Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht

Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht
13 september 2018 1783 keer bekeken

Het fenomeen van de Initial Coin Offering (ICO) – de term is afgeleid van een Initial Public Offering (IPO) – mag sinds enige tijd rekenen op belangstelling van beleggers en toezichthouders wereldwijd. Een ICO – ook wel een token sale – is de uitgifte van digitale tokens door (startende) bedrijven om daarmee financiering vanuit de markt te verkrijgen. Deze financiering kan betrekking hebben op een specifiek project of de ontwikkeling van een (virtueel) concept. Een ICO wordt ook wel crowdfunding 2.0 genoemd.

Beleggers worden aangetrokken door ICO’s vanwege de enorme rendementen die virtual currencies kunnen opleveren. Vanwege de stuiptrekkingen wordt wel van ‘cryptokoorts’ gesproken. Diverse toezichthouders zien zich daarentegen gesteld voor de vraag of, en zo ja op welke wijze ICO’s moeten worden gereguleerd in verband met omvangrijke fraude- en koersrisico’s. Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het rapport ‘Investeringen in crypto’s in Nederland’ gepubliceerd. Hierin is vermeld dat de marktkapitalisatie die samenhangt met ICO’s is gestegen van $ 20 miljard begin 2017 naar ruim $ 800 miljard begin 2018. In Nederland bezitten bijna 500.000 huishoudens crypto’s (2018).

Op 28 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord met betrekking tot de fiscale behandeling van cryptocurrency. In deze antwoorden komen ICO’s niet aan bod. Evenmin worden ICO’s besproken in de documenten die zijn vrijgegeven naar aanleiding van het WOB-verzoek met betrekking tot crypto-geld van 30 oktober 2017. Overigens bestaat binnen het Ministerie van Financiën wel bekendheid met ICO’s, zo blijkt uit de appreciatie van cryptovaluta door de minister van Financiën van 8 maart 2018 waarin ICO’s wel ter sprake komen.

Omtrent de fiscale aspecten die samenhangen met ICO’s bestaat nog veel onduidelijkheid, zowel voor de uitgever als voor de ontvanger van crypto’s. Gelet op de relatieve onbekendheid van ICO’s is dit ook te begrijpen. Tegelijkertijd is het ontbreken van guidance een gemis, aangezien ICO’s in een toenemende belangstelling staan. In deze bijdrage probeer ik te komen tot een eerste verkenning van de fiscale aspecten die samenhangen met een ICO binnen het Nederlandse belastingrecht. Daarbij richt ik mij op de partij die crypto’s uitgeeft.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof. dr. J.P. Boer. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 37 van 13 september 2018 (NTFR 2018/2049).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen