Overheid

Loading...

Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0

Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0
8 november 2021

Eindelijk is het zover. Het is een lange reis geweest, maar vanaf vandaag is SduConnect 2.0 live. Vanaf nu kan er verder gebouwd worden aan de ambities. SduConnect is het eigen cms (contentmanagement systeem) waar VIND Antwoord gebruik van maakt. ‘Klanten waren tot op het laatst zeer tevreden over het gebruik, maar wij konden het niet meer verder ontwikkelen. En we hebben nog zoveel ambities voor VIND Antwoord en het gebruik van SduConnect’. Amanda van der Zwaan, business owner SduConnect, vertelt over de reis die zij en haar collega’s van de redactie en IT lange tijd geleden begonnen: de bouw van een nieuw SduConnect.

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet
30 augustus 2021

Wat is er nodig om met de nieuwe Omgevingswet te werken? Deze vraag staat centraal in het O-Lab van Sdu. Een innovatieve plek waar wetenschappers, juristen en beleidsmakers samen concrete werkoplossingen ontwikkelen voor iedereen die met de nieuwe regels aan de slag gaat. Prototypes van de eerste drie innovaties worden in het najaar gepresenteerd. ‘Van een complex geheel gaan we naar behapbare processen met praktische hulpmiddelen.‘

Maatwerk Omgevingswet ontstaat in O-Lab van Sdu

Maatwerk Omgevingswet ontstaat in O-Lab van Sdu
25 februari 2021

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 in werking. Digitale tools zijn in de praktijk onmisbaar en moeten meer dan ooit maatwerk bieden. Welkom in O-Lab, de innovatieve omgeving waar gebruikers ontwikkelaars worden.

Persoonsgegevens verstrekken mag niet zomaar!

Persoonsgegevens verstrekken mag niet zomaar!
24 mei 2019

We zijn een jaar verder sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Ondertussen beginnen we onze draai te vinden en is duidelijk geworden dat het invoeren van deze nieuwe wetgeving veel tijd en inspanningen met zich brengt. Voornamelijk, omdat de oude wetgeving bij veel organisaties nog niet (volledig) was doorgevoerd, maar ook, omdat de AVG veel open normen bevat welke vrij langzaam worden ingevuld. Daarom in deze blog een onderwerp waar nog veel vragen en onduidelijkheden over zijn; gegevensverstrekking.

Bewaren van medische dossiers

Bewaren van medische dossiers
17 april 2019

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wijzigt. Het belangrijkste aspect is de verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar. Die termijn gaat in na het einde van de behandeling of het overlijden van de patiënt. De nieuwe termijn wijkt nog steeds erg af van die van 115 jaar voor de medische dossiers bij academische ziekenhuizen. Moet deze laatste termijn niet worden teruggedraaid?

Richtlijnen archiveren overheidswebsites

Richtlijnen archiveren overheidswebsites
22 februari 2019

In januari publiceerde het Nationaal Archief de Richtlijn archiveren overheidswebsites. Maar wat houdt deze richtlijn in en wat heb je er als organisatie aan? En geeft deze richtlijn wel antwoord op alle relevante vragen?

PVV en Forum voor Democratie stemden in 2018 het minst vaak vóór wetsvoorstellen

PVV en Forum voor Democratie stemden in 2018 het minst vaak vóór wetsvoorstellen
20 februari 2019

De rechtse oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie stemden in 2018 het minst vaak voor wetsvoorstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van SC, het platform over wet- en regelgeving. Omdat vooral Forum nauwelijks deelneemt aan debatten over wetgeving, is het vaak onduidelijk waarom de partij van Thierry Baudet tegenstemt.

Gaat zaakgericht werken op de schop?

Gaat zaakgericht werken op de schop?
20 februari 2019

Veel gemeenten passen al Zaakgericht werken (ZGW) toe. Zaaksystemen zijn in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en hebben een belangrijke plek ingenomen binnen het gemeentelijke applicatielandschap. De vraag is momenteel wel: “Heeft zaakgericht werken in zijn huidige vorm nog toekomst?”

Misverstanden rond de verwerkersovereenkomst

Misverstanden rond de verwerkersovereenkomst
18 februari 2019

Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden er dagelijks verwerkersovereenkomsten gesloten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert op haar beurt inmiddels de verwerkersovereenkomsten bij 30 verschillende organisaties. Deze moeten aantonen dat zij verwerkersovereenkomsten sluiten en laten zien welke afspraken zij hierin maken. Het is dus noodzaak voor organisaties om dit op orde te hebben. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, voornamelijk omdat de uitkristallisering van de AVG nog in volle gang is én er verschillenden ideeën bestaan rondom de uitvoering. Organisaties moeten echter acteren, ondanks alle onduidelijkheid. Graag verhelder ik daarom in deze blog vier misverstanden rondom het sluiten van verwerkersovereenkomsten.

Een gemeentelijke website valt of staat bij goed beheer

Een gemeentelijke website valt of staat bij goed beheer
10 december 2018

Tot hoe laat is de milieustraat open? Een simpele vraag, zou je zeggen. Toch komen sommige gemeentelijke websites aanzetten met wel acht pagina’s antwoorden die ook nog eens van elkaar verschillen. Dat schiet natuurlijk niet op. Tijd voor een nieuwe website? Of kan het ook anders? Ervaringsdeskundigen Joeri Coppejans (Sdu) en Laura Tejedor (Stimulansz) denken van wel.