Dit moet je als gemeente op zijn minst geregeld hebben vóór de Omgevingswet

Dit moet je als gemeente op zijn minst geregeld hebben vóór de Omgevingswet
21 september 2022

Wat moeten gemeenten minimaal regelen voor 1 januari 2023 om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet? Regelanalist Claire Vermeulen geeft antwoord.


Claire Vermeulen werkt als Regelanalist en Expert toepasbare regels bij het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Als ervaringsdeskundige deelt ze wat gemeenten minimaal moeten regelen voordat de Omgevingswet op 1 januari 2023 (of later) in werking treedt. Ze onderscheidt drie categorieën:

  1. Juridische eisen: dit zijn eisen die één op één terug te voeren zijn op verplichtingen in wet- en regelgeving;

  2. Bedrijfsmatige eisen: deze zijn niet juridisch verplicht, maar worden wel vanuit bedrijfsmatige optiek noodzakelijk geacht voor het   uitvoeren van de wet;

  3. Adviezen: niet verplicht per 1-1-2023, maar wel noodzakelijk voor het (op termijn) bereiken van de doelen van de Omgevingswet

Claire baseert haar ordening van minimale acties op de beleidscyclus. “Hierbij heb ik teruggewerkt vanuit de uitvoeringsfase naar de voorgaande fases. Dat zijn achtereenvolgens: beleidsdoorwerking, beleidsvorming, monitoring en evaluatie.”
Dankzij haar werkervaring zijn daar inmiddels de fases ‘strategie’ en ‘overig’ aan toegevoegd. “Een aantal van deze eisen is ontleend aan de interbestuurlijke minimumlijst. Dit zie je aangegeven bij de betreffende eisen, te weten: 2, 3, 4, 5 en 14”, vertelt ze.

Algemene strategie

Voor elke gemeente begint de uitvoering van de Omgevingswet met het bepalen van de visie, eigen ambities, de strategie, bijpassende aanpak en financiën. “Zodra dit in beeld is gebracht, kun je aan de slag met de minimale vereisten”, stelt Claire.

Volgens haar krijgen gemeenten door de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte. “Daarnaast liggen er keuzes hoe het instrumentatrium van de Omgevingswet in te zetten en de wijze waarop en het tempo waarin de Omgevingswet wordt ingevoerd. Hierbij dient de gemeente de financiële consequenties van de Omgevingswet in beeld te brengen.”

Keuzes op korte termijn maken

De VNG adviseert elke gemeente om deze keuzes op korte termijn expliciet te maken, omdat ze gevolgen hebben voor het verdere traject. Claire adviseert om hierbij ook direct een planning op te stellen voor de door de raad te nemen besluiten wanneer het omgevingsplan nog niet is vastgesteld.

 

Met komst van de Omgevingswet heeft VIND Omgevingzaken een unieke formule: het 4 fasen model. Per thema of instrument kun je zo eenvoudig kiezen op welke periode jouw beleidswerk of casus betrekking heeft. Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Opmerkingen