Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Exotische rechtsmiddelen

By Yesterday 91 keer bekeken Geen opmerkingen

Ons Wetboek van Strafvordering kent natuurlijk de overbekende gewone rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie, alsmede de bijzondere rechtsmiddelen cassatie in belang der wet en herziening. Daarover zijn boeken vol geschreven en het belang van die rechtsmiddelen kan maar moeilijk overschat worden. Alle dragen zij hun eigen steentje bij, zodat de juiste eindbeslissing in een strafzaak uiteindelijk tot stand komt, al moet daar soms iets ‘bijzonders’ voor gebeuren. Maar er is veel meer.

Wordt het niet eens tijd voor twittergedragsregels voor advocaten?

By 8 days ago 4157 keer bekeken Geen opmerkingen

De advocatuur heeft het de laatste tijd zwaar. Zo komt het ene nieuwsbericht na de andere binnen dat verschillende advocaten over de schreef zijn gegaan.

Lessen van een ervaringsdeskundige uit de Klimop zaak

By 15 days ago 1635 keer bekeken Geen opmerkingen

Woensdag 2 augustus 2017 was een bijzondere dag voor één van de bestrafte managers in de Klimop (vastgoed) zaak. Zijn gevangenisstraf van 3 jaar zat er 'formeel' op. Ik sprak hem de dag ervoor en dit is wat hij mij vertelde[i].

Het voorstel om de drempel voor extra uren te verhogen zal de strafrechtadvocatuur ernstig schaden

By 21 days ago 16081 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf een afstandje (lees: het buitenland) probeer ik van belangrijke ontwikkelingen in het strafrecht op de hoogte te blijven. Twitter is daarvoor een perfecte bron gebleken; belangrijk (maar ook minder belangrijk) nieuws wordt veelvuldig ‘getweet’ door advocaten, officieren en zelfs rechters. De voorlopige conclusies van de Commissie Van de Meer zijn mij dan ook niet ontgaan. Reden voor mij om deze blog aan die conclusies te wijden. Ik denk dat het voorstel om de drempel voor extra uren te verhogen de strafrechtadvocatuur ernstig zal schaden.

Vrouwe Justitia is niet langer blind, maar scheel

By 27 days ago 1778 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 16 juni 2017 kwam er een (voorlopig) einde aan de strijd die mijn kantoorgenoot Juriaan de Vries en ik in een zaak van onze cliënt hebben gevoerd tegen de methode van de dynamische verkeerscontrole. Nadat het Gerechtshof Amsterdam in onze zaak de methode op 21 december 2015 onrechtmatig verklaarde en de Hoge Raad die beslissing op 1 november 2016 weer vernietigde oordeelde het Gerechtshof Den Haag - na verwijzing - dat al onze verweren over de methode in zijn algemeenheid en in de zaak van onze cliënt in het bijzonder, afstuiten op het voornoemde arrest van de Hoge Raad en daarmee was de kous af. Op elegante wijze werd cliënt door het hof nog wel vrijgesproken van het aan hem tenlastegelegde feit, zodat de weg naar een tweede cassatieprocedure direct werd afgesloten.

Nieuwe wetboeken, nieuwe kansen?

Het is altijd weer een hoop werk om het reeds bestaande commentaar van een update te voorzien als een nieuwe druk van de commentaren wordt uitgegeven. Is er nog wat veranderd? Is er nog nieuwe jurisprudentie en/of wat extra literatuur? En de lastigste vraag: klopt het dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is? Mis ik niet iets?

De samenleving heeft recht op tbs-specialisten

By 1 maand geleden 9663 keer bekeken Geen opmerkingen

De samenleving moet zuinig zijn op de tbs en haar patiënten. In een eerdere blog voor Sdu (is aandacht besteed aan een kosten- en baten analyse die wetenschapper M.H. Nachtegaal, psychiater K. Goethals en hoogleraar psychiatrie G. Meynen in het tijdschrift voor de psychiatrie publiceerden van de tbs-maatregel (Tijdschrift voor Psychiatrie 58, (2016)10, 739-745). Ook door hen werd vastgesteld dat ex-tbs-ers veel minder slachtoffers maken dan ex-gedetineerden. Het is ook een maatregel die patiënten jarenlang – en in potentie zelfs levenslang – van hun vrijheid berooft. Ondanks de positieve kanten van tbs voor een ieder en de gevolgen voor de veroordeelden bestaat bij veel tbs-specialisten de indruk dat ook binnen de strafrechtwereld nog niet iedereen tbs als een specialisme benadert. Een paar voorbeelden.

Arrestanten rotten in de cel

By 1 maand geleden 4255 keer bekeken 2 comments

Een melding van een inbraak. Als de politie ter plaatse komt rent een man de bosjes in. Een politiehond gaat hem achterna, springt een vieze sloot in en bijt de verdachte meermaals in zijn been. Eenmaal uit de sloot blijkt dit grote open wonden in het been van de verdachte te hebben achtergelaten. De ambulance komt en zegt dat de wonden binnen zes uur moeten zijn behandeld. De politie besluit daarop dat de verdachte niet mee mag met de ambulance. Hij blijft uren met de open wond op de vieze straat liggen, in afwachting van agenten die hem naar het ziekenhuis brengen. In het ziekenhuis moet huid en vlees rond de wonden worden weggeknipt, omdat dit inmiddels aan ‘het afsterven’ zou zijn. Nadere behandeling is nodig. ‘Morgen terugkomen’, aldus de specialisten in het ziekenhuis. Daarvoor komt echter geen vervoer. Die informatie was niet doorgegeven aan de arrestantenzorg en de verpleegkundige op het cellencomplex schat de situatie anders in. De arrestant mag zijn cel niet uit.

Wanted: stop de misleiding van 17 miljoen ‘strafrechters’

By 2 maanden geleden 61412 keer bekeken Geen opmerkingen

Zoals het Nederlands elftal bijna 17 miljoen bondscoaches heeft, zo kent ons strafrecht bijna 17 miljoen rechters. Vrijwel iedereen heeft een mening over het strafrecht. In het voetbal wordt de mening niet zelden gevormd op basis van analisten in praatprogramma’s of gewoon op basis van wat men op beelden ziet. In het strafrecht ligt dat lastiger: de 17 miljoen ‘rechters’ kennen vrijwel nooit de verdachte. Evenmin kennen ze het dossier. Dat het strafrecht zo leeft, is toe te juichen. Maar de wijze waarop meningen worden gevormd en beïnvloed, baart mij zorgen.

Pentiti d’oro. Eerste overpeinzingen over de inzet van gouden kroongetuigen en andere aspecten in het Passage-proces

By 2 maanden geleden 3456 keer bekeken 1 comment

Uit de verklaring van kroongetuige Fred Ros ter terechtzitting van het gerechtshof Amsterdam:

“Ik beken hetgeen – zoals u aan mij voorhoudt – op de inleidende dagvaarding ook na wijziging van de tenlastelegging aan mij in zaak A onder feit 1 subsidiair, feit 2 en feit 3 is ten laste gelegd. Dat komt, kort gezegd, op het volgende neer.