Swipe to the left

Fiscaal Recht

RSS Feed

Gevraagd! Antwoorden en (her)bezinning – de spoedreparatie fiscale eenheid en art. 20a Wet VPB 1969

By mr. F. van Horzen en mr. B. Suvaal 5 days ago 123 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 juni 2018 is het langverwachte wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. Tot nu toe is in de parlementaire vragen, pers en literatuur – terecht – veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperkende bepalingen (art. 10a Wet VPB 1969 en art. 13l Wet VPB 1969). Over de gevolgen voor de toepassing van art. 20a is beduidend minder geschreven. Deze mogen echter niet on(der)belicht blijven. Ook voor dat element geldt namelijk dat de voorgestelde wettekst veel onduidelijkheden oproept, de memorie van toelichting uiterst summier is, maar de gevolgen voor belastingplichtigen evengoed aanzienlijk kunnen zijn.

Fidelity Funds en de Nederlandse dividendbelasting

By mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox 11 days ago 367 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreken mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox het op 21 juni 2018 verschenen arrest van het HvJ in de Deense zaak Fidelity Funds (zaak C-480/16, NTFR 2018/1484). Het arrest is mede van belang voor een tweetal Nederlandse zaken die momenteel aanhangig zijn bij het HvJ. Deze twee zaken maken onderdeel uit van een groot aantal verzoeken van buitenlandse beleggingsfondsen die met een beroep op het Unierecht teruggaaf claimen van te hunnen laste ingehouden Nederlandse dividendbelasting.

Interpretatiekwesties in de overdrachtsbelasting

By dr. A. Rozendal 19 days ago 537 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie bespreekt dr. A. Rozendal twee actuele voorbeelden van interpretatiekwesties die zich in de overdrachtsbelasting voordoen. Bij het interpreteren van wet- en regelgeving en fiscale rechtspraak speelt het taalkundige aspect een belangrijke rol. Helaas is geschreven taal een instrument met de nodige beperkingen.

Vastgoed en btw – Kozuba ja, Kozuba nee?

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 27 days ago 596 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen is het meest belangwekkende btw-arrest van de afgelopen tijd de uitspraak in de zaak Kozuba. Enerzijds omdat het om onroerendgoedtransacties gaat en derhalve de financiële belangen voor de praktijk groot zijn, anderzijds omdat een eeuwig discussiepunt, ‘vervaardigd of niet’, vanuit een nieuw gezichtspunt wordt benaderd. In de vakliteratuur is een heel voorzichtig begin gemaakt met een discussie over dit arrest.

Het richtlijnvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een opmerkelijke fiscale paragraaf

By prof.mr. G.T.K. Meussen 1 maand geleden 871 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week prof.mr. Gerard Meussen over het richtlijnvoorstel voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en waarom hij deze Opinie onderdeel wil laten uitmaken van de internetconsultatie.

Een beschikking 'beetje aandelenfusie' kan niet

By mevrouw mr. W.E. Nent en mr. G.C. van der Burgt 1 maand geleden 835 keer bekeken Geen opmerkingen

De Belastingdienst lijkt op dit moment moeite te hebben met de uitvoering van vooroverleg. Dit levert soms lastige situaties op, waarbij de vraag opkomt of de Belastingdienst zichzelf niet in de voet schiet door over sommige problemen niet al tijdens de vooroverlegfase zekerheid te geven. In deze NTFR Opinie belichten mevrouw mr. W.E. Nent en mr. G.C. van der Burgt het vooroverleg ten aanzien van een aandelenfusie, vanuit de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht.

Onrecht en ander te voorkomen fiscaal leed in de wereld van de fiscale toeslagen

By mr. Heleen Elbert 2 maanden geleden 808 keer bekeken Geen opmerkingen

Fiscale toeslagen: een mooi voorbeeld van een fiscale regeling die in de praktijk niet de aandacht krijgt die zij verdient aldus mr. Heleen Elbert in de NTFR Opinie van deze week. Een aantal willekeurige onderdelen van de regeling kunnen veel leed veroorzaken.

De beperkte vrije ruimte van de werkkostenregeling

By mr. J.P. van ’t Hof en drs. O.C. Kremers 2 maanden geleden 968 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week behandelen mr. J.P. van 't Hof en drs. O.C. Kremers de beperkte vrije ruimte van de werkkostenregeling. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal inhoudingsplichtigen nog steeds niet van de WKR heeft gehoord. En dat terwijl de eerste echte WKR-procedure in volle gang is.

Vastgoedcontracten met koopopties: rationeel-economisch kiezen in het btw-domein

By Prof.dr. T.M. Berkhout MRE MRICS 2 maanden geleden 1041 keer bekeken Geen opmerkingen

In de btw-sfeer is de vraag van belang of er met koopopties in huur- en leaseovereenkomsten sprake is van een levering of van een dienst. Dat maakt nogal wat uit. Spreken we van een btw-levering, dan moet btw worden afgedragen zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Dat heeft in het geval van vastgoedtransacties – afhankelijk van de btw-positie van de afnemer – al gauw grote financiële consequenties.

'Take me to Church'

By mr. F. Horzen 3 maanden geleden 993 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. F. van Horzen in op het rapport Tax Justice & Poverty dat eind maart 2018 verscheen. Het onderzoek had betrekking op de problemen waar belastingautoriteiten tegenaan lopen bij de belastingheffing in Beieren, Zambia en Kenia.