Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

​​DNA is geen harde wiskunde: het belang van piekenprofielen

By 16 mei 2019 2147 keer bekeken Geen opmerkingen

In de juristerij leeft de opvatting dat DNA hard bewijs is. Onder omstandigheden is dat juist. Als er bloed wordt aangetroffen op een dressoir in de woonkamer, terwijl vast staat dat de inbreker bij het inslaan van het raam gewond is geraakt, heeft de 100% met dat bloedspoor matchende verdachte op zijn zachtst gezegd wel iets uit te leggen. Doet hij dat niet of zwijgt hij zelfs, dan zal de rechter – al dan niet op basis van de Murray-jurisprudentie – tot een bewezenverklaring komen. Minder eenvoudig wordt het voor de rechter wanneer er geen bloed maar ander materiaal, bijvoorbeeld huidepitheel, is achtergelaten op het dressoir. Kun je dan nog wel stellig zeggen dat de verdachte in die woning aanwezig moet zijn geweest? Nee, dat kan niet. Hij kan de werkelijke inbreker kort voor tijd een hand hebben gegeven (secundaire overdracht) of kan bijvoorbeeld een handschoen hebben vastgehad die de werkelijke inbreker droeg.

Confrontatie met shockschade

By 8 mei 2019 1726 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin van dit jaar schreef ik een blog over de juridische mogelijkheden om als naasten en nabestaanden per 1 januari 2019 affectieschade – naast shockschade – te vorderen in het strafproces. Shockschade stond begin van 2019 ook even in de schijnwerpers, daar waar het ging om het zogenoemde confrontatievereiste.

Kostenvergoeding bezwaarprocedure DNA na vrijspraak

By 1 mei 2019 7510 keer bekeken Geen opmerkingen

Nadat iemand is veroordeeld, moet hij in veel gevallen DNA afstaan. Een bezwaarschrift tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel kan in sommige gevallen doel treffen. Maar wat als dit bezwaar ongegrond wordt verklaard en diegene vervolgens in hoger beroep wordt vrijgesproken? Het DNA-profiel wordt dan verwijderd uit de databank. Ook kunnen de kosten rechtsbijstand voor de strafzaak zelf voor vergoeding in aanmerking komen. Maar hoe zit het met de eerder gemaakte kosten voor rechtsbijstand in de bezwaarschriftprocedure?

De cijfers van de Hoge Raad zijn binnen!

By 1 mei 2019 5128 keer bekeken Geen opmerkingen

Het jaarverslag van de Hoge Raad geeft altijd veel (cijfermatige) inzichten in hetgeen zich op het Korte Voorhout allemaal afspeelt. Aan de hand van de cijfers licht ik twee punten toe.

Waar liggen de tuchtrechtelijke grenzen voor een advocaat in media uitingen?

By Marielle van Essen 29 april 2019 16267 keer bekeken Geen opmerkingen

Advocaten en andere procespartijen laten steeds vaker van zich horen in TV optreden en sociale media. Zowel over lopende (straf)zaken, alsook overige ontwikkelingen in hun praktijken. In deze blog bespreek ik de tuchtrechtelijke grenzen waarbinnen je als advocaat in je media uitingen dient te blijven.

De Koning als mikpunt van kritiek

By 25 april 2019 2481 keer bekeken Geen opmerkingen

Koningsdag, de dag waarop Nederland de verjaardag van de Koning viert, is op 27 april weer aangebroken. De Koning heeft niet alleen een uitzonderlijke staatsrechtelijke positie, maar hij beschikt ook over een speciale ‘status’ in ons Wetboek van Strafrecht. Hij geniet namelijk een bijzondere bescherming in de vorm van het strafbaar gestelde ‘majesteitsschennis’. Daar gaat echter verandering in komen. Binnenkort zal de strafmaat voor majesteitsschennis worden verlaagd en zullen een aantal bepalingen over majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt. Maar is dat nou wel zo verstandig?

Transformatie in de TBS

Onze Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft vragen van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) beantwoord over het ‘succes van mediation’ in een brief van 16 april jl. Hieruit volgt dat naar aanleiding van een recente uitzending van EenVandaag volgens Sander Dekker wederom duidelijk is dat mediation tijdens een lopende strafzaak in gevallen die zich daartoe lenen een zinvolle manier kan zijn om bij te dragen aan (im)materieel herstel. Dit geldt zeker voor het slachtoffer. Voor 2019 en volgende jaren is 1,3 miljoen euro beschikbaar waarvan 300.000 euro exclusief voor jeugdzaken. Mediation in het strafrecht kan zo verder doorgroeien en ontwikkelen, ook in jeugdzaken.

Waarom ik strafrechtadvocaat ben geworden

By 15 april 2019 18341 keer bekeken Geen opmerkingen

Voorafgaand aan mijn zitting afgelopen vrijdag werd door iemand aan mij gevraagd in het gezelschap van mijn cliënten waarom ik strafrechtadvocaat ben geworden. Mijn antwoord was dat ik al heel lang strafrechtadvocaat wilde worden, en dat ik heel blij ben dat dat gelukt is, maar ik realiseer me dat dat geen antwoord op de vraag is. Omdat het goed is om af en toe stil te staan bij wat je doet en waarom je het doet ga ik in deze blog nader op deze vraag in.

​​​Juryrapport - Bekendmaking winnaar Sdu Scriptieprijs Strafrecht

By 10 april 2019 2724 keer bekeken 2 comments

Ieder jaar vindt de Sdu Scriptieprijs Strafrecht plaats. Iedereen die in afgelopen of lopende schooljaar een masterscriptie heeft geschreven op het gebied van strafrecht over een actuele strafrechtelijke ontwikkeling en een 8 of hoger heeft behaald kan zijn of haar scriptie indienen. Een geselecteerde jury beoordeelt alle ingezonden scripties van talentvolle auteurs. Onze jury reikt ieder jaar de Sdu Scriptieprijs Strafrecht uit aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het strafrecht.

​Vertrouwen is goed, controle is een must

In het strafrecht spelen processen-verbaal (hierna: pv’s) van de politie een essentiële rol. Deze pv’s zijn de resultaten van de opsporingsactiviteiten en vormen uiteindelijk de basis voor de besluitvorming van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) wel/niet over te gaan tot vervolging. Gezien het belang van pv’s in een strafzaak mogen daar zware eisen aan worden gesteld. Voor een deel zijn deze eisen vastgelegd in wet -en regelgeving. Zo is in artikel 152 lid 1 Wetboek van Strafvordering (Sv) vastgesteld dat de opsporingsambtenaar ten spoedigste een pv opmaakt van het door hem opgespoorde strafbare feit. Artikel 153 lid 1 Sv bepaalt onder andere dat het pv ambtsedig wordt opgemaakt. Hiermee wordt voor de strafrechter in feite een extra bewijskracht gefaciliteerd. Is dat zonder meer terecht? Deze vraag is niet met ja of nee te beantwoorden.