Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

Times are changing. For (the) good.

By Henk Aardoom, Stragegieadviseur Informatievoorziening, Full•Finance Consultants 13 november 2018 3570 keer bekeken Geen opmerkingen

Tijden veranderen en snel ook. En het blijft doorgaan. De ontwikkeling van digitale technologie stelt ons voortdurend voor uitdagingen. Ook bedreigt deze de bestaande businessmodellen van de fiscale advieskantoren.

Het is maar een voorheffing

By mr. A.L. Mertens 7 november 2018 384 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr. A.L. Mertens gaat in de NTFR Opinie van deze week in op de voorheffingen. Zou het ooit eerder in de geschiedenis van ons koninkrijk zijn voorgekomen dat er gedemonstreerd werd tegen het afschaffen van een belasting? Een voorheffing nog wel? En ook nog met succes? Hoe kan een voorheffing zó belangrijk zijn geworden?

'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel

By prof.dr. I.J.J. Burgers 1 november 2018 444 keer bekeken Geen opmerkingen

Waardecreatie wordt wel de nieuwe mantra van het internationale belastingrecht genoemd. De Europese Commissie is duidelijk in haar visie over de betekenis van waardecreatie voor het nationale recht. Voor deze Opinie beperkt prof.dr. I.J.J. Burgers zich tot de betekenis van het begrip waardecreatie in het internationale belastingrecht. Gebruikt de OECD waardecreatie als nieuwe mantra of standaard, nieuw beginsel of concept voor de allocatie van heffingsrechten? Of is sprake van oude wijn in nieuwe zakken?

Substance-eisen en de brievenbusmaatschappij

By mr. J. Gooijer 1 november 2018 456 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens mr. J. Gooijer is de roep om substance-eisen in de strijd tegen het gebruik van brievenbusmaatschappijen luid, niet alleen in relatie tot belastingverdragen en regelingen van nationaal belastingrecht, maar ook met betrekking tot bilaterale investeringsbeschermingsverdragen. In de NTFR Opinie van deze week bespreekt en evalueert hij kort de geldende en voorgestelde substance-eisen.

‘Daar boven uit zijn geheven’ – de OZB-kerkenvrijstelling en staatssteun

By mr. drs. C.M. Dijkstra 1 november 2018 274 keer bekeken Geen opmerkingen

Doorstaat de kerkenvrijstelling in de OZB de toets van het Europees recht, in het bijzonder de staatssteunregels? Hoewel in de literatuur is aangevoerd dat de vrijstellingen uit art. 220d Gem.w. weleens staatssteun zouden kunnen vormen, beargumenteert Carl Dijkstra in deze NTFR Opinie dat de kerkenvrijstelling geen staatssteun is. Daar moeten we blij om zijn, gelet op de onverminderde culturele en maatschappelijke waarde van levensbeschouwelijke instituties in het Nederlandse religieuze landschap.

Erfrechtelijke bloemen voor de belastingadviseur

By prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols 1 november 2018 208 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week geeft prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols aan waarom belastingadviseurs zich steeds vaker (moeten) verdiepen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Vijftig Jaar Fiscaal Instituut Tilburg

By prof.dr. P.H.J. Essers 1 november 2018 219 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week vergelijkt Prof.dr. P.H.J. Essers de begintijd van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) met het heden. 18 december aanstaande is het vijftig jaar geleden dat de hoogleraren J.E.A.M. (Jan) van Dijck, Ch.P.A. (Chris) Geppaart, Th.A. (Theo) Stevers en D. (Dieter) Brüll het Fiscaal Instituut Tilburg FIT oprichtten als interfacultair samenwerkingsverband aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Tilburg University).

Staatssteunpraatjes vullen geen gaatjes!

By prof.mr. S.C.W. Douma 1 november 2018 162 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreekt Sjoerd Douma drie nieuwe door de Europese Commissie geformuleerde staatssteunrechtelijke uitgangspunten. Op 4 september 2018 heeft de Europese Commissie haar eindbeschikking van 20 juni 2018 gepubliceerd in zaak SA.44888 (‘State aid implemented by Luxembourg in favour of ENGIE’).

Geen afschaffing van de consolidatie in de fiscale eenheid (VPB)

By prof.dr. J.N. Bouwman 1 november 2018 158 keer bekeken Geen opmerkingen

Prof. dr. Jan Bouwman gaat in de NTFR Opinie van deze week in op de opmerking van de staatssecretaris dat het van toepassing verklaren van de ‘per-elementbenadering’ zou moeten leiden tot een fundamentele bezinning op het regime van de fiscale eenheid om zo tot een toekomstbestendige concernregeling te komen.

Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht

By prof.dr. J.P. Boer 13 september 2018 764 keer bekeken Geen opmerkingen

Prof. dr. J.P. Boer gaat in de NTFR Opinie van deze week in op enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht. Het fenomeen van de Initial Coin Offering (ICO) – de term is afgeleid van een Initial Public Offering (IPO) – mag sinds enige tijd rekenen op belangstelling van beleggers en toezichthouders wereldwijd.