Douane door de ogen van Ebenezer Scrooge

Loading...
Douane door de ogen van Ebenezer Scrooge
9 januari 2018 4393 keer bekeken

De kerstballen liggen op zolder en de lege champagneflessen in de glasbak. Ebenezer Scrooge nam ons mee naar het verleden, het heden en de toekomst en liet ons inzien dat andere zaken belangrijker zijn dan geld, namelijk vriendschap en liefde. Een bewogen douanejaar is weer ten einde, maar er zijn nog volop nieuwe uitdagingen om te werken aan een innige vriendschap met douane, want we hebben elkaar nodig.

Scrooge als metafoor in het douanevak

Er wordt nog weleens gezegd dat het douanevak in al haar facetten saai en niet sexy is. We moeten voldoen aan oneindig veel (internationale) wet- en regelgeving binnen vaste kaders waardoor een declarant vaak hetzelfde kunstje doet. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens! Juist de vele wijzigingen van de afgelopen jaren maken het vak leuk en uitdagend. Het indelen van goederen is niet zwartwit en juist hier kan een goede declarant, die beschikt over de juiste informatie en content, het verschil maken. Scrooge neemt ons mee.

Het verleden: concurrentie EU vs. de wereld

Als we terugblikken over een wat langere periode is douane enorm in beweging geweest. Vele (IT-) projecten zijn afgerond om als Nederland en/of Europese Unie te kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld. Denk hierbij aan:

  • de introductie van het EORI-nummer in 2010 voor meer transparantie,
  • de overstap van Sagitta naar AGS in 2016,
  • en natuurlijk alle aanpassingen om te kunnen voldoen aan het nieuwe douanewetboek van de Unie in 2017.


Drie projecten die een enorme impact hebben gehad en nog steeds hebben op de BV Nederland. Technisch gezien hebben bijvoorbeeld we nog steeds geen optimale beschikbaarheid van onze aangiftesystemen (het streven van 98% beschikbaarheid voor 2017 helaas niet gehaald). Voldoende werk nog dus!

Het heden: sanctiewetgeving en exportcontrole

We hebben in 2017 meer en meer awareness gekregen voor sanctiewetgeving en exportcontrole. De impact van VS-regels en de sancties tegen Iran, Syrië en Noord-Korea zijn hiervan concrete voorbeelden. Ook zit het belang van Dual-use goederen meer en meer tussen onze oren en weten veel im- en exporteurs dat ze goed moeten kijken of de te leveren producten opgenomen zijn als Dual-use goederen (goederen die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben en zijn opgenomen in bijlage 1 van de Dual-use verordening).

Naast sanctiewetgeving en exportcontrole hebben we moeten ‘wennen’ aan het correct toepassen van het Douanewetboek van de Unie, zijn er al vele vergunningen door de Douane herbeoordeeld en werden we geconfronteerd met alle mogelijke scenario’s als gevolg van de Brexit. Het belang van de juiste content en informatiebronnen in dit alles is key, u moet in control zijn!

De toekomst: douanemanagement

Goed Douanemanagement wordt echt een must. Douanemanagement werkt door op bijna alle afdelingen binnen uw organisatie. Van inkoop tot HRM en van ICT tot logistiek, elk onderdeel levert een specifieke ‘douanebijdrage’ aan uw proces. De juiste tools om deze processen aan te sturen zijn hierin onmisbaar. Niet alleen de douaneaangifte, maar ook voorraadbeheer als u beschikt over een entrepot en/of (herbeoordeelde) veredelingsvergunning moet op de juiste manier ingericht zijn. Daarnaast is het vergaren van informatie met betrekking tot het correct indelen van de goederen in het gebruikstarief, de eerdergenoemde controle op Dual-use goederen en controle op export- en/of import belemmerende maatregelen een belangrijk onderdeel in de keten. Niet alleen de douane afdeling moet compliance zijn, maar uw hele bedrijf!

Mijn advies

Maak een goed douanecomplianceprofiel en zorg voor een transparant en compliant proces door uw hele organisatie heen. Zorg ervoor dat u over de juiste content beschikt en kijk ook goed naar AEO, want vakbekwaamheid, kennis en kunde met betrekking tot wet- en regelgeving is verplicht! Laten we er als BV Nederland voor zorgen dat we in control zijn en blijven over onze douaneprocessen zodat we aan het eind van 2018 ‘a la Scrooge’ kunnen terugblikken naar een mooi en succesvol jaar!

Meer Sdu blogs lezen over douane? Volg de Sdu blog.

Opmerkingen