Innoveren is durven falen

Innoveren is durven falen
6 september 2021

Als Chief innovation manager is Esther van Doesburg betrokken bij alle nieuwe projecten binnen Sdu, maar ook bij de innovaties binnen Lefebvre Sarrut. Waar ze ooit begon in team Digital, is ze nu gegroeid naar een manager van verschillende projecten binnen Sdu en in internationaal verband. Daar zet ze nieuwe innovaties neer, ook buiten de bestaande klantgroepen. ‘Soms heb je tien mislukkingen, maar als je er dan één hebt die wel werkt, begint pas het echte werk’. Sdu werkt samen met organisaties uit andere Europese landen om nieuwe producten te ontwikkelen. Zo ontstond ook het begin van het Europese project LightSpeed, het programma om startups te versnellen.

Innovatie binnen Sdu

‘We zijn constant bezig met de doorontwikkeling van bestaande producten, zoals NDFR, Rechtsorde en OpMaat. Daar hebben we al grote stappen gemaakt’ vertelt Esther. ‘Daarnaast zijn we echt bezig met een geheel nieuwe productontwikkeling’, Esther verwijst naar de software producten Taxvice, Keeyns en bijvoorbeeld Evidend. ‘We kijken bijvoorbeeld naar het werkproces van de belastingadviseur en ontwikkelen we dan software voor en in het geval van Evidend hebben we dit overgenomen’. ‘Voor Sdu is dat een mooi snijvlak, aan de ene kant hebben we veel content en aan de andere kant ontwikkelen we applicaties voor het ondersteunen van het werkproces. Dat maakt ons uniek want wij laten data, werkprocessen en technologie samenkomen.  

De productontwikkeling geven we vorm via co-creatie. ‘Of dat nou met een partner is, zoals Visma, of met klanten’. ‘We betrekken ze echt vanaf stap nul bij de ontwikkelingen’ licht Esther toe. ‘De klanten willen iets, zoals een abstracte wens als proactief adviseren. Hoe geef je dit nu concreet vorm in productontwikkeling? Het proces werkt als volgt: er wordt een bepaald concept naar aanleiding van een idee bedacht en dat wordt stap voor stap uitgewerkt, ontwikkeld en continu getoetst met de potentiële gebruiker van het product of de dienst. ‘Is dat wat je er van verwacht? Zou je hier mee gaan werken? Waarom wel? Waarom niet? Welke waarde heeft dit voor jou? Dat zijn de vragen waar we een antwoord op willen’ vertelt Esther.  ‘Onze eigen klanten maken zelf een digitale transformatie door en met deze aanpak helpen we ze ook om daar de juiste stappen in te nemen en vragen te stellen.’

‘De challenges bij innovatie zijn drieledig: Je wilt snel schakelen en nieuwe innovaties op de markt zetten, maar je kunt wel te maken hebben met conservatieve doelgroepen’ licht Esther toe. ‘En.. je moet zowel de interne als de externe organisaties meenemen in de stappen die je neemt. Vooral ook omdat bij innovatie zaken kunnen mislukken. Dat is inherent aan innoveren’. ‘Aan de andere kant doen wij zulke gave projecten dat het draagvlak ook steeds goed te organiseren is, maar je moet wel oog hebben voor draagvlak. Tenslotte is de menselijke factor cruciaal in het slagen van een innovatie, mensen maken het verschil.’

Over project LightSpeed en Skopos

‘We kunnen veel van startups leren en wij kunnen waarde toevoegen aan startups’ vertelt Esther. Daarom is het programma LightSpeed geïntroduceerd door het moederbedrijf in Frankrijk, Lefebvre Sarrut. ‘Het bijzondere is dat wij kijken naar de behoefte van de startup en op basis van die behoefte gaan we een programma vaststellen’. ‘In Nederland hebben we gekozen voor Skopos, zij zijn goed bezig met cyber security’ vertelt Esther. ‘Ik kijk echt naar de commerciële kant van Skopos. Ze hebben een prachtig product ontwikkeld, nu gaan we kijken hoe we het goed in de markt kunnen zetten’.  

‘Cyber security is niet een onderwerp waar we ons veel mee bezig houden binnen Sdu, maar onze doelgroepen als het notariaat, de overheid, advocaten, belastingadviespraktijk en accountancy wél! Ook al zijn ze zich hier niet altijd al helemaal bewust van’ licht Esther nog toe. ‘Zij hebben te dealen met gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens en financiële gegevens van klanten. Daar zit een onwijs groot risico, dus is het voor iedere organisatie relevant, ook voor particulieren. Het gaat hier om continu in control kunnen zijn van de mogelijke risico’s en niet wachten tot je de eerste datalek hebt en denken dat je er met een 1-malige audit of pentest vanaf bent.’

Leren van een startup?

De startup cultuur is een ontwikkeling die we steeds vaker zien, veel meer bedrijven passen deze methodiek toe en vele slagen met succes. Esther: ‘Wil je aan de slag gaan met digitale transformatie? Dan moet je dat echt in de praktijk brengen. Ga daadwerkelijk samenwerken met startups en klanten en geef ze ruimte in jouw kantoor’. ‘Maar innovatie is ook falen’, vertelt Esther, ‘Je hebt wellicht 10 mislukkingen, maar als je er al één hebt die wel werkt, ben je geslaagd’. ‘Dan begint pas het echte werk om het uit te rollen, daar leer je veel van’.

Esther vindt dat het grootste obstakel voor innovaties de cultuur in een organisatie is. ‘Het zijn de mensen die uiteindelijk iets moeten doen en techniek kan daar wel bij helpen, maar de mensen maken het verschil’. ‘Voor mij is innovatie dat je je omringt met de creatieve geesten, out-of-the-box-denkers en mensen die tegen de bestaande zaken durven te schoppen’. Esther: ‘Wees niet bang  voor een conflict of de grenzen op te zoeken. Als het meerwaarde heeft voor jouw klant, lukt het echt wel. Obstakels zijn er om te overwinnen!’

Opmerkingen