Excessief heffen (!) bij lenen van de eigen bv

Loading...
Excessief heffen (!) bij lenen van de eigen bv
8 mei 2019 1518 keer bekeken

Op 4 maart jl. heeft het kabinet het met Prinsjesdag 2018 aangekondigde conceptwetsvoorstel “Excessief lenen bij eigen vennootschap” op internet gepubliceerd. Het echte wetsvoorstel is dit nog niet; dat wordt in juni 2019 verwacht. Wat nu is gepubliceerd, is een consultatieversie waarop eenieder tot 1 april jl. input kon leveren. Dat is op grote schaal gebeurd. Volgens de website www.internetconsultatie.nl/bovenmatiglenen... zijn er 60 reacties op het consultatiewetsvoorstel ingediend. En dit betreffen enkel de openbare reacties. Het is ook mogelijk om niet-openbaar te reageren. Hoeveel dat er zijn geweest, vermeldt de website helaas niet. Maar gelet op dit grote aantal reacties, kan wel worden gesteld dat het onderwerp leeft.

En dat is ook volkomen terecht. Om met de deur in huis te vallen, dit wetsvoorstel is van een abominabel slecht niveau en leidt bij de doelgroep – ab-houders en hun adviseurs – tot enorme woede. Dit conceptwetsvoorstel breekt namelijk op flagrante wijze met een aantal gouden regels die een overheid bij fiscale wetgeving in acht behoort te nemen:

  1. geen meervoudig dubbele belastingheffing;
  2. belastingheffing bij degene die het inkomen daadwerkelijk geniet (reële stelsel); en
  3. geen materieel terugwerkende kracht.

Dat dit conceptwetsvoorstel zulke grove inbreuken maakt op hoe goede fiscale wetgeving behoort te luiden, is bijzonder jammer, want dit overvleugelt de basisgedachte van het conceptwetsvoorstel. In de basis kan men er naar mijn mening namelijk weinig op tegen hebben dat de wetgever het eindeloze uitstel van de box 2-heffing door ab-houders wil tegen gaan. IB-ondernemers hebben die mogelijkheid immers niet. Maar op de manier waarop dat nu wordt voorgesteld, moet het pertinent niet!

Titel “Excessief lenen”

Voordat ik dit nader uitwerk, eerst iets over de titel van dit wetsvoorstel: “Excessief lenen”. De vraag is namelijk wat het kabinet verstaat onder “excessief lenen”. Blijkens het wetsvoorstel is dat een lening van de eigen bv boven € 500.000. Of dat excessief is, is echter maar helemaal de vraag. Als de ab-houder meer dan € 500.000 leent van de bv om daarmee bijvoorbeeld effecten of onroerende zaken (beiden in box 3) aan te schaffen, is dat naar mijn mening niet excessief. Tegenover de lening staat immers adequate dekking. De ab-houder kan immers ook bij de bank lenen. Leent de ab-houder daarentegen meer dan € 500.000 van de bv om daarmee een eigen woning aan te schaffen, dan is dat opeens weer niet excessief volgens het kabinet, want eigenwoningschulden blijven er volledig buiten. Het is dus kennelijk maar net hoe je het bekijkt en hoe de politieke wind waait, of de schuld excessief is of niet. Leent de ab-houder van de bv en is hij niet van plan om die lening terug te betalen of kan hij die lening niet terugbetalen, dan zou men dat excessief kunnen noemen, maar dat is dan ook bij minder dan € 500.000 het geval. In zo’n situatie is immers elke (ongedekte) lening, hoe groot of klein ook, excessief.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof. dr.mr. E.J.W. Heithuis. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 17 van 25 april 2019 (NTFR 2019/1020).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen