De fiscale waan van de dag

De fiscale waan van de dag
10 juli 2019 17588 keer bekeken

De media bepalen de politieke agenda, zo lijkt het. De invloed van de media is ook steeds meer zichtbaar in de stortvloed aan wetsvoorstellen op fiscaal terrein en de aard daarvan. Was de vennootschapsbelasting daarbij jarenlang relatief een oase van rust, die tijd lijkt nu voorbij. De laatste jaren hebben zich vele, al dan niet ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Ook staan er nog tal van plannen op de rol. Lang niet alle plannen halen de finishlijn, maar de fiscale wereld is er maar druk mee. Soms is immers snel handelen nodig om minder gewenste gevolgen (vanuit het perspectief van de belastingbetaler) zo veel mogelijk te beperken. Waarbij het risico bestaat een verkeerde inschatting te maken met betrekking tot de voortgang en de afloop van het wetgevende proces. In deze bijdrage geef ik een overzicht van hetgeen momenteel onder meer speelt op het terrein van de vennootschapsbelasting, in het besef niet volledig te kunnen zijn. Simpelweg omdat tussen het moment dat ik mijn pen neerleg en het moment waarop u deze bijdrage leest er weer plannen bij gekomen kunnen zijn en er alweer plannen gesneuveld kunnen zijn. Ik sluit af met een oproep tot een adempauze.

De media bepalen de fiscale agenda

Sinds de Panama Papers en berichten in de media over de als gering bestempelde belastingdruk op internationaal opererende concerns worden als een soort pavlovreactie voorstellen tot fiscale maatregelen over ons uitgestort door de OESO, de Europese Commissie, de Nederlandse overheid en Tweede Kamerleden. De fiscale wetenschap, beroepsorganisaties en het bedrijfsleven reageren kritisch en komen met voorstellen tot wijziging van de voorstellen en met tegenvoorstellen. Op zich de gebruikelijke gang van zaken, resulterend in een afgewogen aanpassing van de fiscale regelgeving. Althans, zo ging dat in het verleden. De laatste tijd bekruipt mij het gevoel dat de politiek reageert op publicaties in de media waaruit niet altijd blijkt dat de auteur over voldoende fiscale kennis beschikt. Wellicht omwille van de kiezersgunst doet de Tweede Kamer niet eerst onderzoek naar de juistheid van de vermeende misstanden, maar wordt de minister opgeroepen maatregelen te treffen of komt de Tweede Kamer zelf met een voorstel daartoe. Laat ik eens een aantal van de wijzigingen en voorstellen op een rijtje zetten.

Nieuw rulingbeleid

In de discussie of Nederland een goed vestigingsklimaat biedt dan wel een belastingparadijs is (waarbij de term belastingparadijs kennelijk een negatieve connotatie heeft), gaat het uiteraard met name om het internationale bedrijfsleven. En een belangrijk speerpunt daarbij is de mogelijkheid vooraf van de Belastingdienst zekerheid te verkrijgen met betrekking tot de fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen, zoals de kwalificatie van economische aanwezigheid in Nederland als vaste inrichting en van grensoverschrijdende transacties binnen concernverband. De staatssecretaris heeft aanleiding gezien het beleid rond de afgifte van deze zogenoemde rulings ingrijpend te herzien, al zijn de redenen daartoe duister. In de huidige tijd niet ongebruikelijk is de hoeveelheid vragen die vervolgens werden gesteld; in dit geval dertig. Op zijn zachtst gezegd merkwaardig is de opmerking van de staatssecretaris dat uit een nog in te dienen wetsvoorstel zou blijken dat het kabinet werk maakt van de aanpak van zogenoemde doorstroom naar laagbelastende jurisdicties. Of van een uitgesproken intentie een afschrikwekkend effect uitgaat betwijfel ik.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door drs. H.J. Bresser. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 27 van 4 juli 2019 (NTFR 2019/1679).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen