Huurrecht

Wat te doen aan discriminatie op de woningmarkt?

26 mei 2021

Een dak boven je hoofd is een fundamenteel recht, dat is verankerd in art. 11 (1) IVESCR, art. 1 juncto 22 (2) van de Nederlandse Grondwet. Toch is er landelijk sprake van discriminatie op afkomst en seksuele geaardheid, blijkt uit het onderzoek door Art. 1 en Radar. 

Belangrijk voor woningcorporaties en andere verhuurders: een gebrek door objectieve overlast of een burenruzie?

Burenruzie
11 november 2019

Voor veel woningcorporaties is het een veelvuldig terugkomend vraagstuk: overlast. Overlast is een breed begrip en er is dan ook niet één soort handeling aan te merken als overlast. In deze blog gaat huurrechtspecialist Vera Hartkamp aan de hand van een recente zaak (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019) in op de verhouding objectieve overlast versus een burenruzie. Deze blog bevat tevens tips voor woningcorporaties hoe om te gaan met dergelijke situaties. 

Hoe zit het met de huurprijswetgeving?

Huurprijswetgeving
28 oktober 2019

Verhuurders mogen elk jaar op 1 juli de huur verhogen. In 2019 mag de huur maximaal met 4,1% tot 5,6% omhoog. Deze verhoging moet aan allerlei wettelijke regels voldoen. mr. Monika Gogna legt uit hoe het precies zit.