De dagvaarding verdwijnt, de procesinleiding komt eraan!

De dagvaarding verdwijnt, de procesinleiding komt eraan!
19 april 2017 6435 keer bekeken

Is door KEI “heden, de” verleden tijd?

In de nieuwe rechtsvordering verdwijnt de dagvaarding. Deze wordt vervangen door de procesinleiding, gevolgd door een oproepingsbericht van de griffier. De eiser moet zorgen dat dit bericht bij de verweerder terecht komt. Dat kan op formele wijze door middel van betekening bij exploot, maar ook op informele wijze. De wet spreekt van “andere wijze”. Dat is wel heel ruim. Misschien een briefje dat tussen de kerstkaarten in de brievenbus valt? Aangetekende verzending is ook geen garantie. Misschien kan het oproepingsbericht wel overhandigd worden aan de zijlijn van het voetbalveld van de wederzijds favoriete club, of met een brute inbreuk in het romantische dinertje van de verweerder met zijn geliefde. De mogelijkheden zijn legio.

Verstek of niet

De clou ligt in het al dan niet verschijnen van de verweerder. Verschijnt deze, dan is er geen vuiltje aan de lucht en wordt de procedure voortgezet. Verschijnt hij niet, dan moet de eiser het oproepingsbericht alsnog binnen twee weken na de oorspronkelijke verschijndatum bij exploot laten betekenen met hernieuwde oproeping tegen een datum, vier weken na de oorspronkelijke verschijndatum. Dat zal geen enkele advocaat willen, want het kost in ieder geval een vertraging van minimaal vier weken. Het ligt dan ook voor de hand om te kiezen voor de formele betekening van de oproeping bij exploot. Het voordeel is wel dat de griffier het verhaal van de aanzeggingen in het oproepingsbericht opneemt, maar dat is niet echt om de vlag voor uit te hangen.

Er is nog een derde mogelijkheid: Het concept van de procesinleiding meteen al met een eigengemaakte oproeping bij exploot te laten betekenen en dat (binnen 5 dagen na betekening) te uploaden in het portaal. Uiteraard moeten dan ook wel weer de bekende aanzeggingen worden opgenomen. Dat mag overigens niet in het hoger beroep. De achterliggende gedachte daarvan is dat de deurwaarder immers in eerste aanleg al de adresgegevens en eventueel de solvabiliteit van de verweerder heeft kunnen controleren, zodat dat in appel niet meer nodig is.

De kassa van het griffierecht

Waarom is dan de onvolprezen dagvaarding afgeschreven? Het was ook een mooi voortraject voor de procedure. Het gebeurde toch regelmatig dat een gedaagde door het bezoek van de deurwaarder inzag dat het menens was en de zaak nog voor de verschijndatum werd geregeld. Maar ja, dan liep het gerecht wel het griffierecht mis, want dat was pas verschuldigd bij de eerste uitroep. Zou dat dan de achterliggende gedachte zijn? Het antwoord zal ongetwijfeld nee zijn, met als argument dat door de verruiming van de bevoegdheid van de Kantonrechter meer procedures zonder advocaat zullen worden gevoerd en de in persoon procederende burger de kosten van de deurwaarder kan uitsparen. Dat snijdt wel hout, maar dan alleen nog als de verweerder verschijnt. Zo niet, dan moet de eiser zich in twee weken laten bijscholen om in het woud van rechtsvordering een deurwaarder te vinden. En een slimme deurwaarder zal dan wel weer betaling vooraf wensen.

Laten we het serieus houden

Procederen is een serieuze zaak. Dat verdient een serieuze inleiding. Dat is een exploot van een beëdigde deurwaarder en geen briefje op het voetbalveld. En laten we het dan nog maar niet hebben over oproeping in het buitenland. Daar wil je toch zeker serieus genomen worden? Of was de wijziging van exploit naar exploot al een voorbode?

Meer weten over KEI?

Lees dan het boek van de schrijver van deze column: Het Proces. Daarin wordt in een nieuwe toevoeging het KEI-gebeuren in makkelijk leesbare taal uit de doeken gedaan.

Opmerkingen