Interview met Peter Frissen, uitgever Sdu

Interview met Peter Frissen, uitgever Sdu
12 december 2018 2365 keer bekeken

Peter Frissen, publicist en uitgever bij Sdu, is in februari 1994 bij Sdu begonnen aan het project SDI. Hieruit is later OpMaat ontstaan waarvan hij ook de naamgever is.

Sdu was vanaf medio 1992 actief als juridische uitgever, waarbij JAR een van de eerste producten was. Daarna is in een kwart eeuw het landschap van aanbieders van juridische content grondig door elkaar geschud, wat de keuzevrijheid van de jurist in Nederland aanzienlijk vergroot heeft.

Wat is de leukste/mooiste publicatie die je hebt mogen uitgeven? En waarom?

Ik heb vele mooie publicaties mogen uitgeven. Het is lastig om er ééntje aan te wijzen die een bijzondere plek heeft. Als het dan per se moet, dan toch maar OpMaat omdat het mijn eerste stapjes in de uitgeefbranche waren. Ik was bij Sdu in dienst gekomen omdat ik een juridisch bulletinboard ontwikkeld had en dat graag in samenwerking met onder meer Sdu wilde gaan realiseren. Sdu was de uitgever van de Officiële Publicaties. Dit vind je ook nog terug in de eerste twee letters van Opmaat. Daarnaast maakte het de geautoMA(A)Tiseerde distributie van Offiiële Publicaties mogelijk waardoor bestellingen versneld konden worden uitgeleverd. Tevens een opmaat naar meer van dergelijke vernieuwende producten en ook meer MAATwerk bij het afnemen van juridische content.

Wat maakt het rechtsgebied personen- en familierecht zo interessant ?

Mijn hoofdactiviteit is het Notariaat, waarvan het personen- en familierecht ook een onderdeel uitmaakt, hoewel er natuurlijk tegenwoordig ook notariëlen zijn die zich volledig richten op bijvoorbeeld het ondernemingsrecht. Het rechtsgebied personen- en familierecht is interessant omdat het raakt aan de rechtsverhoudingen tussen mensen en dus heel dicht staat bij het dagelijks leven van iedere burger. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met vraagstukken zoals; samenwonen, huwen, kinderen, echtscheiding en als je iets breder kijkt ook het erfrecht. Kortom: een rechtsgebied waarin inleving bijna vanzelf gaat.

Waarom zijn de boeken die je uitgeeft een absolute must voor de doelgroep?

Niet alle boeken die ik uitgeef zijn een absolute must voor de doelgroep. Uiteindelijk bepaalt de doelgroep dat zelf, maar ik streef er wel altijd naar om boeken, en ook andere publicaties, te maken die aansluiten bij de behoeften uit de praktijk. Dat doe ik in samenwerking met de beste mensen op het betreffende terrein. In redacties probeer ik altijd een zo representatief mogelijke afspiegeling op te nemen van juridische professionals die we proberen te bereiken met de betreffende producten zodat die zoveel mogelijk aansluiten bij vragen die leven tijdens de beroepsuitoefening.

Bekijk hier de aanbevolen boeken voor de wintermaanden door Peter Frissen.


Opmerkingen