Swipe to the left

Strafrecht blog

RSS Feed

Wie toetst de verlengde inverzekeringstelling? Tijd voor cassatie in belang der wet

By 2 days ago 8405 keer bekeken Geen opmerkingen

“Ik ben van mening dat de verlenging van de inverzekeringstelling onrechtmatig is. Ik verzoek u mijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen.” “Dat kunt u vinden mr. Huisman, maar ik toets de verlenging van de inverzekeringstelling niet.”

Waar ik tot een jaar of vijf geleden nog wel eens voet aan de grond kreeg, is het de laatste jaren in mijn praktijk vaste prik: geen Rechter-Commissaris (hierna: RC) die zich nog wil buigen over de verlenging van de inverzekeringstelling (hierna: ivs). Navraag bij mijn kantoorgenoten geeft hetzelfde beeld: RC’s willen de verlenging van de ivs niet (meer) toetsen. Al sinds jaar en dag uiten advocaten hun zorgen over dit onderwerp[1], maar er verandert niets ten goede. Dit betekent dat rechters stelselmatig en naar mijn mening in strijd met de wet een oogje dichtknijpen bij een onrechtmatige toepassing van drie dagen voorarrest. Ik vind dat onbestaanbaar.

De proeve van bekwaamheid: een pleidooi voor herstelrecht

By 6 days ago 27927 keer bekeken 1 comment

Iedere strafzaak doet ertoe. Waarom? Omdat ten diepste bij iedere strafzaak mensen zijn betrokken. Ook al herkennen wij altijd in iedere einduitspraak van de rechter weer het zogenoemde beslissingsmodel van de artikelen 348/350 Wetboek van Strafvordering: de ene strafzaak is in juridisch opzicht natuurlijk de andere niet.

Een lofzang op de strafbeschikking

By 9 days ago 7363 keer bekeken 2 comments

Met Pasen kan een lofzang niet ontbreken. Een van de bekendste lofliederen, het ‘Gloria’, mocht enkele eeuwen lang door priesters zelfs enkel op de dag van hun eerste mis of ten tijde van Pasen aangeheven worden.

CSI in de polder

By 14 days ago 9458 keer bekeken Geen opmerkingen

Als strafrechtadvocaat word je in het vooronderzoek regelmatig geconfronteerd met de technische recherche die sporenonderzoek doet of de benoeming van een deskundige. Hoe zit de verdeling tussen de verschillende opsporingsinstanties en experts? Op welke manier kan de strafrechtadvocaat uitoefenen in de opsporingsfase en contact met politie en het Openbaar Ministerie?

Motiveren is zilver, recht spreken is goud

By 16 days ago 17855 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de verdediging een dossier ter beschikking krijgt van justitie, zit zij niet zelden met een min of meer voldongen onderzoek. Voor het behartigen van de procesbelangen van de verdediging, én vaak ook voor de waarheidsvinding, kan het dan nodig zijn dat vervolg- c.q. “tegen”onderzoek plaatsvindt. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie dat het onderzoek te eenzijdig uitgevoerd is of dat bij het horen van getuigen bepaalde aspecten onderbelicht zijn gebleven.

De zekere getuige

By 20 days ago 18119 keer bekeken Geen opmerkingen

“Ik weet het 100% zeker, de dader trok een vuurwapen in een panty omwikkeld”, aldus een beveiliger die kort daarvoor een winkeldief liet ontsnappen uit de zogenaamde ophoudruimte van de betreffende winkel. Toen de beveiliger zich met de winkeldief in de ophoudruimte bevond, vermoedde de beveiliger al dat hij een vuurwapen bij zich droeg, zo stelt de beveiliger zonder dit verder te onderbouwen. Op een gegeven moment zou de winkeldief volgens de beveiliger een vuurwapen uit zijn broeksband hebben getrokken, waarna hij zou zijn gevlucht. Het enige aanvullende bewijs wordt gevonden in de verklaring van een winkelmedewerker die, nadat de beveiliger haar had toegeroepen “hij heeft een vuurwapen” stelt dat zij denkt een vuurwapen bij de winkeldief te hebben gezien.

Verhoorbijstand 2.0 of 0.5 ?

Zoals bekend zijn per 1 maart jl. twee nieuwe wetten over het recht van een verdachte op bijstand van een raadsman voorafgaand en tijdens het politieverhoor in werking getreden. Hierbij zijn bestaande artikelen in het Wetboek van Strafvordering gewijzigd en zijn er een aantal artikelen toegevoegd.

De motivering van beslissingen over voorlopige hechtenis, nieuw leven blazen in oude rechten en plichten?

By 28 days ago 18087 keer bekeken Geen opmerkingen

Maandag 27 maart 2017 verscheen het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) over de motivering van beslissingen over de voorlopige hechtenis. De conclusie luidt- kort gezegd- dat op basis van de onderzochte dossiers (in totaal ruim 300 dossiers, van vier rechtbanken en twee gerechtshoven) kan worden gesteld dat de beslissingen over de voorlopige hechtenis onvoldoende worden gemotiveerd. Brengt het rapport echt iets nieuws? Enigszins. Weliswaar is de toepassing van de voorlopige hechtenis -en met name de motivering van de beslissingen- al jaren onderwerp van discussie maar objectieve gegevens over de motivering van beslissingen ontbraken. Het rapport maakt zonder meer duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt.

Tijd voor actie! Staking binnen TBS Kliniek De Kijvelanden

By 1 maand geleden 7174 keer bekeken Geen opmerkingen

Zojuist heb ik op Radio 1 iets mogen zeggen over de stand van zaken in TBS land. Dit naar aanleiding van een aangekondigde staking van patiënten die verblijven in TBS kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Het is de Bond van Wetsovertreders (BWO) die heeft opgeroepen tot de staking. En hoewel er soms wat lacherig wordt gedaan over deze club vind ik hun doelstelling zeer sympathiek: ook gedetineerden, ex-gedetineerden en TBS-ers hebben er recht op fatsoenlijk te worden behandeld. In feite een belangrijke pilaar van ons strafrechtelijk systeem: niet alleen afstraffen, maar vooral ook resocialiseren. Met het afstraffen zit het wel goed. Nederland staat relatief hoog in de lijstjes van landen die het zwaarst straffen. Het resocialiseren begint de laatste jaren echter flink achter te lopen.

Verdachten die op zitting/een dag voor de zitting/een dag voor de klaagschriftenzitting met een alternatieve lezing komen

By 1 maand geleden 8061 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor de witwassers onder ons is het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 2013 dat als het zes-stappen-arrest in de boeken is gekomen, richtsnoer en uitgangspunt. Ik heb mijn financiële politiemensen zo opgevoed dat ze hun processen-verbaal inrichten volgens het model van het arrest. Eén van de belangrijkste stappen in het arrest is de stap waarin de verdachte wordt uitgenodigd om voor de herkomst van het witwasobject dat op de tenlastelegging staat een verifieerbare alternatieve lezing te geven. En juist over die stap is in de feitenrechtspraak en ook in onze zaken die de rechter niet halen, uiteraard het meeste te doen. Het zijn de schijnbaar onschuldige frases die de meeste ophef veroorzaken. Zo gaat het altijd.