Overheid

Gemeenten moeten mee in de digitale transitie en toegankelijk blijven

Gemeenten moeten mee in de digitale transitie en toegankelijk blijven
8 mei 2023

Digitale toegankelijkheid, inclusie en duidelijk communiceren voor iedereen. Het zijn belangrijke zaken waarop een gemeente in haar communicatie met burgers en ondernemers wordt aangekeken.

Resultaten uit het klantonderzoek VIND Antwoord

Resultaten uit het klantonderzoek VIND Antwoord
25 april 2023

Doordat gebruikers met veel aandacht in het nieuwe SduConnect werkten, kwamen zij bij ons met verbetervoorstellen. ‘Kunnen we zelf de volgorde van een lijst veranderen?’ ‘Kan ik een afbeelding toevoegen?’ ‘Waar is het overzicht met de updates?’. De lijst met verbeteringen werd langer door de initiatieven van zowel externe als interne gebruikers. Daarom hebben we middels een onderzoek meest gekozen wensen kunnen selecteren. Lees hier meer over het onderzoek en de resultaten. 

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): redding Omgevingswet?

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): redding Omgevingswet?
29 september 2022

Je moet er toch niet aan denken dat de grote uitdagingen van deze tijd zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stikstofcrisis en woningtekort aangepakt moeten worden via een verkokerd stelsel van -tig niet of slecht op elkaar afgestemde wettelijke regelingen en dito planfiguren, vergunningenstelsels en andere juridische instrumenten. Wat dit betreft is de komende Omgevingswet op te vatten als niet minder dan een geschenk uit de hemel.

Dit moet je als gemeente op zijn minst geregeld hebben vóór de Omgevingswet

Dit moet je als gemeente op zijn minst geregeld hebben vóór de Omgevingswet
21 september 2022

Wat moeten gemeenten minimaal regelen voor 1 januari 2023 om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet? Regelanalist Claire Vermeulen is ervaringsdeskundige en onderscheidt de voorbereiding in 3 categorieën in. 

Is jouw organisatie al SDG-proof?

Is jouw organisatie al SDG-proof?
29 juni 2022

Vanaf eind 2022 geldt de Europese richtlijn Single Digital Gateway (SDG). Die regelt dat alle EU-burgers online toegang krijgen tot informatie over producten en procedures bij andere lidstaten. Doordat gemeenten zelf de teksten moeten gaan beheren, staan ze voor een grote uitdaging om hun dienstverlening SDG-proof te houden.

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht
27 juni 2022

Niet op 1 januari 2022. En ook niet een halfjaar later op 1 juli. Maar wordt het dan wel 1 januari 2023 of toch weer later dat de Omgevingswet met bijbehorende uitvoeringsregeling in werking treedt? Onzekerheid troef dus over inwerkingtredingsdatum van dit omvangrijk en belangrijk wetgevingscomplex.

‘Wacht niet met de uitwerking van je toepasbare regels, de taak van de regelanalist is daarvoor te zwaar’

Regelanalist
24 mei 2022

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor, waaronder de uitwerking van toepasbare regels voor het DSO. Om te komen tot toepasbare regels analyseren ze de Bruidsschat van de overheid: welke regels nemen we over, welke moeten we aanvullen en wat ziet een inwoner bij een vergunningscheck of vergunningsaanvraag als we niks doen? Met de komst van de Omgevingswet heeft ook de regelanalist zijn intrede gedaan. Twee ervaringsdeskundigen delen hun inzichten en drukken gemeenten op het hart ‘niet af te wachten’. “Nu investeren in de rol van regelanalist levert je efficiencyvoordeel, inzicht én zekerheid op.”

Toezicht onder de Omgevingswet een nieuwe vaardigheid maar ook een katalysator voor integraal werken

Toezicht onder de Omgevingswet een nieuwe vaardigheid maar ook een katalysator voor integraal werken
21 april 2022

Naar verwachting treed op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Daarna is er nog alle tijd voor de implementatie, doordat de Omgevingsvisie (lange termijn beleid) en het Omgevingsplan (de juridische regels) niet direct af hoeven te zijn. Maar hebben VTH medewerkers ook wel deze ruimte?

‘Gemeenten met VIND Antwoord voldoen aan Europese richtlijn voor toegankelijkheid’

https://www.sdu.nl/overheid/producten-diensten/vind-gemeenten/vind-frontoffice?utm_medium=email&utm_source=redactionele_nieuwsbrief&utm_campaign=736820814_vindantwoord_toegankelijkheid&utm_content=sdublogs&utm_term=list_image
11 april 2022

Het is voor gemeenten eenvoudig om op inhoudelijk vlak direct aan de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van webcontent te voldoen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van stichting Accessibility. Van de onderzochte content van VIND Antwoord, een oplossing voor frontoffices van gemeenten, voldoen 19 van de 20 onderdelen aan de richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid.

Gebruik uitstel Omgevingswet nuttig en focus op je eindgebruiker

Gebruik uitstel Omgevingswet nuttig en focus op je eindgebruiker
4 april 2022

Het uitstel van de Omgevingswet geeft veel gemeenten een broodnodige adempauze. Tijd om focus aan te brengen in alle voorbereidingen: waar sta je en wat is nog nodig om écht klaar te zijn? In het innovatieve O-Lab van Sdu krijgen gemeenten in deze fase de kans om prototypes voor nieuwe werkprocessen te valideren.