Integratie digitale bibliotheek Praktizijn in Rechtsorde

Integratie digitale bibliotheek Praktizijn in Rechtsorde
7 maart 2023

Sinds 1837 heeft de Praktizijns-sociëteit als primaire taak haar uitgebreide bibliotheekcollectie bij te houden. Het betreft een verzameling juridische boeken en artikelen die de meeste kantoren niet (meer) bezitten. Om deze waardevolle content aan een grote groep advocaten beschikbaar te stellen, is de collectie vanaf nu geïntegreerd in Rechtsorde.

Een interview met Niels Bergers (manager van Rechtsorde) en Maarten Bohlken (directeur van Praktizijns-sociëteit) over het doel en de meerwaarde van deze integratie.

Toegang waardevolle collectie

We trappen het gesprek af met het doel van deze integratie: alle advocatenkantoren die Rechtsorde gebruiken gemakkelijk toegang geven tot een schat aan juridische vakinformatie; de collectie van de Praktizijnsbibliotheek. Vanaf 1 februari is dit mogelijk. Maarten: ‘Voor ons lange termijn beleidsplan is het de voornaamste doelstelling om de zichtbaarheid van onze bibliotheek voortdurend te vergroten. Eén manier daarvoor is het aanbieden van onze online catalogus via content integrators, zoals Rechtsorde. Met deze integratie ontsluiten we onze catalogus als bron binnen Rechtsorde: de perfecte manier om advocaten toegang te geven.’

Niels vervolgt: ‘Zodra de gebruiker in Rechtsorde zoekt, krijgt hij resultaten uit alle door de organisatie afgenomen bronnen in de zoekresultaten te zien. Eén van deze bronnen is vanaf nu ook de catalogus van Praktizijn. Het heeft een enorm voordeel voor juridische professionals wanneer zij een grote bronnenset kunnen doorzoeken. Dit resulteert in een uitgebreider en vollediger onderzoek en uiteindelijk in een kwalitatief beter advies.’

Toegankelijk kenniscentrum

Advocaten krijgen op die manier een extra bron ter beschikking, waarin zelfs veel historisch materiaal te vinden is, dit boven op de bronnen die ze zelf afnemen. Maarten: ‘Grotere kantoren hebben veelal afstand gedaan van (delen van) hun fysieke bibliotheekcollectie. Via onze collectie hebben zij nog steeds toegang tot deze informatie, en dat via één omgeving. Zo hebben zij ook toegang tot oudere, niet gedigitaliseerde, bronnen en tijdschriften waarop zij geen abonnement hebben. Ook voor kleinere kantoren willen we op deze manier het bereikbare en toegankelijke kenniscentrum zijn.’

Hoe het werkt

Deze catalogus is voor Rechtsorde gebruikers die lid zijn van de Praktizijns-sociëteit gratis te benaderen. Op basis van een zoekopdracht van een Rechtsorde gebruiker kan het zijn dat een artikel uit deze catalogus in de resultatenlijst verschijnt, als het relevant is voor de zoekopdracht. Advocaten kunnen vanuit de catalogus artikelen aanvragen die Praktizijn dan in de regel binnen een uur levert. De catalogus bevat zowel duizenden links naar open access beschikbare artikelen als proefschriften die vanuit de catalogus direct op het eigen scherm kunnen worden gelezen. Hiervoor dient de gebruiker wel lid te zijn van Praktizijn. Maarten: ‘Gebruikers van Rechtsorde die nog geen lid van Praktizijn zijn, kunnen eenvoudig bij Rechtsorde een proefperiode van één maand op onze catalogus aanvragen.’

‘Ook de sociale advocatuur kan nu, via Rechtsorde, beschikken over meer vakinformatie. Hiermee komt het doorzoeken van de catalogus binnen Rechtsorde dus niet alleen binnen het bereik van grote(re) kantoren. Tegen een betaalbaar bedrag is het ook beschikbaar voor sociaal advocaten.’

Gereduceerd tarief sociale advocatuur

Via de Praktizijns-sociëteit loopt ook het project ‘sociale advocatuur’. Een fonds dat wordt gesponsord door diverse grotere advocatenkantoren. Via dit project krijgen advocaten in de sociale advocatuur kortingen op cursussen en intervisies. Maarten: ‘In overleg met dit fonds en Rechtsorde kunnen we sociaal advocaten voor het Rechtsorde lidmaatschap een aanzienlijke korting aanbieden. Het doel daarvan is dat zij over de moderne zoektechnologie kunnen beschikken en we de toegang tot het recht verhogen. Hiermee komt het doorzoeken van de catalogus binnen Rechtsorde dus niet alleen binnen het bereik van grote(re) kantoren. Tegen een betaalbaar bedrag is deze ook beschikbaar voor sociaal advocaten.’

Niels: ‘Ook de sociale advocatuur kan nu, via het gereduceerde tarief voor Rechtsorde, beschikken over een moderne juridische zoekmachine. Zo brengen we alle relevante en openbare bronnen of de collectie van de Praktizijnsbibliotheek, via één systeem naar de sociale advocatuur toe. Op die manier vergroten we hun toegang tot belangrijke informatie.’

Toegang Artificial Intelligence technologie

Binnen Rechtsorde wordt gewerkt met de AI-technologie van Bluetick. Hierdoor wordt zoeken onderzoeken en zorgt de technologie ervoor dat juristen geen belangrijke uitspraken missen. Door de sociale advocatuur tegen een gereduceerd tarief toegang te geven tot Rechtsorde, krijgt men automatisch ook toegang tot deze technologie. Niels: ‘Zo kunnen ook deze juridische professionals zoeken met behulp van de meest moderne zoektechnologie en daarmee een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden aan cliënten. Met deze samenwerking verkleinen we de kloof in mogelijkheden tussen de commerciële advocatuur en sociale advocatuur.’

Opmerkingen