Ondernemingsraad

Het is wel weer even stil over... vernieuwing

Het is wel weer even stil over... vernieuwing
23 juni 2022

Wat zien we als vernieuwing? Moet je het macro zien (zoals de raden voor medezeggenschap) of meer op ondernemersniveau waarbij de verbetering van de overlegrelatie centraal staat.

Douze points

Douze points
18 mei 2022

Verkiezingen voor de ondernemingsraad gingen aanvankelijk nog met een fysieke stembus, maar we zien dat in de huidige wereld steeds vaker wordt gekozen voor digitale verkiezingen. Het houden van digitale verkiezingen is geen sinecure, want daar komt toch wel wat bij kijken. Meer dan je eigenlijk denkt.

OR en Verkiezingen: Meer kandidaten en hogere opkomst gewenst

OR en Verkiezingen: Meer kandidaten en hogere opkomst gewenst
11 mei 2022

Van een veel op gemeenteraadsverkiezingen lijkend lijstenstelsel, ontwikkelden de verkiezingen voor de OR de afgelopen 70 jaren zich tot een persoonlijke voorkeurstem voor kandidaten van eigen keuze: het personenstelsel. De ondertoon in deze ontwikkeling was vooral om de gekozen OR meer te laten leven bij de collega’s. Doordat mensen zich eerder kandidaat durfden te stellen en doordat collega’s massaler gingen stemmen. Helaas lijkt het erop dat de verkiezingen nog altijd niet leven bij de achterban. Is er een manier om het tij te keren?

Zicht op de toekomst

Toekomstvisie
19 april 2022

Het ontbreekt vaak aan de langetermijnvisie binnen ondernemersland. Veel day-to-day business, waarbij de vraag ‘waar staan we over 5 jaren’ niet wordt gesteld. En dat is jammer. Want je moet vooruit kijken! Hier komt ook de rol van de ondernemingsraad om de hoek kijken. Hoeveel ondernemingsraden kijken niet verder dan 6 maanden vooruit?

Biedt sleutelen aan de wet een kans voor een grotere opkomst bij OR-verkiezingen?

Biedt sleutelen aan de wet een kans voor een grotere opkomst bij OR-verkiezingen?
12 april 2022

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer een paar weken achter ons en op dit moment is de vorming van nieuwe colleges van B&W nog overal in volle gang. Opvallend was de lage opkomst: slechts de helft van de kiezers heeft gestemd. Ook ondernemingsraden kampen immers vaak met een lage opkomst bij hun verkiezingen. Valt daar wat aan te doen?

Cybersecurity steeds hoger op de agenda. Kan de OR een rol spelen?

ondernemingsraad zicht op cybersecurity
8 maart 2022

Onze digitale infrastructuur is inmiddels kostbaarder en kwetsbaarder dan de fysieke en vijandelijke hackers hebben het daar in toenemende mate op voorzien. Overheidsorganisaties, militaire en logistieke centra en belangrijke ondernemingen kunnen elk moment doelwit zijn van een criminele hack, al dan niet vanuit Rusland aangestuurd. Hoe veilig zijn al onze systemen? En welke rol kan de ondernemingsraad hierbij spelen?

Een veilige werkplek. Welke rol speelt de OR hierbij?

Een veilige werkplek. Welke rol speelt de OR hierbij?
11 februari 2022

Wat vrouwen op straat vaak overkomt, zogenaamd door straatschoffies en onaangepasten, blijkt op veel werkvloeren, wellicht in ‘beschaafder’ taalgebruik, gewoon door leidinggevenden en collega’s als geaccepteerde bejegening te worden beschouwd. En terwijl de trap altijd van bovenaf moet worden schoongeveegd (en dus de directie hierin het voortouw moet nemen) ligt hier ook een taak voor de ondernemingsraad. De vraag is alleen: welke?

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?
18 januari 2022

Eindelijk! Na een jaar ploeteren is er dan toch een nieuwe regeringsploeg. En voordat de dames en heren aan de slag gaan, is er eerst nog het een en ander aan formaliteiten af te handelen. Regeringsverklaring, constituerend beraad, inauguratie… Als er een nieuwe ondernemingsraad aantreedt gaat dat doorgaans met minder tromgeroffel gepaard. Kan de OR iets leren van de manier waarop de regering aan zijn nieuwe termijn begint?

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona
9 december 2021

Nu het lijkt alsof corona een structureel probleem gaat worden voor de gezondheid in de wereld, krijgt ook de regulering rondom de werkplek in ons land steeds meer aandacht en dat betekent een alerte houding voor ondernemingsraden. Gezondheid is tot nu toe altijd als een private aangelegenheid gezien met een hoge staat van privacy-bescherming. Een zieke werknemer heeft het recht zich ziek te melden, zonder dat hem gevraagd wordt naar het hoe en waarom van zijn ziekte. De coronapandemie lijkt dat alles op zijn kop te zetten. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en hoe kan hij daarvoor zorgen als hij over de medische toestand van zijn werknemers niets mag vragen? Tot in het kabinet is dit onderwerp van discussie. En welke rol zou de OR hierbij kunnen spelen?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?
11 november 2021

Ik schrijf regelmatig over de betekenis van artikel 24 WOR voor het op de kaart zetten van de medezeggenschap in een onderneming en houd ook regelmatig workshops en lezingen over dit thema. Steevast stel ik dan de vraag aan de orde of en hoe de OR zich op dit belangrijke overleg voorbereidt… En dan blijft het vaak stil. Toch staat de WOR vol met aanwijzingen hoe de OR zich kan voorbereiden. Maar dan moet deze wel echt uit zijn op een bespreking van de algemene gang van zaken en niet slechts een monoloog van de bestuurder.