Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Strafrechtelijk beslag op levende dieren

By Today 319 keer bekeken Geen opmerkingen

Het gebeurt regelmatig dat de dierenpolitie dieren in beslag neemt, veelal gaat het daarbij om huisdieren als honden en katten (maar ook cavia’s, wandelende takken, keverlarven en gekko’s heb ik al voorbij zien komen), vanwege bijvoorbeeld vermeende verwaarlozing of vanwege een bijtincident. Als advocaat die regelmatig in ‘dierenzaken’ optreedt (zie ook mijn eerdere blog), kom ik dit soort zaken veelvuldig tegen. Vooral procedures over honden komen veel voor. Procedures die mij, vanwege mijn interesse voor dierenzaken maar ook als trotse hondenbezitter (foto), aan het hart gaan. De emoties lopen bij dit soort procedures vaak hoog op. Een hond is voor veel mensen als een kind. Niets is erger dan wanneer die hond plotseling meegenomen wordt, ergens heengebracht wordt terwijl aan de baas niet verteld wordt waarheen en het vaak weken duurt voordat enig zicht is op teruggave. Voor de baasjes maar zeker ook voor de honden een ingrijpende ervaring.

“Zou jij die jongen kunnen verdedigen?”

By 5 days ago 1558 keer bekeken Geen opmerkingen

De voorfase van een (jeugd)strafzaak door de bril van de strafrechtadvocaat.

Begin juni 2017 werd Nederland twee dagen achtereen opgeschrikt door de dood van twee 14-jarige meisjes. Savannah en Romy. Eerst was het nog gissen naar wat er kan zijn gebeurd, beetje bij beetje kwamen er steeds meer details naar buiten. In de media verscheen vervolgens het bericht dat in de zaak van Romy de verdachte zou hebben bekend haar seksueel te hebben misbruikt en te hebben omgebracht. De verdachte is even oud als Romy zelf, pas 14 jaar. Nederland is in shock.

Het recht op privacy: iedereen heeft iets te (willen) verbergen

By 7 days ago 2206 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin deze maand werd het Verenigd Koninkrijk voor een derde keer in korte tijd opgeschrikt door een terroristische aanslag. Naar aanleiding van deze aanslag sprak de Britse premier Theresa May een dag later stevige taal. Zo zei ze:

Hogere strafmaat voor Brabantse beroepscriminelen?

By 8 days ago 496 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 27 mei jl. las ik de rechtsstaat column van Folkert Jensma in het NRC. Ik was op vakantie en in een behoorlijke ZEN toestand. Maar ik veerde wel op toen ik deze column las. En voelde onmiddellijk de behoefte erop te reageren. Bij dezen.

“Ik weet het niet meer meneer de rechter”

By 12 days ago 784 keer bekeken Geen opmerkingen

Thomas wordt ervan verdacht op vrijdagnacht een serie vernielingen te hebben gepleegd, en een vrouw met een mes te hebben gestoken. Hij voldoet aan het signalement en daarnaast is het paspoort van Thomas op straat aangetroffen, vlakbij de vernielde goederen. Thomas stelt zich alleen nog te kunnen herinneren dat hij na een heftige ruzie met zijn vriendin naar het café op de hoek is gegaan in welke nabijheid de delicten zouden zijn gepleegd, en in korte tijd veel alcohol te hebben gedronken. Thomas stelt wel te willen verklaren nu hij zich niet kan voorstellen zich aan dergelijke feiten schuldig te hebben gemaakt, maar dit niet te kúnnen nu hij zich de avond niet meer kan herinneren.

De (nieuwe) Aanwijzing slachtofferzorg in vogelvlucht

Per 1 mei 2017 is de rol van het slachtoffer in het strafproces geherdefinieerd in de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg en is de oude Aanwijzing slachtofferzorg (2010A029) komen te vervallen. Deze transitie is het gevolg van de Europese Richtlijn 2012/29/EU inzake vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (pbEU 2012, L315). Deze richtlijn in combinatie met de actuele ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Openbaar Ministerie is overgegaan tot het updaten c.q. upgraden van de (bestaande) Aanwijzing slachtofferzorg. De Aanwijzing bevat regels voor de fasen opsporing en vervolging. De Aanwijzing gaat in op informatieverstrekking, bescherming en individuele beoordeling van schadebehandeling, spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring, inzage en kennisneming van de stukken.

Is er in de (strafrechtelijke) rechtspraak, in het bijzonder bij controles op grond van de Wegenverkeerswet, ruimte voor het aannemen van détournement de pouvoir?

By 19 days ago 11791 keer bekeken Geen opmerkingen

Het klinkt prachtig: détournement de pouvoir. Het beginsel van zuiverheid van oogmerk klinkt al een stuk minder romantisch. Het houdt -kort gezegd- in dat de overheid een bevoegdheid niet voor een ander doel mag gebruiken dan waarvoor deze is gegeven. Dit begrip stond centraal in de zaak die ook wel bekend geworden is als de “Dynamische verkeerscontrole-zaak”, waarin de Hoge Raad op 1 november 2016 uitspraak deed (ECLI:NL:HR:2016:2454). De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 21 december 2015 en verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Haag om opnieuw recht te doen. Deze week (2 juni 2017) is de zaak bij het gerechtshof in Den Haag behandeld. De uitspraak volgt 16 juni aanstaande. Met het oog daarop een korte terugblik (en voorzichtige zienswijze) op die zaak. Het voert te ver om de zaak tot in detail te belichten, hier zullen dus slechts de hoofdlijnen worden geschetst.

Trekt de verlengingsrechter zich terug?

By 21 days ago 1138 keer bekeken Geen opmerkingen

De meeste mensen lopen niet vreselijk warm voor de TBS. Aangezien positief nieuws geen nieuws is wordt ook over de TBS vooral bericht wanneer er weer iets vervelends is gebeurd. Een selectie uit verschillende reacties bij een artikel over een TBS verlenging in het Algemeen Dagblad van vorige week:

De dood en rechtsmiddelen

By 28 days ago 1452 keer bekeken Geen opmerkingen

Het EHRM heeft in de zaak A.P., M.P. en T.P./Zwitserland van 29 augustus 1997 in het algemeen gesteld dat (par. 48): ‘It is a fundamental rule of criminal law that criminal liability does not survive the person who has committed the criminal act.’ Hoe pakt de dood van een (gewezen) verdachte bij ons uit in het licht van rechtsmiddelen?

Hoe scoort de NAM beslissing op de juridische schaal van.. ?

By 1 maand geleden 12740 keer bekeken Geen opmerkingen

De kracht van aardbevingen wordt aangeduid met gebruikmaking van de schaal van Richter. Met deze schaal worden aardbevingen geclassificeerd op basis van hun sterkte in verhouding tot andere aardbevingen. Een dergelijke schaal bestaat niet voor rechterlijke uitspraken: de sterkte van een uitspraak wordt niet afgemeten aan andere uitspraken. Evident is, dat de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 20 april 2017 anders hoog zou scoren op de juridische schaal van Richter.