Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

TBS'ers worden onvoldoende serieus genomen

By Yesterday 130 keer bekeken Geen opmerkingen

Artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de rechter een TBS-maatregel op kan leggen indien sprake is van een voldoende ernstig feit en de rechter daarnaast bij de dader een stoornis vast kan stellen. In de praktijk betreft het dan feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld en bij de dader sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of psychische stoornis. Dit zijn echter slechts de voorwaarden voor oplegging van een TBS-maatregel. De reden voor oplegging van deze zware maatregel is veel meer recht door zee: de maatschappelijke veiligheid. Ik ben er in de praktijk inmiddels achter gekomen dat dit ook direct de absolute leidraad is voor klinieken, reclassering en beleidsmakers. De maatschappelijke veiligheid staat altijd voorop.

Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus misbruik van procesrecht

By 3 days ago 12937 keer bekeken Geen opmerkingen

In grote strafzaken door het hele land zien we de afgelopen jaren qua verdediging van verdachten trends op en neer gaan. In de jaren dat ik bij het Landelijk Parket werkzaam was (tussen 2009 en 2016) waren er enkele jaren dat we zo ongeveer ondergesneeuwd raakten in de wrakingsverzoeken. Ik heb toen nog eens een klein onderzoekje ingesteld en mij bleek toen dat alleen al in Rotterdam het aantal wrakingsverzoeken van die jaren ten opzichte van de voorgaande spectaculair gestegen was. Het overgrote deel van die verzoeken sneuvelt ongegrond. Om de doodeenvoudige reden dat de gewraakte beslissingen bijna altijd straf processuele beslissingen zijn waarvoor niet wraking de routing is, maar het hoger beroep. Het was even wat rustiger, maar de laatste tijd stel ik vast - zonder de pretentie dit wetenschappelijk te onderbouwen - dat de wrakingsverzoeken weer toenemen en dat we ook vaker zien dat er eerst wordt gewraakt waarna de verdediging wordt neergelegd als de wraking ongegrond wordt verklaard.


Iets over modern hoger beroep (en cassatie)

By 9 days ago 1002 keer bekeken Geen opmerkingen

In het concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden in Boek 5 straks de rechtsmiddelen geregeld (nu staan zij in het Derde Boek). Een belangrijke wijziging aangaande het hoger beroep is de verandering van het beslismodel. Zoals de wetgever in de concepttoelichting op het concept van Boek 5 aangeeft, is hoger beroep nu veelal een herhaling van zetten ten opzichte van de eerste aanleg. Op zich richt het hof de behandeling ter zitting in naar de opgegeven bezwaren (en hetgeen het overigens nodig vindt, getuige art. 415 lid 2 Sv), maar uiteindelijk moet het de beslissingen van art. 348 en 350 Sv voor zijn rekening nemen – of hij het vonnis nu bevestigt of vernietigt – en staan deze in cassatie in beginsel weer ter discussie als hieraan een gebrek kleeft. Zie wat dat betreft vooral art. 423 Sv en NJ 2010/294, m.nt. Mevis. En zie nog art. 422 en 422a Sv voor het controleren van enige formaliteiten en de mogelijkheid dat de zaak wordt teruggewezen naar de rechtbank.

Zakendoen met justitie

By 15 days ago 2698 keer bekeken Geen opmerkingen

De Zembla aflevering ‘zakendoen met justitie’ van 28 februari 2018 biedt een opeenstapeling van vooroordelen over het treffen van transacties tussen verdachten en het Openbaar Ministerie. Over de transactiepraktijk schreef ik naar aanleiding van een NRC bijdrage van F. Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak al eerder.

Het leven van een gevangenisbewaarder

By 21 days ago 16355 keer bekeken 1 comment

Iedereen heeft op TV wel eens een film of serie gezien waarin het leven in een gevangenis wordt nagespeeld. Bijvoorbeeld de legendarische film ‘The Shawshank Redemption’ of de populaire serie ‘Orange Is The New Black’. Maar hoe het er daadwerkelijk in een gevangenis aan toe gaat, dat weten de meeste mensen niet. En dat krijg je zelfs als advocaat niet te zien: je komt immers niet op de afdeling zelf, maar je spreekt je cliënt in een speciaal daarvoor ontworpen spreekkamer.

Houd afstand!

By 27 days ago 15218 keer bekeken Geen opmerkingen

De voorzitter van het Holleeder-proces is op een feestje geweest van advocaten kantoor Ficq en partners. Op dat, overigens heel geslaagde, feestje waren heel veel advocaten, officieren, A-G’s, andere rechters, journalisten en bodes. Eigenlijk zo’n beetje alle figuren die professioneel een rechtbank bezoeken. Toch ontstond enige ophef. Moest deze rechter niet meer afstand houden van de advocatuur? Die vraag verbaasde mij.

De Valkenburgse zedenzaak definitief beslecht door de Hoge Raad

By 29 days ago 2217 keer bekeken Geen opmerkingen

De Valkenburgse zedenzaak is bij de meeste juristen (en wellicht door alle media-aandacht voor de zaak ook bij niet-juristen) bekend. Ik schreef eerder een artikel voor De Nieuwe Reporter over deze zaak, in het bijzonder over de juridische aspecten en de media-aandacht die de zaak genereerde.

Wanneer beleggen wij de ‘Krutu’?

By 1 maand geleden 3874 keer bekeken Geen opmerkingen

Op zaterdag 20 januari 2018 brachten Alrik de Haas en prof. Theo de Roos namens Stichting Restorative Justice Nederland een bezoek aan het dorp Nieuw-Ganzee te Bronsweg, in het district Brokopondo in Suriname. Het bezoek was een onderdeel van een ‘fact-finding mission’: wat is binnen het traditionele gezag en het centrale gezag aan herstelrechtelijke aspecten binnen een strafrechtelijke context aanwezig?

De grens tussen toezicht en opsporing bij kalverfraude, de koe bij de horens gevat

By 1 maand geleden 14162 keer bekeken Geen opmerkingen

De afgelopen tijd was de zogenaamde ‘kalverfraude’ uitgebreid in het nieuws. Kort gezegd zou het gaan om boeren die kalfjes op papier toeschreven aan een andere koe die al gekalfd had, omdat dat gunstig is voor de fosfaatnormen. De minister kondigde maatregelen en controles aan. Ik mocht over dit onderwerp een kort interview geven aan vakblad Boerderij. Daar was vooral aandacht voor de vraag wat boeren nu te doen staat bij een controle van de NVWA.

V.I. : de Verdwenen Invrijheidstelling?

By 1 maand geleden 3033 keer bekeken Geen opmerkingen

Als het aan Van der Staaij van de SGP ligt wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling namelijk helemaal afgeschaft. Het voorstel lag tot vorige maand ter consultatie. Hoogste tijd om de thans geldende voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) te bespreken en het door Van der Staaij ingediende initiatiefwetsvoorstel.