Swipe to the left

Strafrecht blog

RSS Feed

Verdachten die op zitting/een dag voor de zitting/een dag voor de klaagschriftenzitting met een alternatieve lezing komen

By Today 1016 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor de witwassers onder ons is het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 2013 dat als het zes-stappen-arrest in de boeken is gekomen, richtsnoer en uitgangspunt. Ik heb mijn financiële politiemensen zo opgevoed dat ze hun processen-verbaal inrichten volgens het model van het arrest. Eén van de belangrijkste stappen in het arrest is de stap waarin de verdachte wordt uitgenodigd om voor de herkomst van het witwasobject dat op de tenlastelegging staat een verifieerbare alternatieve lezing te geven. En juist over die stap is in de feitenrechtspraak en ook in onze zaken die de rechter niet halen, uiteraard het meeste te doen. Het zijn de schijnbaar onschuldige frases die de meeste ophef veroorzaken. Zo gaat het altijd.

Rechtsmiddelen

By 2 days ago 2919 keer bekeken Geen opmerkingen

In geval van strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv, is een rechterlijke machtiging vereist (zie art. 103 Sv). In dat verband geldt voor een civiel conservatoir beslag hetzelfde (zie art. 700 lid 1 Rv). Anders dan in civilibus is in het strafrecht de officier van justitie niet gehouden om binnen een bepaalde termijn de hoofdzaak tegen de verdachte in te stellen/aan te brengen. Dat maakt dat een gelegd strafvorderlijke conservatoir beslag lang kan duren alvorens er duidelijkheid bestaat over het einde van de zaak en de beslissing op het beslag. Dat is anders als de beslagene afstand van het voorwerp doet of de officier van justitie besluit het voorwerp aan de beslagene of een rechthebbende (terug) te geven.

De zaak Henriquez en vervolging van politiegeweld

By 8 days ago 4369 keer bekeken Geen opmerkingen

Binnenkort begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee politieagenten die betrokken zijn geweest bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez op 27 juni 2015.

De manager als strafrechtelijke trofee

By 17 days ago 4636 keer bekeken Geen opmerkingen

Steeds vaker richt het openbaar ministerie het strafrechtelijk vizier op managers van ondernemingen, als feitelijk leidinggevenden aan verboden gedragingen van bedrijven. Het gaat dan niet perse om de topdog, maar om managers in alle soorten en gradaties.

De verhouding tussen de taakstraf en de vervangende hechtenis is niet meer van deze tijd

By 22 days ago 6727 keer bekeken Geen opmerkingen

Regelmatig krijg ik te maken met cliënten van wie de taakstraf is of wordt omgezet in vervangende hechtenis. Wat mij echter steeds weer verbaast, is dat er standaard één dag vervangende hechtenis staat voor twee uur werken. Met andere woorden: voor 30 uur gemiste taakstraf staat 15 dagen ‘zitten’. En voor 60 uur zit de cliënt meteen een maand vast. Met name in gevallen waarin een relatief lage taakstraf is opgelegd, vind ik het aantal dagen vervangende hechtenis (erg) hoog. Het opmerkelijke is bovendien dat in geval een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt omgezet in een taakstraf een andere verhouding wordt gehanteerd. Het lijkt erop dat de veroordeelde extra gestraft wordt indien sprake is van een omzetting. Maar is dat wel de bedoeling van de wetgever geweest?

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden bijt zichzelf in de staart

By 24 days ago 69089 keer bekeken 4 comments

Woensdag 22 februari jl. kondigde de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) aan dat per 1 maart 2017 de maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden in werking treedt[1]. De maatregel houdt – kort gezegd – in dat op veroordeelden die op basis van een last tot toevoeging in een strafzaak gefinancierde rechtsbijstand kregen, de kosten van die gefinancierde rechtsbijstand kunnen worden verhaald na het onherroepelijk worden van de uitspraak in de strafzaak, mits hun draagkracht dat toelaat en mits er geen sprake is van een vrijspraak, OVAR of sepot.

Openbaar Ministerie beschadigt tbs bij te veel bemoeienis inhoud

By 29 days ago 5982 keer bekeken Geen opmerkingen

Een Openbaar Ministerie dat zich bemoeit met inhoudelijke tbs-behandeling beschadigt die maatregel. Melanie [1] heeft tbs met voorwaarden. Ze verblijft in tbs-kliniek De Woenselse Poort. Melanie mag van de reclassering alleen met verlof als de officier van justitie dat goedkeurt. Dat is raar.

Openbaar Ministerie een beetje etherdiscipline graag

By 1 maand geleden 23446 keer bekeken Geen opmerkingen

Als je wilt kan je opstaan met Marc Teurlings bij WNL, thuiskomen met Mariëlle van Essen bij RTL Boulevard en naar bed met Gerard Spong bij Pauw. De weekendbijlage van het Parool had deze week een groot interview met Bénédicte Ficq. Judas, het boek van Astrid Holleeder over haar criminele broer, was het best verkochte boek van 2016. Vier weken lang keken meer dan een half miljoen mensen naar De Maatschap, een serie die (niet) over de familie Moskowicz ging. Het strafrecht staat nogal in de aandacht. Het volk lijkt ervan te smullen. De strafrechtadvocaat staat ook nogal in de belangstelling. Sommige smullen daar ook zichtbaar van. Het is met al die aandacht voor het strafrecht niet gek dat ook het Openbaar Ministerie naar buiten treedt. Als zij in de media verschijnen verwacht ik van hen, anders dan van advocaten, echter wel dat ze het hele verhaal vertellen. Daarom had ik grote moeite met het optreden van officier van justitie Van Veghel in Nieuwsuur afgelopen week.

Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar, wenselijk en noodzakelijk of symboolpolitiek?

By 1 maand geleden 10600 keer bekeken 2 comments

De Amsterdamse advocaat Henk Kersting riep eind januari de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het ‘Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar’.[1] In dit wetsvoorstel, dat op 23 december 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, wordt een bijzondere positie voor de opsporingsambtenaar in het leven geroepen. Kersting betoogt -onder andere- dat in het voorstel ten onrechte wordt uitgegaan van de goeder trouw van de agenten. Daarnaast zou vervolging voor algemene geweldsdelicten lastiger worden gemaakt.[2] Wat houdt het wetsvoorstel precies in en is het (on)wenselijk om agenten die geweld toepassen tijdens hun werk een ‘bijzondere positie’ te geven?

Geen cent te makken, toch de zaak maken

By 1 maand geleden 7048 keer bekeken Geen opmerkingen

De strafrechtadvocaat die grootmeester is in strafzaken, denkt voortdurend aan de eindbestemming van de cliënt. Als het even kan zonder het financiële plaatje vroeg of laat uit het oog te verliezen. Deze blog gaat de verdediging in op geld van c.q. voor de cliënt. Geld dat soms eerst voor eigen risico moet worden besteed. Over verdediging in relatie tot de financiële kant van de strafzaak is de laatste tijd in de feitenrechtspraak veel bijzonders te melden. We volstaan met een selectie van bijzondere uitspraken over dit thema. De strafrechtadvocatuur kan dit in de spreekwoordelijke koffer meenemen de rechtszaal in.