Ondernemingsraad

Loading...

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten
13 oktober 2021

Het is er eind vorige eeuw aan toegevoegd in het hier al meermaals besproken artikel 24 WOR: de ondernemer dient met de OR afspraken te maken over de manier waarop hij deze gaat betrekken in de besluitvorming. Toch wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Meestal krijgt de OR een voorgenomen besluit ter advisering of ter instemming voorgelegd zonder die afspraken eraan voorafgaand. Een gemiste kans voor de OR: dit is immers een krachtig middel om wezenlijke invloed op de besluitvorming te krijgen.

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?
10 september 2021

Het beeld van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van grote, beursgenoteerde ondernemingen is in de loop van deze eeuw drastisch gewijzigd. Waren het eind vorige eeuw nog vooral rentenierende gepensioneerden, die vooral gefêteerd wilden worden door de onderneming, als aanvulling op hun jaarlijkse dividend – tegenwoordig heeft het aandeelhoudersactivisme dit instituut tot een voorzichtige poging tot aandeelhoudersdemocratie gemaakt. Er gebeurt wat op deze vergaderingen, waar het ondernemingsbestuur verantwoording aflegt over zijn beleid aan de aandeelhouders en waar de plannen voor de toekomst worden verpakt in beloftes over rendementen voor de aandeelhouders. Eigenlijk gek, dat de mensen die dit alles moeten gaan waarmaken, de werknemers in de ondernemingen die door de beursfondsen worden gedreven, niet een dergelijke verantwoording krijgen voorgeschoteld. Of misschien toch wel?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?
17 augustus 2021

Twee keer per jaar bespreken bestuurder en ondernemingsraad de algemene gang van zaken van de onderneming, in aanwezigheid van de toezichthouders. Althans zo wil de wetgever het. In veel gevallen is de praktijk anders: toezichthouders komen niet, of maar hooguit één keer per jaar en als ze aanwezig zijn, is onduidelijk wat hun rol is.

Een ondernemingsraad beslist ook mee over het nieuwe werken

Een ondernemingsraad beslist ook mee over het nieuwe werken
12 juli 2021

Het nieuwe werken brengt naast veel voordelen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een ondernemingsraad moet zich toch eerst over een aantal van die zaken buigen voordat ze echt doorgevoerd kunnen worden, zéker als ze betrekking hebben op de medewerkers. Sdu bereidt zich voor op het nieuwe werken met nieuwe plannen die prima passen bij de wensen van de medewerkers. We spreken met Sandra Bergman en Rutger van den Dikkenberg. ‘Bij Sdu lopen we wel echt voorop.’

OR en algemene gang van zaken: van verplicht nummer naar bijzonder overleg

OR en algemene gang van zaken: van verplicht nummer naar bijzonder overleg
2 juli 2021

De overlegvergadering (OV) is een van de hoekstenen waarop de kracht van de ondernemingsraden in onze economie is gebaseerd. In de traditionele cursus over de wet op de ondernemingsraden wordt het overlegrecht meestal als eerste genoemd in het rijtje van traditionele OR-rechten, gevolgd door het recht van initiatief, instemming en advies. Toch valt er wel wat meer te zeggen over de overlegvergadering. Bijvoorbeeld dat er verschillende soorten van zijn. En dat het verstandig is om daarover regels af te spreken. Hieronder ga ik daar dieper op in.

De algemene gang van zaken van de onderneming bespreken: Hoogtepunt voor de medezeggenschap

De algemene gang van zaken van de onderneming bespreken: Hoogtepunt voor de medezeggenschap
22 april 2021

Het staat al ruim vijftig jaar in de wet, maar het lijkt wel alsof het nu pas de aandacht krijgt die het verdient: de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Artikel 24 WOR schrijft voor dat dit tenminste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. En dat, als die er zijn, ook commissarissen of toezichthouders daarbij aanwezig dienen te zijn. Een bijzonder overleg dus, dat inderdaad de aandacht verdient die het steeds meer krijgt.

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?
20 juli 2020

Het blijkt nog altijd niet storm te lopen met kandidaten voor een ondernemingsraad in de Nederlandse bedrijven. Uit het jongste onderzoek naar de naleving van de wet op de ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. Dat is niet alleen te danken aan terughoudendheid van de werkgever. Ook werknemers hebben vaak geen trek in een plek waar je mee kunt praten over de toekomst van je onderneming. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat in bijna 30 % van de gevallen een ondernemingsraad zonder verkiezingen tot stand is gekomen, vanwege te weinig (of net genoeg) kandidaten. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) heeft zich dit aangetrokken en in een uitgebreide brief aan Minister Koolmees een aantal adviezen gegeven om dit probleem aan te pakken. De minister op zijn beurt heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wetswijzigingen aangekondigd, die deelname aan de OR moeten bevorderen.

Leiderschap in de Coronacrisis – Wat kan de OR?

Leiderschap in de Coronacrisis – Wat kan de OR?
30 maart 2020

Leek het aanvankelijk nog een periode van drie weken even de tanden op elkaar – inmiddels is duidelijk dat we tot de zomer zo ongeveer een lockdown van ongekende omvang gaan meemaken. Niet alleen onze gezondheid, maar ook onze economie komt in gevaar. Tal van bedrijven zien hun afzet instorten, hun inkoop opdrogen of hun personeel thuis zitten. Het is duidelijk dat, na de maatregelen voor de korte termijn, nu ook de lange termijn onder de loep genomen moet worden. En dat betekent waarschijnlijk een reeks van pijnlijke maatregelen. Het leiderschap binnen uw onderneming wordt behoorlijk op de proef gesteld.
Wat kan de OR dan?

Coronavirus vraagt om leiderschap – ook van de OR!

Coronavirus vraagt om leiderschap – ook van de OR!
23 maart 2020

Na een periode van laconiek afstand houden, yoga-groeten en ellebooghoesten is het dan opeens volle ernst: het ene na het andere bedrijf gaat, al dan niet van hogerhand gedwongen, op slot of laat zijn personeel thuis werken. Voor ouders met schoolgaande kinderen natuurlijk een uitkomst, want die zaten al te dubben over wie de oppas kon doen. Ook wordt voor werknemers massaal werktijdverkorting aangevraagd en kunnen de flexwerkers naar huis. Kortom: een drukke agenda met veel personele issues. Welke rol speelt de OR hierbij?

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?
18 februari 2020

Elke drie of vier jaar staan ondernemingsraden voor wellicht de moeilijkste klus uit hun takenpakket: het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de volgende zittingstermijn. Het contact met de achterban was gedurende de huidige zittingstermijn al een niet te onderschatten zorgenkindje, maar als je je collega’s langs moet om te vragen of zij wellicht jouw werk willen overnemen, wordt het helemaal moeilijk. De verkiezingen blijken vaak het zwakke punt in het functioneren van de ondernemingsraad. Zou het nou echt niet anders kunnen?