Strafrecht

Beperkt eer gij bemint

27 augustus 2019
604 keer bekeken

Het is duidelijk dat het instellen van een rechtsmiddel veelal niet zonder gevaar is. Zeker in hoger beroep kan de uitslag voor de appellerende partij ook slechter uitvallen, ondanks de hoop op en inspanningen voor een gunstigere uitslag. Het strafprocesrecht geeft voor hoger beroep en cassatie wel enige mogelijkheden om de kans op een ongunstigere uitkomst danig te beperken. In cassatie kan dat op de voet van art. 429 Sv en kan zelfs binnen één ten laste gelegd feit een positieve beslissing buiten het bereik van de Hoge Raad worden gehouden. In hoger beroep is die manoeuvreerruimte beperkter, maar zeker wel aanwezig..

Postcode-discriminatie voor vuurwapenbezit

21 augustus 2019
12611 keer bekeken

Een recent nieuwsbericht uit de hoofdstad deed vorige week heel wat stof opwaaien. In Amsterdam hebben de rechters met elkaar afgesproken om ten aanzien van geweld met vuurwapens en explosieven veel hogere straffen op te leggen dan in andere delen van het land. De Amsterdamse rechters reageren hiermee op het toenemend aantal liquidaties en schietpartijen in de hoofdstad. Met het verhogen van de straffen willen zij het signaal afgeven dat het onacceptabel is om vuurwapens en handgranaten te gebruiken in de regio Amsterdam. Mijns inziens is dit een onacceptabele discriminerende afspraak die leidt tot rechtsongelijkheid.

​Positieve ontwikkelingen voor de strafrechtadvocaat: het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering

1 augustus 2019
38746 keer bekeken

De Hoge Raad heeft in strafzaken de laatste jaren verschillende uitspraken gedaan, waar iedere strafrechtadvocaat moedeloos van wordt. Heeft het überhaupt nog zin om verweren te voeren in het kader van artikel 359a Sv (vormfouten)? Heeft het überhaupt nog zin om rechters te wijzen op hun Europeesrechtelijke verplichtingen wat betreft de voorlopige hechtenis? Maar ineens is daar dan toch een lichtpunt voor de strijders onder ons. Een lichtpunt in de vorm van het wetsvoorstel voor vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. Een wetsvoorstel dat mijns inziens ten onrechte maar weinig (positieve) aandacht heeft gekregen.

Strafrechtadvocaten van nu in tropisch Nederland: neem jij dé tijd voor innerlijk leiderschap?

25 juli 2019
29552 keer bekeken

Het gaat goed met de zomer in Nederland. De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten was gisteren in Eindhoven: 39,3 graden.Tijdens het schrijven van dit blog is inmiddels dit record verbroken. Het is ronduit extreem ‘goed’ zomerweer. Mensen proberen hiervan te genieten.Die hobby die steeds erbij in schiet kan weer worden opgepakt. Mensen laten zich even niet leven door de klok met alle verplichtingen die daarbij horen. Stress, spanning, de drang naar presteren en het leveren van kwaliteiten: het hoeft allemaal even niet.

Mediation en ZSM-zaken: een lastige paradox!

16 juli 2019
45022 keer bekeken

Mediation speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Een belangrijk doel van mediation in het strafrecht is dat Justitie rekening houdt met de uitkomst in de (afdoenings)beslissing. Dit is vastgelegd in artikel 51h Sv. Mediation lijkt met name toegepast te worden in zaken waarbij slachtoffer en verdachte elkaar kennen en nog regelmatig zullen zien in de toekomst (buren, familieleden). In dergelijke – vaak langslepende - kwesties wordt vaak getracht om tot een oplossing te komen voordat een vervolgingsbeslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie.

Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht

11 juli 2019
4888 keer bekeken

Hoe verhoudt de verzetsprocedure van OM strafbeschikkingen zich tot artikel 6 EVRM? Strafrechtstudent Isabelle Wilcke deed er onderzoek naar en sleepte de Sdu Strafrecht Scriptieprijs in de wacht. Haar scriptie is nu in boekvorm gepubliceerd.

Veiligheid voor bestraffing

11 juli 2019
3605 keer bekeken

Het is tijd voor een specialis voor het nemo tenetur-beginsel : securitas pro poenis

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van Strafblad met als thema de moderne uitleg van Latijnse uitdrukkingen in het strafrecht. In dit blog een voorproefje, namelijk een pleidooi voor de introductie van nieuw potjeslatijn "securitas pro poenis" oftewel veiligheid voor bestraffing.

Niet uit te leggen

4 juli 2019
20250 keer bekeken

Eén van mijn cliënten is in voorlopige hechtenis genomen terwijl hij kort daaraan voorafgaand begonnen was met het uitvoeren van diverse werkstraffen. Hij had een werkstraf afgerond en zou aansluitend hierop nog twee andere werkstraffen uitvoeren. De intake had dan ook al plaatsgevonden. Cliënt werd ten aanzien van de zaak waarvoor hij in voorlopige hechtenis werd genomen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ging daartegen in hoger beroep.

De cold case Miriam Sharon: een magistratelijke tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag

3 juli 2019
31917 keer bekeken

Vrijdag 28 juni 2019 berichtte EenVandaag over de cold case Miriam Sharon. In hoger beroep is de verdachte die in deze zaak werd vervolgd voor moord, door het gerechtshof Den Haag vrijgelaten uit zijn voorarrest. Wij proberen in deze blog nader uit te leggen waarom deze beslissing is genomen en waarom dit nou juist een goede beslissing is.

​De (jeugd-)strafrechtadvocaat blijft ‘trakteren’ !

25 juni 2019
38951 keer bekeken

Met de huidige tropische dagen kan de titel u misleiden en verwacht u wellicht een zonnig stukje over strafrechtadvocaten die her en der in den lande ijsjes trakteren. Wij moeten u teleurstellen. De traktatie in de titel is niet vrijwillig en wordt opgelegd van ‘bovenaf’.