Swipe to the left

Overheid

RSS Feed

Gemeenten hebben minder aandacht voor aanpak regeldruk

By Rutger Van den Dikkenberg 3 maanden geleden 8163 keer bekeken Geen opmerkingen

De nieuwe gemeentelijke coalities die de afgelopen maanden zijn aangetreden, hebben minder oog voor de aanpak van regeldruk dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een telling door de redactie van SC. De gemeenten verleggen de aandacht naar andere onderwerpen.

Lees meer Posted in: SduOverheid

Met de AVG loopt Europa fors vooruit op de andere landen in de wereld

By Theo Hooghiemstra, Sjaak Nouwt, auteurs Sdu Commentaar AVG 6 maanden geleden 8326 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee geldt in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving om persoonsgegevens te beschermen.

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht

Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. Ook de Europese wetgever laat zich op dit terrein niet onbetuigd. In het kader van een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie dient vanaf volgend jaar de Huwelijksvermogensrechtverordening te worden toegepast. Deze verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende situaties van toepassing is.

Lees meer Posted in: SduOverheid

Waarom het kabinet het bestuur van Sint Eustatius overneemt

De Nederlandse overheid greep deze week drastisch in op Sint Eustatius. Het bestuur op het eiland maakt zich schuldig aan ‘grove taakverwaarlozing’. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken schoof daarop het bestuur opzij en installeerde een rijkscommissaris.

Lees meer Posted in: SduOverheid

E-Court en ‘robotrechtspraak’: efficiëntie ten koste van rechtsbescherming

Er is ophef ontstaan over e-Court, een vorm van digitale arbitrage in consumentenzaken. E-Court zou dé oplossing zijn voor eenvoudigere, snellere en goedkopere geschillenbeslechting. Maar is dat wel zo? Wat zijn de gevaren van private ‘robotrechtspraak’?

Lees meer Posted in: SduOverheid

3 manieren voor gemeenten om de jeugdzorg te verbeteren

By Michan Biesbroek 8 maanden geleden 2693 keer bekeken Geen opmerkingen

Het rapport ‘Eerste evaluatie Jeugdwet’ dat 30 januari werd aangeboden aan de Tweede Kamer bracht weinig nieuwe ontdekkingen naar voren. Al jaren wordt sociaal-domein-breed in rapporten aangetoond dat veel inwoners de weg naar zorg en ondersteuning niet voldoende vinden. Bijvoorbeeld in ‘Mijn belang voorop’ van de Kinderombudsman uit 2016 of ‘Informatievoorziening als ondersteuning voor een passend zorgaanbod’ van VWS uit 2017. Het probleem is dus bekend, maar wat is de oplossing?

Politici vinden zo een nieuwe baan na sjoemelen of vreemdgaan

By Second Degree 9 maanden geleden 5919 keer bekeken Geen opmerkingen

Het lijkt niet altijd makkelijk: als gevallen politicus een nieuwe baan vinden. Wat is er bijvoorbeeld geworden van Jack de Vries (oud-staatssecretaris Defensie) en Ard van der Steur (oud-minister Veiligheid en Justitie)? Wat betekent falen in de nationale schijnwerpers voor hun carrière? Sdu ging samen met Second Degree op onderzoek uit.

Lees meer Posted in: SduOverheid

Commentaar Wet Bescherming van persoonsgegevens

By Theo Hooghiemstra, Sjaak Nouwt 11 maanden geleden 9793 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 25 mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden ingetrokken. Vanaf die datum wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. In alle EU-lidstaten geldt dan dezelfde wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Deze wetswijziging betekent een nieuw hoofdstuk voor het Sdu Commentaar Wet Bescherming persoonsgegevens. Of eigenlijk het laatste hoofdstuk. Als auteurs hebben wij dit jaar dan ook met enige weemoed de editie 2017, de laatste editie, van dit boek geactualiseerd.

Mag de Kamer zeven jaar doen over een Grondwetswijziging?

Hoelang mag de Tweede Kamer doen over een wijziging van de Grondwet? Het parlement heeft de Raad van State om advies gevraagd, nu een voorgestelde grondwetswijziging al sinds 2010 aanhangig is. Had de behandeling niet al afgerond moeten zijn?

1 juli: nieuwe Arbowet, precarioheffing van de baan en eerder ingrijpen bij woonoverlast

By Rutger van den Dikkenberg en Richard Sandee, redactie SC 1 years ago 13544 keer bekeken Geen opmerkingen

Elk half jaar treden er nieuwe wetten en regels in werking. Zo ook op 1 juli. SC – een uitgave van Sdu – biedt overzicht: van het afschaffen van de precariobelasting tot de nieuwe Arbowet en de aanpassingen van het wettelijk minimumjeugdloon. Een selectie.