Inzicht in diversiteit en inclusiviteit

Inzicht in diversiteit en inclusiviteit
8 april 2022

Inclusiviteit, een actueel en relevant thema binnen alle organisaties, zeker binnen HR-afdelingen. Ruben Vink, student TIO Utrecht, heeft voor zijn Master of Business Administration de opdracht gekregen om het HR-beleid van Sdu te analyseren. Hoe bereidt Sdu zich voor op een inclusief HR-beleid? Wat is de relatie met andere HR-instrumenten? En wat betekent het precies?

Het is voor organisaties best een uitdaging om ervoor te zorgen dat er een divers personeelsbestand is en een omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen zich veilig voelt en gelijke kansen krijgt. Een omgeving die kansen biedt voor medewerkers om zich te ontwikkelen en door te groeien, ongeacht arbeidsvermogen, culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender of leeftijd. ‘Hiervoor is een organisatiecultuur noodzakelijk waarin men oog heeft voor elkaar en waarin onderlinge verbondenheid en samenhorigheid aanwezig is. Ofwel, een inclusieve organisatie’ vertelt Ruben.

Diversiteit gaat namelijk verder dan registratie van aantallen en het opleggen van een quotum. Daarmee zou het doel, namelijk een succesvolle organisatie creëren waarin iedereen zich thuis voelt, voorbijgestreefd worden. Dat een organisatie een HR-beleid ontwikkelt waarin wordt erkend dat mensen het verschil mogen maken ongeacht leeftijd, afkomst, religie, geslacht of  geaardheid, is bepalender. En dat dit verder wordt geborgd in de dagelijkse praktijk en in HR-instrumenten als workforceplanning, competentiemodeling, employer branding, loopbaanontwikkeling, talentmanagement.  ‘Hiervoor is een leiderschapsstijl welke gebaseerd is op vertrouwen, veiligheid en verbinding cruciaal’ vertelt Ruben. 'Om dit te ondersteunen is het van belang dat het bedrijf op dit thema een visie en een beleid formuleert, inclusief plan van aanpak. Uiteraard in samenwerking met de directie, management, HRM en natuurlijk met de medewerkers.'  

‘Via mijn netwerk heb ik de kans gekregen om mijn opdracht uit te voeren bij Sdu’, licht Ruben toe. 'Door middel van meerdere interviews met Ingrid Gödecke, HR-business partner, heb ik een duidelijk beeld gekregen van het HR-beleid van Sdu. Mijn focus lag hierbij op het thema diversiteit en inclusiviteit.' Het was voor mij erg leerzaam om de theorie te kunnen toepassen op de dagelijkse praktijk bij Sdu.' 'Het heeft mij het inzicht gegeven dat dit thema voor ieder bedrijf, ook voor Sdu, best ingewikkeld is om concreet vorm aan te geven. Ik ben Sdu dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen deze opdracht voor mijn MBA-studie te kunnen verrichten. Dit was voor mij erg waardevol.'

Sdu heeft inmiddels al een goede start gemaakt door een werkgroep in te richten. Hier nemen verschillende stakeholders vanuit de organisatie deel om dit thema verder concreet uit te werken. 'Zo werken ze toe naar een inclusief beleid dat wordt geconcretiseerd in de eerdergenoemde HR-instrumenten en wordt gedragen door een verbindende leiderschapsstijl.'

Opmerkingen