‘Gemeenten met VIND Antwoord voldoen aan Europese richtlijn voor toegankelijkheid’

https://www.sdu.nl/overheid/producten-diensten/vind-gemeenten/vind-frontoffice?utm_medium=email&utm_source=redactionele_nieuwsbrief&utm_campaign=736820814_vindantwoord_toegankelijkheid&utm_content=sdublogs&utm_term=post_image
11 april 2022

Het is voor gemeenten eenvoudig om op inhoudelijk vlak direct aan de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van webcontent te voldoen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van stichting Accessibility. Van de onderzochte content van VIND Antwoord, een oplossing voor frontoffices van gemeenten, voldoen 19 van de 20 onderdelen aan de richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid.

 Elke gemeente in Nederland is verplicht om duidelijke informatie voor inwoners en ondernemers op haar website aan te bieden. Dat wil zeggen dat de informatie ook toegankelijk is voor mensen met beperkingen, waaronder: slechtziendheid, doofheid, leerproblemen of cognitieve en motorische beperkingen. Kortom: iedereen moet overheidswebsites kunnen gebruiken. Dat staat in de internationale richtlijn WCAG 2.1.  

“Het begrip toegankelijkheid is veelomvattend. De onderzoekers tonen aan dat het voor gemeenten mogelijk is om met VIND Antwoord op inhoudelijk vlak direct aan de richtlijn te voldoen”, zegt Sarah Engels, productmanager bij Sdu. “De gemeentelijke frontoffice ondervangt hiermee een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheidsrichtlijn. De gemeente is zelf nog wel verantwoordelijk voor onder meer: de inrichting van de website, het design, het gebruik van knoppen, de techniek achter de website en kleurcontrasten.”

Frontoffice oplossing

Veel gemeenten hebben niet de mensen of de middelen om de informatie voor inwoners en ondernemers continu up-to-date en toegankelijk te houden volgens de Nederlandse standaarden en Europese richtlijnen. Ga er ook maar aanstaan om zaken als én Single Digital Gateway, én Omgevingswet, én Dienstenwet, én Samenwerkende Cataologi, én UPL’s, én B1 taalniveau, én de alsmaar wijzigende wet- en regelgeving bij te houden. Voor Sdu was dit de reden om jaren geleden de voormalige overheidsstandaard VIND Antwoord nog beter in de markt te zetten. De oplossing bestaat uit een Producten- en dienstencatalogus (PDC) met daarin zo’n 350 product- en dienstteksten waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Denk aan informatie over paspoort aanvragen, verhuizing doorgeven, geboorteaangifte of een bouwvergunning aanvragen. Al deze teksten kunnen gemeenten via hun frontoffice inzetten om inwoners en ondernemers te informeren. Verder biedt VIND antwoord ruim 1.500 vraag-antwoordcombinaties (VAC) met veel gestelde vragen aan de frontoffice. Zo voorziet VIND Antwoord de balie, de website, het KCC en andere kanalen van de juiste informatie. Informatie die enkelvoudig wordt beheerd door een professionele redactie en meervoudig kan worden gebruikt. Dit ontzorgt de gemeenten.  

Onafhankelijk onderzoek

Sarah Engels: “Natuurlijk houden de experts op onze redactie zelf continu scherp alle richtlijnen in de gaten. We geven ook workshops aan gemeenten hoe zij dit zelf kunnen doen. Het is daarnaast goed om je eigen toegankelijkheid te testen en deze toets te blijven herhalen, omdat richtlijnen en inzichten ook weer veranderen. Het is ontzettend fijn dat een onafhankelijke partij aantoont dat VIND Antwoord aan 19 van de 20 richtlijnen voldoet en daarmee onze expertrol onderschrijft. Het ene punt dat nog niet goed scoort, betreft de weergave van links met een andere kleur of onderstreept in de teksten op de demo-website van VIND. Uiteraard passen wij dit aan.”

Expert op gebied van toegankelijkheid Sarah Engels
Sarah Engels vertelt hoe Sdu haar expertrol waarborgt: “Bij elke wet- of regelwijziging actualiseert onze redactie de informatie van VIND Antwoord. We staan niet alleen voor duidelijk taalgebruik, maar zijn ook expert op het gebied van toegankelijkheid. Gemeenten kunnen ervoor kiezen onze teksten aan te vullen met lokale informatie en beleid.”

 

Met VIND Antwoord biedt Sdu de lokale overheden een uitgebreide actuele online kennisbank met gevalideerde vakinformatie en de mogelijkheid om wetten te combineren met eigen regelgeving en werkprocessen. Lees hier meer over VIND Antwoord.