Overheid

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht
27 juni 2022

Het werd niet 1 januari 2022 dat de Omgevingswet met de bijbehorende uitvoeringsregelingen in werking trad. En ook niet 1 juli. Maar wordt het wel 1 januari 2023 of toch weer later? Onzekerheid troef dus over inwerkingtredingsdatum van dit omvangrijk en belangrijk wetgevingscomplex.

‘Wacht niet met de uitwerking van je toepasbare regels, de taak van de regelanalist is daarvoor te zwaar’

Regelanalist
24 mei 2022

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor, waaronder de uitwerking van toepasbare regels voor het DSO. Om te komen tot toepasbare regels analyseren ze de Bruidsschat van de overheid: welke regels nemen we over, welke moeten we aanvullen en wat ziet een inwoner bij een vergunningscheck of vergunningsaanvraag als we niks doen? Met de komst van de Omgevingswet heeft ook de regelanalist zijn intrede gedaan. Twee ervaringsdeskundigen delen hun inzichten en drukken gemeenten op het hart ‘niet af te wachten’. “Nu investeren in de rol van regelanalist levert je efficiencyvoordeel, inzicht én zekerheid op.”

Toezicht onder de Omgevingswet een nieuwe vaardigheid maar ook een katalysator voor integraal werken

Toezicht onder de Omgevingswet een nieuwe vaardigheid maar ook een katalysator voor integraal werken
21 april 2022

Naar verwachting treed op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Daarna is er nog alle tijd voor de implementatie, doordat de Omgevingsvisie (lange termijn beleid) en het Omgevingsplan (de juridische regels) niet direct af hoeven te zijn. Maar hebben VTH medewerkers ook wel deze ruimte?

‘Gemeenten met VIND Antwoord voldoen aan Europese richtlijn voor toegankelijkheid’

https://www.sdu.nl/overheid/producten-diensten/vind-gemeenten/vind-frontoffice?utm_medium=email&utm_source=redactionele_nieuwsbrief&utm_campaign=736820814_vindantwoord_toegankelijkheid&utm_content=sdublogs&utm_term=list_image
11 april 2022

Het is voor gemeenten eenvoudig om op inhoudelijk vlak direct aan de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van webcontent te voldoen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van stichting Accessibility. Van de onderzochte content van VIND Antwoord, een oplossing voor frontoffices van gemeenten, voldoen 19 van de 20 onderdelen aan de richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid.

Gebruik uitstel Omgevingswet nuttig en focus op je eindgebruiker

Gebruik uitstel Omgevingswet nuttig en focus op je eindgebruiker
4 april 2022

Het uitstel van de Omgevingswet geeft veel gemeenten een broodnodige adempauze. Tijd om focus aan te brengen in alle voorbereidingen: waar sta je en wat is nog nodig om écht klaar te zijn? In het innovatieve O-Lab van Sdu krijgen gemeenten in deze fase de kans om prototypes voor nieuwe werkprocessen te valideren.

Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0

Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0
8 november 2021

Eindelijk is het zover. Het is een lange reis geweest, maar vanaf vandaag is SduConnect 2.0 live. Vanaf nu kan er verder gebouwd worden aan de ambities. SduConnect is het eigen cms (contentmanagement systeem) waar VIND Antwoord gebruik van maakt. ‘Klanten waren tot op het laatst zeer tevreden over het gebruik, maar wij konden het niet meer verder ontwikkelen. En we hebben nog zoveel ambities voor VIND Antwoord en het gebruik van SduConnect’. Amanda van der Zwaan, business owner SduConnect, vertelt over de reis die zij en haar collega’s van de redactie en IT lange tijd geleden begonnen: de bouw van een nieuw SduConnect.

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet

3 innovaties voor een behapbare Omgevingswet
30 augustus 2021

Wat is er nodig om met de nieuwe Omgevingswet te werken? Deze vraag staat centraal in het O-Lab van Sdu. Een innovatieve plek waar wetenschappers, juristen en beleidsmakers samen concrete werkoplossingen ontwikkelen voor iedereen die met de nieuwe regels aan de slag gaat. Prototypes van de eerste drie innovaties worden in het najaar gepresenteerd. ‘Van een complex geheel gaan we naar behapbare processen met praktische hulpmiddelen.‘

Maatwerk Omgevingswet ontstaat in O-Lab van Sdu

Maatwerk Omgevingswet ontstaat in O-Lab van Sdu
25 februari 2021

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 in werking. Digitale tools zijn in de praktijk onmisbaar en moeten meer dan ooit maatwerk bieden. Welkom in O-Lab, de innovatieve omgeving waar gebruikers ontwikkelaars worden.

Persoonsgegevens verstrekken mag niet zomaar!

Persoonsgegevens verstrekken mag niet zomaar!
24 mei 2019

We zijn een jaar verder sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Ondertussen beginnen we onze draai te vinden en is duidelijk geworden dat het invoeren van deze nieuwe wetgeving veel tijd en inspanningen met zich brengt. Voornamelijk, omdat de oude wetgeving bij veel organisaties nog niet (volledig) was doorgevoerd, maar ook, omdat de AVG veel open normen bevat welke vrij langzaam worden ingevuld. Daarom in deze blog een onderwerp waar nog veel vragen en onduidelijkheden over zijn; gegevensverstrekking.

Bewaren van medische dossiers

Bewaren van medische dossiers
17 april 2019

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wijzigt. Het belangrijkste aspect is de verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar. Die termijn gaat in na het einde van de behandeling of het overlijden van de patiënt. De nieuwe termijn wijkt nog steeds erg af van die van 115 jaar voor de medische dossiers bij academische ziekenhuizen. Moet deze laatste termijn niet worden teruggedraaid?