Swipe to the left

Strafrecht

RSS Feed

“Bijzondere” bevoegdheid OM tot wijziging tenlastelegging

By 8 november 2018 1368 keer bekeken Geen opmerkingen

Afgelopen week werd ik kort voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling geconfronteerd met een wijziging tenlastelegging ex. 314a Sv, waarbij de wijziging van de tenlastelegging bestond uit het toevoegen van twee geheel nieuwe feiten aan drie reeds ten laste gelegde feiten. Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling waren al twee pro-formazittingen vooraf gegaan en bovendien was het eindproces-verbaal reeds voorafgaand aan de eerste pro-forma zitting gereed. De zaak kon niet eerder behandeld worden nu werd gewacht op de afronding van het pro-justitia onderzoek. Dit riep bij mij de vraag op hoe art. 313 Sv en 314a Sv zich tot elkaar verhouden, en wanneer nog gesproken kan worden van een voorlopige tenlastelegging in de zin van art. 261 lid 3 Sv.

Gelijke behandeling van procespartijen door de rechter – dat is toch vanzelfsprekend?

By 7 november 2018 5587 keer bekeken Geen opmerkingen

Het was een rogatoire reis naar Adana, een grote stad in Zuid-Turkije, in 2005 of 2006. Mijn cliënt werd verdacht van een aantal Opiumwetdelicten. Een daarvan zag op de smokkel van xtc naar Turkije. In Adana zouden we een in die regio gedetineerde getuige gaan horen. Onze commissie bestond uit een rechter-commissaris, een griffier, een tolk en twee advocaten.

Verontschuldigbare onmacht in het verkeer

By 1 november 2018 2402 keer bekeken 1 comment

Vorig jaar schreven mijn collega’s Mehmet Özsüren en Alrik de Haas al een blog over de aangekondigde wijzigingen in het verkeersstrafrecht. In maart 2018 kwam het tot een door minister Grapperhaus ingediend conceptwetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, waarover ook de Raad voor de rechtspraak is geconsulteerd.
Het voorstel probeert invulling te geven aan de kwestie hoe (in de toekomst) om te gaan met bepaald rijgedrag en de schuld van de verdachte in het verkeersstrafrecht, met of zonder ernstige gevolgen. Wat nu als de verdachte een ongeluk veroorzaakt en de verdachte stelt dat hij tijdelijk buiten bewustzijn is geweest? Een cliënt met dit verhaal meldde zich bij mij. Het vonnis werd vorige week gepubliceerd (Rechtbank Gelderland 10 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3611). De hoogste tijd om een blog te wijden aan verontschuldigbare onmacht.

‘Met de Sdu Scriptieprijs Strafrecht zet je jezelf op de kaart in de strafrechtwereld’

By 1 november 2018 3946 keer bekeken Geen opmerkingen

Zie jij je rechtenscriptie als een verplichte hobbel naar de meestertitel? Zonde, vindt Jaap Baar, strafrechtadvocaat en jurylid bij de Sdu Scriptieprijs Strafrecht. Met een scriptie kun je namelijk zo veel meer. De Sdu Scriptieprijs vormt dé uitgelezen kans voor strafrechtstudenten om naam te maken in de strafrechtwereld. De winnaar mag namelijk zijn/haar scriptie kosteloos publiceren binnen de nieuwe Sdu ‘Progressio’ boekenreeks én krijgt een blogcontract bij Sdu blog. Waar moet nu een goede strafrechtscriptie aan voldoen? En waarom kan bloggen je prille strafrechtcarrière een boost geven? Sdu blog vroeg Baar naar zijn vakinhoudelijke inzichten als jurylid en doorgewinterd strafrechtblogger.

Halloween-special: drie gruwelijke moordzaken uitgelicht

‘'Trick-or-treat!’ Ieder jaar gaan verklede kinderen op 31 oktober langs de deuren om Halloween te vieren. De Halloween-achtige taferelen die men in films ziet, komen ook in Nederland voor. De afgelopen tien jaar hebben zich een aantal lugubere moordzaken voorgedaan die niet onderdoen voor Halloween. Deze zaken belandden groots in het nieuws en werden uitgebreid besproken in de media. De drie strafzaken (en de juridische aspecten daarvan) die ik in deze blog zal bespreken, staan in het teken van deze gruweldaden; de door de verdachten begane moorden hebben een gevoel van geschoktheid en onveiligheid in de maatschappij teweeg gebracht.

Schikken of slikken bij transacties/schikkingen met het OM?

By 25 oktober 2018 13230 keer bekeken Geen opmerkingen

“Het aantal schikkingen bij kleine vergrijpen stijgt - en dat is opvallend”. Dit is de kop van een artikel op de website van Trouw van 20 oktober jl. Volgens de auteur van het artikel vinden rechters grote schikkingen schadelijk voor de rechtstaat. Het OM zou volgens de auteur steeds meer transacties voorstellen. Dit is opmerkelijk omdat volgens cijfers van het CBS het totale aantal zaken bij het OM zou dalen.

