Swipe to the left

Privacy

RSS Feed

Oh, oh, Haga…

Voor een zorgverlener kan de verleiding groot zijn om even snel uitslagen of medische gegevens van een familielid te bekijken. De verleiding kan helemaal groot zijn als het mogelijk om smeuïge details gaat van bekende Nederlanders zoals ‘Oh, oh Cherso-ster Barbie’. Maar kan dat zomaar ongestraft? Hoe gaan rechters om met het onbevoegd inzien van patiëntgegevens? Leidt dat altijd tot ontslag? In deze blog: wat mag arbeidsrechtelijk (ongestraft) wel en wat mag niet als het gaat om inzien van patiëntgegevens?

Certificeren AVG compliance

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gehandhaafd. Voor werkgevers brengt deze nieuwe privacywetgeving veel vragen met zich mee. Hoe waarborg je als werkgever nu een correcte naleving van de AVG? En welke artikelen uit de AVG zijn hierbij van cruciaal belang? En wat zeggen deze artikelen nu precies? Deze blog geeft antwoord op deze vragen.

Lees meer Posted in: Privacy

Met de AVG loopt Europa fors vooruit op de andere landen in de wereld

By Theo Hooghiemstra, Sjaak Nouwt, auteurs Sdu Commentaar AVG 11 april 2018 9243 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee geldt in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving om persoonsgegevens te beschermen.

De nieuwe privacywetgeving en de rechten van werknemers

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. De AVG harmonieert de privacyregels in Europa verder en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor personen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, gaan strengere regels gelden. Ook worden de boetes die kunnen worden opgelegd wegens niet naleven van de AVG aanzienlijk hoger. De AVG bevat voor werkgevers regels die verder gaan en strenger zijn dan de Wbp. Uit de AVG vloeit ook een aantal regels voor werknemers voort. Deels bevat de AVG voor werknemers dezelfde rechten als de Wbp, deels geeft de AVG hen meer rechten. Deze blog geeft een kort overzicht van de rechten die de AVG aan werknemers toekent.

AVG-proof worden? To-do-list voor werkgevers

Het hot topic is: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG). Sinds 25 mei 2016 van kracht en zo het ernaar uitziet vanaf 28 mei 2018 gehandhaafd. In de praktijk merk ik dat veel ondernemingen (groot, midden en klein) nog niet (helemaal) klaar zijn. Wat zijn veelvoorkomende to-do’s voor werkgever of de HR-manager?

Bent u als werkgever klaar voor de AVG?

Het zoemt bij veel werkgevers inmiddels al enige tijd ‘de AVG komt eraan, dus pas op!’ Bij de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) denken inmiddels veel bedrijven aan strengere privacyregels, hoge boetes en veel werk dat moet worden verzet om in overeenstemming met de komende privacywetgeving te komen. Dat klopt deels ook zeker. Ook voor werkgevers is de nieuwe privacywetging van belang. Wat verandert er en wat moet een werkgever doen om aan de AVG te voldoen?

Commentaar Wet Bescherming van persoonsgegevens

By Theo Hooghiemstra, Sjaak Nouwt 31 oktober 2017 10289 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 25 mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden ingetrokken. Vanaf die datum wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. In alle EU-lidstaten geldt dan dezelfde wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Deze wetswijziging betekent een nieuw hoofdstuk voor het Sdu Commentaar Wet Bescherming persoonsgegevens. Of eigenlijk het laatste hoofdstuk. Als auteurs hebben wij dit jaar dan ook met enige weemoed de editie 2017, de laatste editie, van dit boek geactualiseerd.