Ondernemingsraad

Personeelsvertegenwoordiging, zeker een partij om rekening mee te houden

Personeelsvertegenwoordiging, zeker een partij om rekening mee te houden
16 mei 2023

Misschien een van de minder belichte onderwerpen binnen het medezeggenschapsrecht, de rechten van een personeelsvertegenwoordiging. Onterecht als je het mij vraagt. Een personeelsvertegenwoordiging heeft bijvoorbeeld bij een reorganisatie een belangrijke rol en wordt snel over het hoofd gezien.

De OR: een arena, of een team?

De OR: een arena, of een team?
3 april 2023

Een lid van de ondernemingsraad wilde graag een onderwerp op de agenda van de overlegvergadering plaatsen. Zijn voorzitter vond dat geen goed idee en daarmee was de kous af: het punt kwam niet op de agenda. Een incident wellicht, maar het roept wel de vraag op welke positie een lid van de OR heeft, als individu ten opzichte van het collectief.

Welke partijen spelen er mee in een internationale organisatie?

Welke partijen spelen er mee in een internationale organisatie?
9 maart 2023

Binnen een internationale organisatie zijn er veel verschillende partijen/stakeholders waar een ondernemingsraad rekening mee moet houden. Het is voor een ondernemingsraad belangrijk om goed voor ogen te hebben welke stakeholders in het medezeggenschapsproces een rol spelen. Daarnaast is het van belang om het contact met deze stakeholder niet uit het oog te verliezen.

De toegevoegde waarde en diversiteit van een ambtelijk secretaris

De toegevoegde waarde en diversiteit van een ambtelijk secretaris
9 maart 2023

‘Wat doe je als ambtelijk secretaris, behalve notuleren?’, deze vraag krijg ik regelmatig op een verjaardagsfeestje. Er is nog steeds veel onbekendheid over de rol en de taken van de ambtelijk secretaris. De invulling van de functie blijkt in de praktijk ook behoorlijk te verschillen. Wel hebben alle ambtelijk secretarissen die ik spreek een heel gevarieerd takenpakket en vaak zijn ze een spil in de medezeggenschap. Naar schatting zijn er in totaal zo’n 3.000 werkzaam in dit beroep.

Netwerken de sleutel tot gezagvolle medezeggenschap

Netwerken de sleutel tot gezagvolle medezeggenschap
9 maart 2023

Het lidmaatschap van een ondernemingsraad is lang niet altijd een taak die respect afdwingt. Terwijl mijn indruk is dat in bestuurskamers steeds meer aandacht is voor de rol die een OR dient te spelen in besluitvormingsprocessen, hoor ik toch ook regelmatig dat er op de werkvloer nauwelijks animo is voor het werk dat OR’s doen. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de wettelijke taak om de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen en dat doet ze sinds een aantal jaren met verve. In de jongste editie van de email-nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan OR-platforms. Het is een interessante ontwikkeling, die meer aandacht verdient.

Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, de ondernemingsraad is ook aan zet

Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, de ondernemingsraad is ook aan zet
26 januari 2023

Afgelopen week heeft het kabinet een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd. Voor dit actieprogramma heeft het kabinet de komende drie jaar € 11 miljoen vrijgemaakt. Ook de ondernemingsraad heeft hierin een rol.

Geen gele kaart voor de ondernemingsraad als deze waakt tegen discriminatie

Geen gele kaart voor de ondernemingsraad als deze waakt tegen discriminatie
14 december 2022

Elke ondernemingsraad heeft onder meer de zorgtaak op het waken tegen discriminatie, en bevordert gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming. Maar hoe kan de ondernemingsraad uitvoering hieraan geven?

Procederen: een onderschat middel voor de OR

Ondernemingsraad
9 november 2022

Ondernemingsraden lijken terughoudend om naar de rechter te stappen bij een verschil van inzicht over of een vermeende ontduiking van de eigen bedrijfsregels. Om over een verschil van interpretatie van de wet op de ondernemingsraden nog maar te zwijgen. Kan dat anders?

Veel werk verwacht naar aanleiding van pensioenhervorming

Veel werk verwacht naar aanleiding van pensioenhervorming
27 oktober 2022

In eerste instantie zouden de nieuwe pensioenregels ingaan op 1 januari 2023. Maar omdat de Tweede Kamer meer tijd nodig heeft voor de behandeling van de Wet toekomst pensioenen, zal het nieuwe pensioenstelsel waarschijnlijk pas 1 juli volgend jaar ingaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid zou meer over werknemersbelangen moeten gaan

Bestuurdersaansprakelijkheid zou meer over werknemersbelangen moeten gaan
22 september 2022

Een uitspraak van de Hoge Raad tilt het stikstofprobleem waar Nederland al ruim vijftig jaar mee kampt naar een nieuw niveau: waar de hoop van boeren tot nu toe was gevestigd op innovatie, daar stelt de Hoge Raad broodnuchter: best, die innovatie, maar bewijs eerst maar eens dat het werkt! Een stelling die we ook in ondernemingen vaak tegenkomen: de ondernemer wil een nieuwe productiemethode of hulpmiddel introduceren en de OR stribbelt een beetje tegen, omdat hij voorziet dat het toch niet allemaal zo rooskleurig gaat werken als de bestuurder het voorstelt. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, zet bestuurder toch gewoon door. Is daar nou niet iets aan te doen?