Een wettelijk recht op thuiswerken, is dat nodig?

Een wettelijk recht op thuiswerken, is dat nodig?
18 augustus 2021

Twee dagen per week thuiswerken. Het wordt nu zo vaak afgesproken in bedrijven dat je het de nieuwe norm voor terugkeer naar de zaak zou kunnen noemen. Ook geven nu meer dan de helft van de werkgevers een vergoeding voor thuiswerken. Maar een wettelijk recht op thuiswerken vinden ze niet nodig. De FNV vindt van wel. Net zoals diverse Kamerleden. Werkgeversorganisatie AWVN verzet zich tegen het wettelijke recht op thuiswerken dat zou ontstaan als het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ wordt aangenomen.

Drempel te hoog

De AWVN verwoordde zijn bezwaren in een rapport dat begin juli uitkwam. Uit raadpleging van aangesloten leden is gebleken dat werkgevers positief staan tegenover thuiswerken en het ook op allerlei manieren faciliteren. De AWVN concludeert dat het onderwerp prima via de weg van overleg te regelen valt, via CAO’s of in het overleg met ondernemingsraden. Een wettelijk recht op thuiswerken, afdwingbaar door werknemers, is nergens voor nodig.

De organisatie maakt daarom bezwaar tegen het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’, dat begin dit jaar door Kamerleden van D66 en GroenLinks is ingediend en nu toe is aan plenaire behandeling. Het voorstel houdt in dat werkgevers een verzoek om thuis te werken alleen naast zich neer mogen leggen als ze daarvoor een “zwaarwegend bedrijfsbelang” kunnen aanvoeren.

De AWVN vindt die drempel te hoog. Er kunnen allerlei legitieme bezwaren zijn die misschien niet onder die omschrijving vallen. Bijvoorbeeld genoeg ruimte willen overhouden voor het organiseren van teamoverleg en klantcontact. Of voor intensieve begeleiding van werknemers. De AWVN verwijst verder naar de kritiek die de Raad van State op het wetsvoorstel heeft.

Grip op je werk

De FNV gaf bij monde van bestuurder Kitty Jong te kennen zich juist sterk te willen maken voor het wetsvoorstel. Jong verwees daarbij naar een recent advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om werknemers meer grip op hun werk te geven. Ook voerde zij aan dat veel werknemers tijdens de coronapandemie hebben ondervonden dat ze thuis productiever zijn dan op kantoor.

Andere geluiden

Dat laatste is iets waarover FNV en AWVN niet van mening verschillen, want werkgevers zien dat ook. Het is een van de redenen waarom ze veel hebben gedaan aan het faciliteren van thuiswerken, en daar ook mee door willen gaan. Dit is niet alleen vastgesteld bij de ledenraadpleging van het AWVN, maar ook in een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat vond plaats onder 1100 bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Momenteel werkt een tijdelijke commissie van de SER aan een advies over ‘hybride werken’.

Meer informatie voor werkgevers

In welke bedrijfstak u ook werkt, het is uw taak om de veiligheid van uw collega’s te verbeteren. Dan is het zaak om makkelijk in te spelen op veranderende omstandigheden. Niet improviseren, maar zeker weten wat de volgende stap is. Honderden veiligheidsprofessionals maken al gebruik van Sdu HSE. Wil jij ook ervaren wat Sdu HSE voor jouw organisaties kan betekenen?  Vraag dan een gratis demo aan.

Opmerkingen