Compendium Beslag- en executierecht: een constructieve bijdrage aan de discussie over het nieuwe beslagrecht

Compendium Beslag- en executierecht: een constructieve bijdrage aan de discussie over het nieuwe beslagrecht
12 december 2018 3892 keer bekeken

In juni van dit jaar bracht minister Sander Dekker van Rechtsbescherming het Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht in consultatie. Een uitnodiging Sjef van der Putten, gerechtsdeurwaarder in Amsterdam (Vurich Gerechtsdeurwaarders), en advocaat/curator Marc van Zanten (CMS) voor een grondige herziening van het Compendium Beslag- en executierecht. Hun boodschap? Er gebeurt te weinig om het beslagrecht te moderniseren. Sterker nog, het beslagrecht zou erop achteruitgaan met dit wetsvoorstel. In Sdu blog leggen zij uit waarom.

Wat was de aanleiding voor dit boek?

De aanleiding voor het Compendium Beslag- en executierecht was het bericht dat het beslagrecht zou worden herzien. En dat is hard nodig: ruim de helft van alle vonnissen wordt nooit gerealiseerd en het vertrouwen in de rechtsstaat staat daardoor ernstig op de tocht. De herziening was dus een uitgelezen kans om het beslagrecht effectiever te krijgen en knelpunten op te lossen met alles wat we de afgelopen tientallen jaren hebben geleerd. Daarom sloegen Sjef van der Putten, gerechtsdeurwaarder in Amsterdam (Vurich Gerechtsdeurwaarders), en advocaat/curator Marc van Zanten (CMS), de handen ineen en brachten een diverse groep van ruim 70 auteurs (gerechtsdeurwaarders, advocaten, rechters en wetenschappers) bij elkaar om aan dit nieuwe boek te gaan werken. In juni van dit jaar heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel in consultatie gebracht. Naar de mening van de grote groep wetenschappers en vertegenwoordigers uit het veld gingen de wijzigingen echter niet ver genoeg. In het compendium beschrijven de auteurs hoe het stelsel eruit zou moeten zien.

Wat was/is er naar jullie idee niet goed aan het wetsvoorstel?

‘Het is te weinig en het is soms verkeerd,’ volgens Van der Putten in een recent interview met Rutger van den Dikkenberg voor SC. De auteurs vinden dat te weinig gebeurt om het beslagrecht te moderniseren; sterker nog, het beslagrecht zou erop achteruitgaan. Er wordt er niets gedaan aan de knelpunten. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, er komen ongelukken van. In het Compendium worden zowel wetstechnische als praktische problemen behandeld: waarom mag de deurwaarder bijvoorbeeld niet rechtstreeks contact opnemen met de rechter? Hoewel er door de minister goede dingen worden geregeld zoals de mogelijkheid om via internet beslag te leggen op een auto of deze te verkopen, is de focus gericht op de bescherming van mensen met problematische schulden. Dit is van groot belang, maar daar is het beslagrecht niet voor bedoeld. Daarvoor heb je mentorschap, bewind en curatele. De rechter houdt rekening met alle omstandigheden van het geval, maar als de rechter heeft gesproken moet de deurwaarder uitvoeren en zich niet vervolgens ook nog bezig houden met de wenselijkheid daarvan. Dat is aan de rechter voorbehouden. “Door de focus op een beperkte groep problematische schuldenaren is de veel grotere groep van schuldenaren die gewoon niet wil betalen niet meer aan te pakken. Voor schuldeisers zoals mkb’ers en alimentatiegerechtigden wordt het steeds meer onmogelijk om afspraken via de rechter af te dwingen. Daar wordt misbruik van gemaakt, rekeningen worden bewust niet betaald. Het schaadt de economie en het vertrouwen in de rechtsstaat. Daarbij lijken we volledig te vergeten dat een effectief beslagrecht juist ook zorgt voor de bescherming van schuldenaren. Het lijkt een tegenstelling maar door een effectief beslagrecht worden onnoemelijk veel onnodige kosten voorkomen. Het is dus in het belang van de hele maatschappij.”

Hoe verliep het schrijfproces?

“Het plan om aan het boek te gaan werken ontstond in februari van dit jaar. Eind maart werden de eerste auteurs benaderd en er moest ontzettend hard gewerkt worden: vanwege de consultatiefase moesten de definitieve stukken begin juni worden ingeleverd – dus een kleine vier maanden na de start. “Vanaf het moment dat we de eerste auteurs benaderden was er meteen erg veel enthousiasme om mee te werken. Mensen meldden zich spontaan aan met ideeën. Sommige auteurs betrokken collega’s bij het schrijfproces, anderen leverden meer dan één hoofdstuk aan. Dit was een boek “waar je natuurlijk in moet staan”, zo hoorden we van sommige auteurs.”

Wat hopen jullie dat dit boek teweegbrengt?

“We werken aan een meer rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving: geen onnodige procedures, geen onnodige kosten, maar wel zorgen dat wat een rechter beslist ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Met het Compendium hopen we een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie over het nieuwe beslagrecht omdat dat de smeerolie is die dat mogelijk moet maken. Het Compendium is dus ook bedoeld om te dienen als inspiratie voor het ministerie en de Tweede Kamerleden. Het mooiste van het Compendium is misschien wel de heel bijzondere samenwerking: alle stakeholders zijn betrokken. Natuurlijk zijn we het lang niet altijd met elkaar eens maar stop nu eens met polarisatie. In onze samenwerking hebben we gekeken naar de kern die ons verbindt in plaats van de nuances die verschillen. Uiteindelijk willen we hetzelfde: samen werken om Nederland weer een beetje mooier te maken.”

Nu 15% korting op het Compendium Beslag- en executierecht

Bestel het Compendium Beslag- en executierecht nu in de Sdu webshop en ontvang 15% korting. De korting wordt automatisch verrekend in uw winkelmand. Klik hier voor het Compendium Beslag- en executierecht.


Opmerkingen