Scenario denken: geen geloof, maar ‘mogelijkheidsdenken’

By 23 oktober 2018 6566 keer bekeken Geen opmerkingen

"Ik geloof u niet", zo zei een officier van justitie nadat mijn cliënt net had uitgelegd hoe het kwam dat hij twee pakjes jus, van nog 50 cent per stuk, niet had afgerekend in zijn buurtsuper. Hij had zojuist aangegeven hoe het kwam dat hij deze was vergeten af te rekenen. De pakjes jus waren bijna uit zijn winkelmandje gevallen. Daarom had hij ze even in een plastic winkeltasje gedaan. Bij de kassa ontspon zich vervolgens een discussie over een aanbieding. Twee éénpersoonsmaaltijden, waar de pakjes jus voor bedoeld waren, zouden volgens de caissière niet in de aanbieding zijn. Dit moest gecontroleerd worden en cliënt ging met een medewerker van de winkel naar het gangpad waar de aanbieding was geafficheerd. Hij had gelijk en kreeg zijn korting. Ondertussen was hij de pakjes jus echter vergeten. Hij rekende zijn boodschappen dus af voor een totaalbedrag van zo'n 16 euro, inclusief verrekende korting, exclusief de twee pakjes jus. Na de kassa werd hij daarop aangesproken door de winkelmanager en ondanks het feit dat hij nog genoeg geld bij zich had om de resterende 88 eurocent af te rekenen, werd de politie ingeschakeld en werd hij in voorarrest genomen. Ongetwijfeld in het licht van zijn (verre) verleden met justitie, kwam het zelfs tot een voorgeleiding bij de rechter-commissaris (die hem - vanzelfsprekend - naar huis stuurde). Aldus was op grond van de door cliënt geschetste gang van zaken geen sprake van een oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, als het aan de verdediging lag.

Levert de handelswijze van de politie naar aanleiding van het zogenoemde “Moelander”-project verboden onderscheid (discriminatie) op?

By 17 oktober 2018 5446 keer bekeken Geen opmerkingen

De controlebevoegdheden van de politie in het kader van de Wegenverkeerswet zijn bij de Hoge Raad al vaker onderwerp van discussie geweest (zie bijvoorbeeld HR NJ 1989, 390; NJ 1998, 481 en ECLI:NL:HR:2006:AY9670). Vrij recent speelde nog de zaak die bekend geworden is als de dynamische verkeerscontrole-zaak. De Hoge Raad oordeelde dat indien bij een verkeerscontrole daadwerkelijk het rijbewijs en de kentekenpapieren worden gecontroleerd in principe aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dat een controle -mede- wordt ingezet om opsporingshandelingen te faciliteren maakt de verkeerscontrole niet onrechtmatig, aldus de Hoge Raad. Een verkeerscontrole is slechts onrechtmatig indien een voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk op basis van etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder of de inzittende voor controle wordt geselecteerd. Als daarvan sprake is moet de rechter in die specifieke zaak bepalen welke gevolgen hij daaraan verbindt (ECLI:NL:HR:2016:2454). Het moge duidelijk zijn dat de politie veel speelruimte krijgt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden in het licht van de Wegenverkeerswet.

Na een discussie en wetgevend traject van 30 jaar is de Wet Bronbescherming in Strafzaken per 1 oktober 2018 van kracht

By 16 oktober 2018 6641 keer bekeken Geen opmerkingen

Deze maand hebben zich op wetgevend terrein (in ieder geval) twee opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. Het eerste in het oog springende onderwerp voor strafrechtadvocaten is de reikwijdte voor een nieuwe wet om ervoor te zorgen dat verdachten die psychisch onderzoek weigeren in de toekomst tóch in een tbs-kliniek kunnen worden behandeld. Dit onderwerp is afgelopen week op dit platform door confrère Holthuis voldoende behandeld met suggesties voor de praktijk. Het leek ons te veel van het goede om hier opnieuw over te schrijven, hoewel het laatste woord over dit onderwerp nog niet is gezegd.

Sander Dekker en zijn plannen…… Begin bij de oorzaak, niet bij de gevolgen

By 10 oktober 2018 4494 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 8 oktober jongstleden maakte Sander Dekker, onze Minister voor Rechtsbescherming, bekend dat hij nog dit jaar met een wetsvoorstel komt welke het in de toekomst eenvoudiger moet maken TBS op te leggen. Nu ontlopen veel verdachten nog een TBS maatregel, simpelweg door te weigeren mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek, aldus de Minister. Zijn oplossing is simpel doch ook kinderlijk onnozel: versoepel de toelatingseisen voor de TBS en zie daar: probleem opgelost! De Gelderlander liet daarbij nog optekenen dat Dekker verwacht dat de aanpassingen zullen leiden tot een daling van het aantal weigerende verdachten, omdat advocaten hun cliënten positiever kunnen adviseren over de TBS-maatregel.