Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

Een goed pv, daar vang je boeven mee?

Begin januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland in een zaak tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie, heeft besloten om géén strafrechtelijke vervolging ter zake van valsheid in geschrifte in te stellen. Weliswaar is er sprake van een strafbaar feit, maar gelet op de omstandigheden (de valsheid zou geen betrekking hebben op de inhoud van de verklaring) en de gevolgen (de rechtsgevolgen die de rechtbank hieraan op de voet van art. 359a Sv heeft verbonden én de media-aandacht) ligt een disciplinaire afdoening meer in de rede, aldus het OM. Je kunt hier het nodige van vinden. Je zou kunnen aanvoeren dat er met twee maten wordt gemeten, nu advocaten zich in soortgelijke omstandigheden weldegelijk voor de strafrechter dienen te verantwoorden (zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861). Wij zullen de vraag naar een passende afdoening verder onbesproken laten en deze casus enkel als illustratie aanstippen voor een bestaand probleem in de rechtspraktijk: het onjuist relateren door verbalisanten. In de tijd van bezuinigingen en hoge werkdruk zullen wij betogen dat meer dan voorheen een oplettende advocatuur en een kritischere rechtspraak is vereist om niet door de rechtstatelijke bodem te zakken.

Affectieschade 2.0

By 9 januari 2019 3548 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorig jaar schreven mijn collega’s al een blog over de Wet Affectieschade (hierna: de Wet). De Wet (Stb. 2018, 132) en het Besluit Affectieschade zijn op 17 mei 2018 (Stb. 2018, 133) gepubliceerd in het Staatsblad en zijn per 1 januari jl. ingegaan. De affectieschade is daarmee een aparte variant geworden als het gaat om de juridische mogelijkheden van naasten en nabestaanden. Dit bestaat dus naast de shockschade. Sinds 1 januari jl. heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook een nieuwe beleidsbundel ontwikkeld, mede gelet op voornoemde ontwikkelingen. Wat is er nu gewijzigd en wat is precies het verschil tussen een vordering uit hoofde van affectieschade en een vordering shockschade?

Actieve verhoorbijstand: advocaat mag interrumperen en adviseren

By 19 december 2018 3988 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de Hoge Raad de aangehouden verdachte het recht toekende op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor (HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608). Het mag gezegd worden dat dit schoorvoetend gebeurde. Dat gebeurde ook nog eens vanuit een tamelijk pragmatisch perspectief: dit onderdeel van het recht op een eerlijk proces zou pas ingaan vanaf 1 maart 2016. Over dit punt is al veel gediscussieerd en geprocedeerd. Mijns inziens niet ten onrechte, artikel 6 EVRM geldt immers al sinds de invoering van dat Verdrag. Als vervolgens geconcludeerd moet worden dat bijstand van een advocaat tijdens het (politie)verhoor onderdeel is van het recht op een (effectieve) rechtsbijstand als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c EVRM, mogen praktische bezwaren dat recht dan beperken waardoor de verdachte daar pas vanaf 1 maart 2016 in volle omvang een beroep op mag doen? Daarbij mag niet onvermeld blijven dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zelf rechtsbijstand tijdens verhoren, waaronder politieverhoren, ook vóór 1 maart 2016 al ondubbelzinnig zag als “inherent aspect” van het Verdrag.

Lang leve de strafrechtadvocatuur

By 17 december 2018 6587 keer bekeken Geen opmerkingen

Graag lees ik de dubbeldikke kerstnummers van kranten en tijdschriften met de mooiste boeken, muziek en films van het afgelopen jaar. Door Sdu gevraagd naar een top drie van strafrechtelijk relevante gebeurtenissen in 2018, haast ik mij (net als veel van de samenstellers in krant en tijdschrift) te zeggen dat een top drie onmogelijk is. Er waren ontelbare strafrechtelijk relevante gebeurtenissen. De onderstaande gebeurtenissen waren wel de eerste die bij mij opkwamen. Het zijn gebeurtenissen die om uiteenlopende redenen veel maatschappelijke turbulentie hebben veroorzaakt, en het zijn daarbij onderwerpen waarin advocaten een belangrijke rol spelen. Soms rollend op de golven van maatschappelijke verontwaardiging, vaker daartegenin.

