Linkinbio

Loading...

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten
13 oktober 2021

Het is er eind vorige eeuw aan toegevoegd in het hier al meermaals besproken artikel 24 WOR: de ondernemer dient met de OR afspraken te maken over de manier waarop hij deze gaat betrekken in de besluitvorming. Toch wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Meestal krijgt de OR een voorgenomen besluit ter advisering of ter instemming voorgelegd zonder die afspraken eraan voorafgaand. Een gemiste kans voor de OR: dit is immers een krachtig middel om wezenlijke invloed op de besluitvorming te krijgen.

Upgrade het kladboekje naar een volwaardig centraal digitaal aandeelhoudersregister

Upgrade het kladboekje naar een volwaardig centraal digitaal aandeelhoudersregister
12 oktober 2021

De juridisch specialist kan niet langer om digitaal werken heen. Laurens Kelterman, vanuit VBC Notarissen werkzaam op het gebied van (internationaal) ondernemingsrecht, pleit voor efficiënt(er) werken met behulp van digitale ontwikkelingen. Maar wat zijn de (on)mogelijkheden van een digitale juridische wereld? En is het welbekende ‘kladboekje’ om te zetten tot een volwaardig digitaal aandeelhoudersregister?

Cyber beveiliging beschikbaar maken voor de brede markt

Cyber beveiliging beschikbaar maken voor de brede markt
24 september 2021

Eerder dit jaar lanceerde Sdu samen met moederbedrijf Lefebvre Sarrut het innovatieve startup programma LightSpeed. Skopos.AI was één van de inzendingen die vanaf het begin van veel potentie bood. We spreken Han Veldwijk, CEO van Skopos, die op jonge leeftijd al begon met hacken en een behoefte ziet op het gebied van cyber security. ‘Met Skopos zijn we uniek in de cyber security markt, een continue cyber audit’.  

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?
10 september 2021

Het beeld van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van grote, beursgenoteerde ondernemingen is in de loop van deze eeuw drastisch gewijzigd. Waren het eind vorige eeuw nog vooral rentenierende gepensioneerden, die vooral gefêteerd wilden worden door de onderneming, als aanvulling op hun jaarlijkse dividend – tegenwoordig heeft het aandeelhoudersactivisme dit instituut tot een voorzichtige poging tot aandeelhoudersdemocratie gemaakt. Er gebeurt wat op deze vergaderingen, waar het ondernemingsbestuur verantwoording aflegt over zijn beleid aan de aandeelhouders en waar de plannen voor de toekomst worden verpakt in beloftes over rendementen voor de aandeelhouders. Eigenlijk gek, dat de mensen die dit alles moeten gaan waarmaken, de werknemers in de ondernemingen die door de beursfondsen worden gedreven, niet een dergelijke verantwoording krijgen voorgeschoteld. Of misschien toch wel?

Innoveren is durven falen

Innoveren is durven falen
6 september 2021

Als Chief innovation manager is Esther van Doesburg betrokken bij alle nieuwe projecten binnen Sdu, maar ook bij de innovaties binnen Lefebvre Sarrut. Waar ze ooit begon in team Digital, is ze nu gegroeid naar een manager van verschillende projecten binnen Sdu en in internationaal verband. Daar zet ze nieuwe innovaties neer, ook buiten de bestaande klantgroepen. ‘Soms heb je tien mislukkingen, maar als je er dan één hebt die wel werkt, begint pas het echte werk’. Sdu werkt samen met organisaties uit andere Europese landen om nieuwe producten te ontwikkelen. Zo ontstond ook het begin van het Europese project LightSpeed, het programma om startups te versnellen.

De wijzigingen op Prinsjesdag zorgen voor beweging

De wijzigingen op Prinsjesdag zorgen voor beweging
2 september 2021

Op Prinsjesdag is Marieke Jansen (hoofd fiscale content & vakredactie Sdu) samen met de fiscale vakredactie druk bezig met de Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022. Deze bevat samenvattingen van de belangrijkste fiscale wijzigingen, geschreven in de taal van de belastingbetaler. ‘Een mooie uitdaging, en het lukt ons altijd weer om het al rond middernacht af te ronden’.

Vaccinatieplicht op de werkvloer: juridische kwestie of kwestie van tijd?

Vaccinatieplicht op de werkvloer: juridische kwestie of kwestie van tijd?
1 september 2021

In steeds meer westerse landen worden werknemers verplicht zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Afgelopen maandag werd bekend dat Leaseplan alleen werknemers toelaat op de werkvloer als zij gevaccineerd zijn. Hoe is dit juridisch geregeld in Nederland?

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet
30 augustus 2021

Wat is er nodig om met de nieuwe Omgevingswet te werken? Deze vraag staat centraal in het O-Lab van Sdu. Een innovatieve plek waar wetenschappers, juristen en beleidsmakers samen concrete werkoplossingen ontwikkelen voor iedereen die met de nieuwe regels aan de slag gaat. Prototypes van de eerste drie innovaties worden in het najaar gepresenteerd. ‘Van een complex geheel gaan we naar behapbare processen met praktische hulpmiddelen.‘

De hele keten profiteert van een frictieloze aandelenoverdracht

De hele keten profiteert van een frictieloze aandelenoverdracht
30 augustus 2021

Westport Notarissen was in 2017 al overtuigd van de potentie van slimme software voor een frictieloze aandelenoverdracht. Notaris Lars Boellaard was om die reden nauw betrokken bij de totstandkoming van online aandeelhoudersregister Evidend dat Sdu in oktober 2021 op de markt brengt. “Van notaris, bank en Kamer van Koophandel tot trustkantoren, familiebedrijven en ondernemers. Iedereen profiteert van Evidend.”

Komen goederen binnen via de Nederlandse havens?

Komen goederen binnen via de Nederlandse havens?
24 augustus 2021

Voorkom vertraging na 1 oktober 2021 door de inzet van het Container Vrijgave Bericht. Er is al best wel veel gecommuniceerd over het Container Vrijgave Bericht (CVB) maar wat zijn nu concreet de stappen die een importeur of vertegenwoordiger moet nemen? Eerlijk gezegd vind ik de berichtgeving hierover toch nog te onduidelijk, dus laten we het eens proberen simpel en met voorbeelden te beschrijven.