Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Straffen niet ‘passend en geboden’, maar nattevingerwerk

By 5 days ago 697 keer bekeken Geen opmerkingen

Een van de eerste vragen van veel verdachten is: ‘Hoeveel straf staat hier op?’ Een makkelijk antwoord is om dan het strafmaximum te noemen. De vraag van de verdachte is echter om in te schatten hoe lang hij (of zij) moet zitten als er een veroordeling volgt. Dat is lastig. Strafmaat bepalen is zogenaamd maatwerk, waarbij allerlei factoren worden meegewogen zoals de persoon van de verdachte. Maar ook de persoon van de rechter is een factor van belang. Als ik eerlijk ben lijkt het bepalen van de strafmaat bij langdurige gevangenisstraffen nattevingerwerk, waarbij de rechter die ze oplegt bovendien onvoldoende zicht heeft op de netto detentieduur.

Valt de sociale advocatuur ten prooi aan arbeidsuitbuiting?

By 12 days ago 13167 keer bekeken Geen opmerkingen

Casus: een advocaat uit Amsterdam krijgt op maandag een piketmelding. De cliënt is wegens collusiegevaar overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Hij wil consultatiebijstand en verhoorbijstand. Gedurende drie dagen wordt hij gehoord over 22 inbraken waarvan hij verdacht wordt. De tijdsbesteding van de advocaat is exclusief reistijd 16 uren, inclusief reistijd 23 uren. De totale vergoeding bedraagt 315 Euro (ex Btw en 9 ct/km). Is hier sprake van mensenhandel? (n.b. abstraheer van de Pikmeerjurisprudentie)

Sexting: private modus on/off

By 17 days ago 3305 keer bekeken Geen opmerkingen

“Weer zo’n trend onder de jeugd, zal wel weer iets met die social media te maken hebben.” Klopt. U bent met dit blog in vijf minuten helemaal bijgepraat en op de hoogte van de nieuwste juridische ontwikkelingen die gaan over sexting.

591a na 552a: vergoeding van kosten na een beslagprocedure

By 20 days ago 7624 keer bekeken Geen opmerkingen

Nadat de beklagrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem het beklag gericht tegen de voortduring van inbeslagname van de hond van cliënte gegrond verklaarde en de hond dus werd teruggegeven, diende ik namens cliënte een verzoek in tot vergoeding van de kosten die zij in verband met die procedure had moeten maken. Kosten voor het opstellen van een deskundigenrapport, op de voet van artikel 591 Sv en kosten voor mijn bijstand, op grond van artikel 591a Sv. Het verzoekschrift zou op zitting worden behandeld.

Iedereen is potentieel in staat de moord op Bonifatius te bekennen

Na de kidnapping van Charles Lindbergh's zoontje in 1932 hebben zo'n 200 mensen dat misdrijf bekend. Er waren zelfs mensen die een bekentenis aflegden, terwijl zij ten tijde van de kidnapping nog niet eens waren geboren. Mensen bleken in staat iets verschrikkelijks te bekennen. Zij hadden niets met de zaak te maken.

Overdreven formaliteiten bij formele verweren (ex art. 359a Sv)

By 26 days ago 1866 keer bekeken Geen opmerkingen

Laat ik meteen met een waarschuwing beginnen om niet meteen alle lezers kwijt te raken: deze blog is niet het zoveelste moment dat een advocaat zich beklaagt over rechters die te weinig gevolgen verbinden aan onrechtmatigheden in de opsporing en vervolging. Deze blog grijp ik veeleer aan om aan met een mensenrechtelijke, Straatsburgse (EHRM-)blik te kijken naar de toepassing van art. 359a Sv in het Nederlandse strafproces. Oftewel, wat mag vanuit dat perspectief tenminste aan respons van de (nationale) rechter verlangd worden.

Nomineer nu voor de Gouden Zandlopers!

By Suzanne Eijkemans, event manager Sdu 1 maand geleden 2295 keer bekeken Geen opmerkingen

“Als je ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.” De uitspraken van Johan Cruijff zijn inmiddels legendarisch. Dit is er zo één. En eigenlijk ook van toepassing op de Gouden Zandlopers, het jaarlijkse event waarop een ervaren jury dé awards uitreikt op het gebied van onder meer groei, innovatie, beste marketingcampagne én jong talent. Op donderdag 29 maart 2018 staat de dertiende editie gepland. Dan in het Postiljon Hotel in Amsterdam. Wie ervoor wil zorgen niet te verliezen - of beter gezegd: wil winnen - kan zijn nominatie nu indienen. Wacht niet te lang, het kan nog tot maandag 22 januari.

Aanwezigheid advocaat bij verhoor leidt tot een meer waardevolle verklaring; is deelneming de volgende stap?

By 1 maand geleden 2166 keer bekeken Geen opmerkingen

Afgelopen september zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een door de Erasmus Universiteit verricht onderzoek naar de effectiviteit van het verdachtenverhoor (Verhoeven, W.J. & Duinhof, E., 2017, Effectiviteit van het verdachtenverhoor, Den Haag: Sdu). De resultaten liegen er niet om; verhoortechnieken hebben maar beperkt effect op de mate waarin over de zaak wordt verklaard. Daarentegen leidt de aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor juist tot een meer waardevolle verklaring van de verdachte voor het strafproces.

Wet middelenonderzoek bij geweldplegers: weer gaan we een stap verder dan het buitenland!

By 1 maand geleden 2227 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is nog een gekke gewaarwording om een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te vinden in een ‘standaard’ geweldszaak. Afgelopen week was dit weer het geval. Het is terug te voeren op artikel 55d en 55e van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Deze artikelen zijn de vruchten van het wetsvoorstel ‘terugdringen van geweld onder invloed van middelen’(Kamerstukken II 2013/14, 33799) , dat uiteindelijk heeft geleid tot de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (hierna: “Wet”).

Trial by media, schending van een eerlijk proces of niet?

By 1 maand geleden 7042 keer bekeken Geen opmerkingen

De afgelopen weken werd de hashtag metoo (#metoo) veelvuldig gebruikt op Twitter. Personen die te maken hebben gehad met -in elk geval in hun beleving- ongewenst gedrag of ontuchtige handelingen deden hun verhaal op Twitter. Het initiatief bracht een golf van misbruikverhalen op gang, in binnen- en buitenland. Het meest bekende #metoo-verhaal in Nederland is dat van Jelle Brandt Corstius, die tv-producent Gijs van Dam beschuldigt van een verkrachting die 15 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Hij deed zijn verhaal in Trouw -overigens zonder de naam van Van Dam te noemen omdat de krant dit om juridische redenen niet wilde- waarop Van Dam bij Pauw aanschoof om zich te verweren tegen deze beschuldigingen. Van Dam voelde zich “standrechtelijk geëxecuteerd (..) zonder enige vorm van een proces op basis van een gelogen verhaal”. Leidt deze #metoo-discussie tot een trial by media en heeft dit invloed op een eerlijk strafproces?