De (blauwe) Politierechter

By 13 december 2018 9552 keer bekeken 1 comment

De zaak Mitch Henriquez zal bij velen van ons een bepaalde reactie ontlokken. Wij moeten al bij het opstellen van voornoemde zin terugdenken aan de beelden die zijn verspreid na de aanhouding van Mitch Henriquez, die vlak na de aanhouding is overleden. Feit is dat twee agenten uiteindelijk zijn vervolgd en op 21 december 2017 zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg heeft gehad (Rechtbank Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15095 en ECLI:NL:RBDHA:2017:15096). Hiertegen is appèl ingesteld en het Gerechtshof Den Haag startte op 20 november 2018 met het hoger beroep in deze strafzaak. Begin april 2019 start (vermoedelijk) de inhoudelijke behandeling.

Lang leve het Openbaar Ministerie

By 11 december 2018 3793 keer bekeken Geen opmerkingen

Na 15 jaar strafadvocatuur heb ik na lang wikken en wegen besloten mijn toga aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Ik zal deze binnenkort verruilen voor een iets chiquer exemplaar met iets meer glans in de stof: die van de advocaat-generaal. Je zou het kunnen zien als een mooie promotie: van advocaat naar advocaat-generaal. Een cliënt van mij vroeg of ik vanaf nu ook een wapen mag dragen. Hoewel ik dat best stoer zou vinden, nee, dat mag natuurlijk niet. En ik zie het ook niet als een promotie. Meer als een mogelijkheid het strafrecht vanuit een ander maatschappelijk perspectief te dienen en met mijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de verdere modernisering van het Openbaar Ministerie.

Hoe kom je als advocaat anno 2018 aan (straf)zaken?

By 5 december 2018 21007 keer bekeken Geen opmerkingen

Het beroep strafrechtadvocaat is hot. Hot onder juristen, gezien de enorme stijging aan strafrechtadvocaten. En hot omdat 'crime' nu eenmaal een hot topic is in de media. En waar 'crime' is, heb je strafrechtadvocaten. Toch hoor ik regelmatig onder strafrechtadvocaten, dat het niet makkelijk is om voldoende en ook leuke zaken te krijgen. De opkomst van de strafbeschikking waarbij het OM zonder advocaat een zaak afdoet heeft hier ook in negatieve zin aan bijgedragen. Je praktijk opbouwen door het veelvuldig lopen van piketten, zoals vroeger het geval was, lukt de laatste jaren niet meer. Ik geef je 3 manieren waarop je als advocaat (op integere wijze) aan zaken kunt komen. Niet alleen strafzaken, maar ook zaken in andere rechtsgebieden.

​Het waarderen van getuigenverklaringen; rechtbank versus Hof

By 4 december 2018 4477 keer bekeken Geen opmerkingen

Dat de Hoge Raad minder waarde hecht aan het horen van getuigen ter zitting dan het EHRM, mag inmiddels wel duidelijk zijn. In Straatsburg vindt men het (heel) belangrijk dat de rechter die uiteindelijk de zaak beslist, ook de getuigen ziet en hoort die belas-tend over de verdachte verklaren. Dat is met name zo als het gaat om getuigen die minst genomen een wezenlijke invloed op de beslissing van de rechter hebben gehad om tot een veroordeling te komen.

Van scriptieleed naar banendate: hoe mijn scriptie de deur opende naar een nieuwe carrière

By 29 november 2018 4776 keer bekeken Geen opmerkingen

De laatste loodjes van de studie Rechtsgeleerdheid wegen het zwaarst. Veel studenten ervaren het schrijven van een scriptie als een blok aan het been. Tijdrovend, uitstelgedrag, stress en geen sociaal leven: de algemene scriptie-ervaring in een notendop. Maar wisten jullie dat dat je scriptie ook veel moois kan opleveren? Zo is mijn scriptie in boekvorm uitgegeven door een juridische uitgeverij. En daar heb ik uiteindelijk mijn huidige baan aan te danken. Die mooie kans gun ik ook andere rechtenstudenten. Daarom heb ik de Sdu Scriptieprijs Strafrecht ontwikkeld.

Design in het strafrecht

By 27 november 2018 3308 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de minister voor Rechtsbescherming spreekt over het anders inrichten van het strafproces, of over het al dan niet repareren van het dak, dan gaat het eigenlijk gewoon over bezuinigen. Maar aan de UvA zijn studenten wel degelijk aan het nadenken over een herinrichting waarbij met muren en meubels geschoven wordt; de herinrichting van de zittingszaal.