Ondernemingsraad

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?

18 februari 2020
50 keer bekeken

Elke drie of vier jaar staan ondernemingsraden voor wellicht de moeilijkste klus uit hun takenpakket: het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de volgende zittingstermijn. Het contact met de achterban was gedurende de huidige zittingstermijn al een niet te onderschatten zorgenkindje, maar als je je collega’s langs moet om te vragen of zij wellicht jouw werk willen overnemen, wordt het helemaal moeilijk. De verkiezingen blijken vaak het zwakke punt in het functioneren van de ondernemingsraad. Zou het nou echt niet anders kunnen?

Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dat voor de OR?

26 november 2019
319 keer bekeken

Sinds de eeuwwisseling lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk uit het lood. Het aantal tijdelijke contracten in het bedrijfsleven is de afgelopen twee decennia flink gestegen: 25% van alle werknemers werkt op een flexibele basis. In het jongste rapport van de Arbeidsinspectie (Staat van eerlijk Werk 2019) wordt gesproken van een toegenomen risico op onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling en uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen van overtreding op loonbetaling en werkvergunningen is met een derde gestegen sinds 2015. De boosdoener: de aard van het arbeidscontract. De baan voor het leven is allang verdwenen, maar dat daarbij ook de bestaanszekerheid steeds meer wordt aangetast is een groeiende werkelijkheid. Ligt hier een rol voor de ondernemingsraad?

Bespreken van beloningsverhoudingen in de overlegvergadering: Wat kan het opleveren?

19 september 2019
427 keer bekeken

De beloningen aan de top van het bedrijfsleven blijven ons bezig houden. Het is alweer ruim twintig jaar geleden dat toenmalig premier Wim Kok het gedrag van de bestuurlijke top bestempelde als ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Sinds die tijd is er veel gebeurd op dat vlak, maar de discussie is nooit verstomd. Telkens deden nieuwe excessen de gemoederen hoog oplaaien en leidden deze tot nieuwe wetgeving. Opvallend is dat de wetgever een steeds prominentere rol aan de ondernemingsraad toebedeelt in dit debat. Is dat slim?