffing zó belangrijk zijn geworden?

'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel

By prof.dr. I.J.J. Burgers 1 november 2018 578 keer bekeken Geen opmerkingen

Waardecreatie wordt wel de nieuwe mantra van het internationale belastingrecht genoemd. De Europese Commissie is duidelijk in haar visie over de betekenis van waardecreatie voor het nationale recht. Voor deze Opinie beperkt prof.dr. I.J.J. Burgers zich tot de betekenis van het begrip waardecreatie in het internationale belastingrecht. Gebruikt de OECD waardecreatie als nieuwe mantra of standaard, nieuw beginsel of concept voor de allocatie van heffingsrechten? Of is sprake van oude wijn in nieuwe zakken?

Substance-eisen en de brievenbusmaatschappij

By mr. J. Gooijer 1 november 2018 744 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens mr. J. Gooijer is de roep om substance-eisen in de strijd tegen het gebruik van brievenbusmaatschappijen luid, niet alleen in relatie tot belastingverdragen en regelingen van nationaal belastingrecht, maar ook met betrekking tot bilaterale investeringsbeschermingsverdragen. In de NTFR Opinie van deze week bespreekt en evalueert hij kort de geldende en voorgestelde substance-eisen.

‘Daar boven uit zijn geheven’ – de OZB-kerkenvrijstelling en staatssteun

By mr. drs. C.M. Dijkstra 1 november 2018 414 keer bekeken Geen opmerkingen

Doorstaat de kerkenvrijstelling in de OZB de toets van het Europees recht, in het bijzonder de staatssteunregels? Hoewel in de literatuur is aangevoerd dat de vrijstellingen uit art. 220d Gem.w. weleens staatssteun zouden kunnen vormen, beargumenteert Carl Dijkstra in deze NTFR Opinie dat de kerkenvrijstelling geen staatssteun is. Daar moeten we blij om zijn, gelet op de onverminderde culturele en maatschappelijke waarde van levensbeschouwelijke instituties in het Nederlandse religieuze landschap.