Ondernemingsraad

Loading...

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?
18 januari 2022

Eindelijk! Na een jaar ploeteren is er dan toch een nieuwe regeringsploeg. En voordat de dames en heren aan de slag gaan, is er eerst nog het een en ander aan formaliteiten af te handelen. Regeringsverklaring, constituerend beraad, inauguratie… Als er een nieuwe ondernemingsraad aantreedt gaat dat doorgaans met minder tromgeroffel gepaard. Kan de OR iets leren van de manier waarop de regering aan zijn nieuwe termijn begint?

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona
9 december 2021

Nu het lijkt alsof corona een structureel probleem gaat worden voor de gezondheid in de wereld, krijgt ook de regulering rondom de werkplek in ons land steeds meer aandacht en dat betekent een alerte houding voor ondernemingsraden. Gezondheid is tot nu toe altijd als een private aangelegenheid gezien met een hoge staat van privacy-bescherming. Een zieke werknemer heeft het recht zich ziek te melden, zonder dat hem gevraagd wordt naar het hoe en waarom van zijn ziekte. De coronapandemie lijkt dat alles op zijn kop te zetten. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en hoe kan hij daarvoor zorgen als hij over de medische toestand van zijn werknemers niets mag vragen? Tot in het kabinet is dit onderwerp van discussie. En welke rol zou de OR hierbij kunnen spelen?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?
11 november 2021

Ik schrijf regelmatig over de betekenis van artikel 24 WOR voor het op de kaart zetten van de medezeggenschap in een onderneming en houd ook regelmatig workshops en lezingen over dit thema. Steevast stel ik dan de vraag aan de orde of en hoe de OR zich op dit belangrijke overleg voorbereidt… En dan blijft het vaak stil. Toch staat de WOR vol met aanwijzingen hoe de OR zich kan voorbereiden. Maar dan moet deze wel echt uit zijn op een bespreking van de algemene gang van zaken en niet slechts een monoloog van de bestuurder.

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten
13 oktober 2021

Het is er eind vorige eeuw aan toegevoegd in het hier al meermaals besproken artikel 24 WOR: de ondernemer dient met de OR afspraken te maken over de manier waarop hij deze gaat betrekken in de besluitvorming. Toch wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Meestal krijgt de OR een voorgenomen besluit ter advisering of ter instemming voorgelegd zonder die afspraken eraan voorafgaand. Een gemiste kans voor de OR: dit is immers een krachtig middel om wezenlijke invloed op de besluitvorming te krijgen.

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?
10 september 2021

Het beeld van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van grote, beursgenoteerde ondernemingen is in de loop van deze eeuw drastisch gewijzigd. Waren het eind vorige eeuw nog vooral rentenierende gepensioneerden, die vooral gefêteerd wilden worden door de onderneming, als aanvulling op hun jaarlijkse dividend – tegenwoordig heeft het aandeelhoudersactivisme dit instituut tot een voorzichtige poging tot aandeelhoudersdemocratie gemaakt. Er gebeurt wat op deze vergaderingen, waar het ondernemingsbestuur verantwoording aflegt over zijn beleid aan de aandeelhouders en waar de plannen voor de toekomst worden verpakt in beloftes over rendementen voor de aandeelhouders. Eigenlijk gek, dat de mensen die dit alles moeten gaan waarmaken, de werknemers in de ondernemingen die door de beursfondsen worden gedreven, niet een dergelijke verantwoording krijgen voorgeschoteld. Of misschien toch wel?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?
17 augustus 2021

Twee keer per jaar bespreken bestuurder en ondernemingsraad de algemene gang van zaken van de onderneming, in aanwezigheid van de toezichthouders. Althans zo wil de wetgever het. In veel gevallen is de praktijk anders: toezichthouders komen niet, of maar hooguit één keer per jaar en als ze aanwezig zijn, is onduidelijk wat hun rol is.

Een ondernemingsraad beslist ook mee over het nieuwe werken

Een ondernemingsraad beslist ook mee over het nieuwe werken
12 juli 2021

Het nieuwe werken brengt naast veel voordelen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een ondernemingsraad moet zich toch eerst over een aantal van die zaken buigen voordat ze echt doorgevoerd kunnen worden, zéker als ze betrekking hebben op de medewerkers. Sdu bereidt zich voor op het nieuwe werken met nieuwe plannen die prima passen bij de wensen van de medewerkers. We spreken met Sandra Bergman en Rutger van den Dikkenberg. ‘Bij Sdu lopen we wel echt voorop.’

OR en algemene gang van zaken: van verplicht nummer naar bijzonder overleg

OR en algemene gang van zaken: van verplicht nummer naar bijzonder overleg
2 juli 2021

De overlegvergadering (OV) is een van de hoekstenen waarop de kracht van de ondernemingsraden in onze economie is gebaseerd. In de traditionele cursus over de wet op de ondernemingsraden wordt het overlegrecht meestal als eerste genoemd in het rijtje van traditionele OR-rechten, gevolgd door het recht van initiatief, instemming en advies. Toch valt er wel wat meer te zeggen over de overlegvergadering. Bijvoorbeeld dat er verschillende soorten van zijn. En dat het verstandig is om daarover regels af te spreken. Hieronder ga ik daar dieper op in.

De algemene gang van zaken van de onderneming bespreken: Hoogtepunt voor de medezeggenschap

De algemene gang van zaken van de onderneming bespreken: Hoogtepunt voor de medezeggenschap
22 april 2021

Het staat al ruim vijftig jaar in de wet, maar het lijkt wel alsof het nu pas de aandacht krijgt die het verdient: de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Artikel 24 WOR schrijft voor dat dit tenminste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. En dat, als die er zijn, ook commissarissen of toezichthouders daarbij aanwezig dienen te zijn. Een bijzonder overleg dus, dat inderdaad de aandacht verdient die het steeds meer krijgt.

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?
20 juli 2020

Het blijkt nog altijd niet storm te lopen met kandidaten voor een ondernemingsraad in de Nederlandse bedrijven. Uit het jongste onderzoek naar de naleving van de wet op de ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. Dat is niet alleen te danken aan terughoudendheid van de werkgever. Ook werknemers hebben vaak geen trek in een plek waar je mee kunt praten over de toekomst van je onderneming. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat in bijna 30 % van de gevallen een ondernemingsraad zonder verkiezingen tot stand is gekomen, vanwege te weinig (of net genoeg) kandidaten. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) heeft zich dit aangetrokken en in een uitgebreide brief aan Minister Koolmees een aantal adviezen gegeven om dit probleem aan te pakken. De minister op zijn beurt heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wetswijzigingen aangekondigd, die deelname aan de OR moeten bevorderen.