Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

‘Nou VVD, succes ermee’

By 5 days ago 7494 keer bekeken Geen opmerkingen

Afgelopen zondag zag ik bij het tv-programma Buitenhof Geert Corstens en Wineke Smid praten over de nasleep van de zaak rondom de dood van Anne Faber. Corstens als oud-president van de Hoge Raad. Smid als psychologe die is gepromoveerd op risicotaxatie en recidive bij zedendelinquenten. Twee deskundigen die vanuit hun eigen expertise het feitencomplex over de vermissing en dood van Anne Faber beschouwden. Het was een verademing.

Verdedigbaar homogeweld?

By 12 days ago 53696 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Mooie praatjes verkopen voor teringmongolen, nu durf je wel. Ik hoop dat ze jou eens pakken en dan niet stoppen met schoppen.’

Een voorbeeld van het soort ‘fanmail’ dat ik afgelopen week ontving. Ik stond een jongen bij die verdacht werd van een poging doodslag op twee homoseksuele mannen. Hij ontkent, ik bepleitte vrijspraak.

Vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel: een regeling met draconische gevolgen

By 20 days ago 33577 keer bekeken Geen opmerkingen

Slachtofferbescherming en slachtofferhulp. Daar is niets mis mee, integendeel. De wetgever en de beleidsmakers hebben volkomen terecht de afgelopen jaren in toenemende mate oog gekregen voor de positie van slachtoffers in het strafproces. Maar hoewel terecht, dit wil niet zeggen dat alle regels en plannen ook goede regels en plannen zijn. In een niet gering aantal gevallen leidt de steeds betere rechtspositie van het slachtoffer tot situaties die alles met leedtoevoeging en niets meer met slachtofferbescherming te maken hebben. Dit raakt niet alleen de daders in negatieve zin, ook slachtoffers hebben daar weinig aan. Vooral bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel komen situaties voor die in ieder geval mijn rechtsgevoel tarten.

Geef oldtimer regeling voorlopige hechtenis alleen een elektrisch hart: pleidooi voor een trias energetica!

Voor de ANWB-leden onder ons was de Kampioen van september 2017 bijzonder interessant. Klassiekers krijgen dankzij innovatieve ondernemers een nieuw elektrisch hart, zo staat er te lezen op p. 40-43. Elektrisch is de toekomst zegt men. Zo kan de Citroen DS worden omgebouwd naar een volledig elektrische auto, met prestaties als nooit tevoren. De oude plofmachine krijgt als opvolger een fluisterstille, schone krachtpatser. Britse roofkatten, zoals een Jaguar XJ-S met van origine een twaalfcilinder met bijna 300 pk onder de kap heeft na de ingreep een kracht en koppel wat niemand voor mogelijk hield. De oldtimers behouden hoe dan ook naar de uiterlijke verschijningsvorm hun unieke kenmerken, onder de kap is alleen het nodige gemoderniseerd.

Artikel 2.5.4.1.1, een gemiste kans tijdens het derde congres modernisering strafvordering

By 26 days ago 1919 keer bekeken Geen opmerkingen

Op donderdag 14 september 2017 was ik aanwezig bij het derde congres modernisering strafvordering, in de Fokker Terminal te Den Haag. Op het programma stond onder andere de bespreking van de uitkomsten van de consultatie van de boeken 1 en 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daartoe werd onder meer een plenaire discussie gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die over deze boeken een advies hadden uitgebracht. Tijdens die discussie passeerden verschillende onderwerpen de revue, zo ook het voorgestelde artikel 2.5.4.1.1 Sv. In lid 2 van dat voorgestelde artikel is opgenomen dat een bevel tot voorlopige hechtenis achterwege blijft indien het daarmee nagestreefde doel ook door middel van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden verwezenlijkt. De schorsing krijgt dus een nieuwe naam. Bovendien wordt gecodificeerd en geëxpliciteerd dat naar alternatieven voor voorlopige hechtenis gekeken moet worden.

Publiek-private samenwerking bij de opsporing van criminaliteit

By 1 maand geleden 6861 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 10 november van dit jaar organiseert het Tijdschrift voor de Politie zijn jaarlijkse congres. Ik weet dat omdat ik in de redactie van het tijdschrift zit en omdat ik die dag optreed als dagvoorzitter. Maar dat is niet de reden waarom ik het onder de welwillende aandacht van de lezers van deze blog breng. Dat is veeleer het onderwerp. Het gaat over publiek-private samenwerking. Een onderwerp dat op dit moment in de opsporing veel belangstelling heeft.

Pleister op een vaak onherstelbare wond

By 1 maand geleden 1975 keer bekeken Geen opmerkingen

Slachtoffers en nabestaanden van strafbare feiten willen heel begrijpelijk hun schade proberen te verhalen op de verdachte. In een strafrechtelijke procedure kan dit door middel van het indienen van een vordering benadeelde partij. Bij bepaalde misdrijven kan ook (vooraf) worden gedacht aan een aanvraag voor een tegemoetkoming bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven als sprake is van slachtoffers met ernstig psychisch/fysiek letsel of nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf of dood door schuld zijn overleden. De Wet schadefonds geweldmisdrijven vermeldt vereisten om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering. De Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een invulling aan deze wet.

De aangekondigde wijzingen in het verkeersstrafrecht: wild tales?

By 1 maand geleden 2540 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin augustus heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden circa 400 meter van ons kantoor vandaan. Het slachtoffer is een 35-jarige man, echtgenoot en vader van twee jonge kinderen. Hij is begin van de avond, binnen de bebouwde kom, op zijn fiets aangereden door een auto die vermoedelijk met hoge snelheid heeft gereden. Hoe snel de auto heeft gereden wordt nog onderzocht, maar bij remproeven die de politie die bewuste avond uitvoerde werd het geconstateerde remspoor (lees: 50 meter) niet gehaald. Hiermee is meteen de complexiteit van het verkeersstrafrecht gegeven. In het kader van de strafafdoening zijn ook wat noten te kraken.

Iemand bespugen, belediging of mishandeling?

By 1 maand geleden 24667 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorige week vrijdag had ik zitting bij de rechtbank Noord-Holland, zittingslocatie Alkmaar. Cliënt werd -onder andere- het bespugen van een aantal verbalisanten tenlastegelegd. Opvallend was dat het in een van de gevallen primair als een mishandeling, subsidiair als een belediging was tenlastegelegd. In het verleden werd het bespugen van personen, veelal verbalisanten, als belediging tenlastegelegd. Recent zie ik uitspraken verschijnen waarin het bespugen van personen (ook) als mishandeling ten laste wordt gelegd. Omdat dit de laatste tijd vaker voorkomt, en het bespugen van mensen in enkele gevallen door lagere rechters als mishandeling is gekwalificeerd wijd ik mijn blog aan deze problematiek. Ik ga in op de vraag onder welke omstandigheden het bespugen van personen mishandeling kan opleveren en of dit een wenselijke ontwikkeling is.

Een TBS-er hoort in de TBS

By 2 maanden geleden 6687 keer bekeken Geen opmerkingen

Hoewel Jan Publiek vaak lijkt te denken dat het leven in een TBS kliniek geen straf is maar een pretje – grote kamer, flatscreen aan de muur, lekker vissen en fietsen tijdens je verloven – is de werkelijkheid helaas een stuk minder prettig. Behept met een nare persoonlijkheidsstoornis of een psychische onbalans begint de TBS-er na het uitzitten van een vaak lange gevangenisstraf aan zijn dwangverpleging in een kliniek. Soms vol goede moed, maar vaker angstig, onzeker en argwanend.