Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht

Loading...
Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht
11 juli 2019 5704 keer bekeken

Hoe verhoudt de verzetsprocedure van OM strafbeschikkingen zich tot artikel 6 EVRM? Strafrechtstudent Isabelle Wilcke deed er onderzoek naar en sleepte de Sdu Strafrecht Scriptieprijs in de wacht. Haar scriptie wordt in boekvorm gepubliceerd.

Tijdens haar studie werkte Wilcke als buitengriffier bij de Rechtbank Den Haag. Daar kwam ze het regelmatig tegen; verdachten die vastlopen bij het volgen van de verzetprocedure rond strafbeschikkingen van het Openbaar Ministerie. ‘Sinds zo’n tien jaar heeft het OM de mogelijkheid bij kleine vergrijpen eenzijdig strafbeschikkingen op te leggen’, legt ze uit. ‘Zonder tussenkomst van de rechter dus. Als verdachten het daar niet mee eens zijn, kunnen ze altijd in verzet om uiteindelijk toch bij de rechter te belanden. Die verzetprocedure lijkt erg op de procedure van bezwaar en beroep bij de bestuurlijke boete. Toch zijn er kleine verschillen. En precies die verschillen zorgen dat verdachten soms de mist in gaan.’

Misverstanden

Om uit te zoeken waar het precies spaak loopt, vergeleek Wilcke beide procedures. Uit haar scriptie blijkt dat de verschillen hem vooral zitten in de vormvereisten. ‘Die leveren vaak verwarring op waardoor verdachten soms de mist in gaan’, merkt ze op. ‘Als de regeling zoals die in de wet is vormgegeven, strikt wordt nageleefd - waarbij er bijvoorbeeld een register komt over hoe strafbeschikkingen worden uitgevaardigd en meer aandacht voor de administratie van het geheel - ontstaan er minder misverstanden.’

Nieuwe bevindingen

‘Een originele invalshoek’, vindt de jury, bestaande uit rechter Tamara Trotman, officier van justitie Ward Ferdinandusse en advocaat Jaap Baar. Bij de beoordeling is gelet op de juridische kwaliteit van de masterscriptie, de originaliteit en vernieuwende bijdrage aan het onderwerp van de masterscriptie, de relevantie voor de praktijk, de actualiteit van het onderwerp, de kwaliteit van het betoog en eigen theorievorming, een correcte wijze van bronvermeldingen en een duidelijke en logische behandeling van de Nederlandse taal. ‘De scriptie van Wilcke is ook gewoon goed en helder geschreven’, zo vindt de jury. En hoewel er al heel wat over de verzetsprocedure is gepubliceerd, komt Wilcke volgens het juryoordeel door eigen dossieronderzoek tot nieuwe bevindingen en concrete aanbevelingen om de verzetregeling te verbeteren.

Een heleboel topscripties

Heel trots en een beetje ongemakkelijk neemt Wilcke de prijs in ontvangst. ‘Zo in het middelpunt staan is wel even wennen, zegt ze na afloop tijdens de borrel. ‘Maar tegelijkertijd natuurlijk super fijn. Iedereen op de universiteit wil graag hoge cijfers halen en er op de een of andere manier uit springen. Dat wordt steeds belangrijker. Dat betekent ook dat er een heleboel topscripties worden afgeleverd. Ik was dan ook erg verrast dat die van mij heeft gewonnen. Dat is niet alleen handig voor mijzelf, maar ik denk dat mijn onderzoek zeker ook relevant is voor de rechtspraktijk. Hopelijk komt mijn scriptie in handen van iemand die er echt iets mee kan. Liefst natuurlijk bij minister Grapperhaus. Zodat er ook écht iets gaat veranderen aan de verzetprocedure.’

Benieuwd naar het boek? Bekijk het in de webshop.


Opmerkingen