Inclusief! Maar hoe dan?

Pride
24 augustus 2022

Afgelopen week was het tijdens de lunch van mijn kantoor in Amsterdam (waar ik toevallig was) hét gespreksonderwerp: was jij ook aanwezig bij de Pride? En dan wordt niet bedoeld de hele week van festiviteiten. Er wordt gedoeld op de canalparade. Zien en gezien worden. Inmiddels is de discussie wel gestart in hoeverre deze festiviteiten (en de canalparade) in het bijzonder.

Voor bedrijven vormt het zijn van inclusief een mooi uithangbord. Soms weet je echter niet altijd meer of het ook zo bedoeld was of niet. Dit overkwam mij bijvoorbeeld toen ik vlak na de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag in de pauze de toiletten bezocht. Het gebouw was duidelijk nog niet af. Iedereen (incluis mijzelf) was in verwarring of het ontbreken van de man/vrouw aanduiding op de toiletten nu was bedoeld als genderneutrale toiletten of dat dit gewoon nog net aanwezig was. De verwarring was groot.

Ondernemingsraden behoren zich ook met dit vraagstuk bezig te houden. Immers, artikel 28 WOR geeft duidelijk aan dat het tegengaan van discriminatie bij het aandachtsveld van de ondernemingsraad behoort. En daar mag (of beter moet) een ondernemingsraad dus ook iets mee doen.
Maar dan komt voor ons juristen wel de leuke discussies. Botsende regelgeving. Je verwacht het niet, maar ook rondom het thema inclusie loop je tegen interessante vraagstukken (of kan ik beter zeggen uitdagingen) aan. Zo ontdekte ik bij mijn zoektocht het volgende.

Zoals hierboven al genoemd, genderneutrale toiletten zijn ‘hot’. Hiermee maak je als organisatie een duidelijk statement. Zo ontdekte ik bij mijn bezoek aan het FNV kantoor in Utrecht, gelegen langs de A2 dat ook zij achter de receptie beschikken over een genderneutrale toileteenheid.
Maar nu kijken we eens naar de regelgeving vanuit Europa: de arbeidsomstandighedenregelgeving. Artikel 3:24 van het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft het volgende voor:

Artikel 3.24. Toiletten en wastafels
   1. In een bedrijf of inrichting zijn in de nabijheid van de ruimten waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten een voldoende aantal toiletten aanwezig.
   2. In of in de onmiddellijke nabijheid van de ruimten waarin de toiletten zich bevinden zijn voldoende wastafels.
   3. De toiletten of het gebruik van de toiletten zijn naar seksen gescheiden.

U leest het goed: sekseneutrale toiletten zijn niet toegestaan! Dit vanuit dus de arbeidsomstandighedenregelgeving. Voor bedrijven betekent dit een spanningsveld met hun eigen beleidslijnen (vaak vastgelegd in een zogenoemde code of conduct). Deze zegt doorgaans enerzijds discriminatie te bestrijden en anderzijds dat de organisatie zich ook aan de regelgeving houdt.

Naar mijn weten zijn er door de arbeidsinspectie nog geen boetes opgelegd vanwege het hebben van genderneutrale toiletten. Echter, de regelgeving conflicteert wel. En daar moet iedere organisatie maar zien doorheen te laveren.

Opmerkingen