Fruit en fruit of appels en peren?

Loading...
Fruit en fruit of appels en peren?
12 februari 2018 6264 keer bekeken

Art. 1 van de Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Het gelijkheidsbeginsel wordt door bijna iedereen tot de meest fundamentele rechtsbeginselen gerekend. Het gelijkheidsbeginsel (de eerste volzin van art. krijgt vaak de vorm van een verbod op discriminatie (de tweede volzin). Discriminatie kan worden omschreven als een onderscheid op grond van onredelijke, willekeurige of niet-relevante redenen, een onderscheid op basis van kenmerken die niet ter zake doen.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof.mr.dr. P.G.H. Albert. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 6 van 8 februari 2018 (NTFR 2018/309).Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen