​​​Juryrapport - Bekendmaking winnaar Sdu Scriptieprijs Strafrecht

​​​Juryrapport - Bekendmaking winnaar Sdu Scriptieprijs Strafrecht
10 april 2019

Ieder jaar vindt de Sdu Scriptieprijs Strafrecht plaats. Iedereen die in afgelopen of lopende schooljaar een masterscriptie heeft geschreven op het gebied van strafrecht over een actuele strafrechtelijke ontwikkeling en een 8 of hoger heeft behaald kan zijn of haar scriptie indienen. Een geselecteerde jury beoordeelt alle ingezonden scripties van talentvolle auteurs. Onze jury reikt ieder jaar de Sdu Scriptieprijs Strafrecht uit aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het strafrecht.

Hoog niveau

Op 12 maart 2019 zijn de juryleden van de Sdu Scriptieprijs Strafrecht, te weten mr. J.L. Baar (advocaat en voorzitter Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten), mr. dr. W.N. Ferdinandusse (officier van justitie bij het Landelijk Parket) en mr. T.B. Trotman (raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) bijeengekomen teneinde een winnaar te benoemen van de Sdu Scriptieprijs Strafrecht. Zij werden bijgestaan door de secretaris van de Sdu Scriptieprijs Strafrecht, te weten mr. K. de Jong (vakredacteur straf(proces)recht bij Sdu) en drs. G.J. Schinkel (senior uitgever bij Sdu).
De juryleden willen kenbaar maken dat zij met veel plezier de interessante scripties hebben gelezen. Het niveau van de ingezonden scripties was hoog.

Winnende scriptie

De keuze is uiteindelijk gevallen op de scriptie ‘De verhouding tussen de verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking en art. 6 EVRM’, geschreven door Isabelle Wilcke. Isabelle heeft in haar scriptie onderzocht in hoeverre de verzetprocedure bij de OM-strafbeschikking op gespannen voet staat met het recht op effectieve toegang tot de rechter, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM. Zij heeft deze procedure in dat kader tevens vergeleken met de anders ingerichte procedure van bezwaar en beroep bij de bestuurlijke boete. In het bijzonder heeft zij zich gericht op de vraag of de verzetprocedure bij de OM- strafbeschikking de facto in strijd is met het recht op effectieve toegang tot de rechter, nu is gebleken dat de wetgever de jure de weg naar de rechter open heeft gehouden. De jury heeft bij de beoordeling gelet op de juridische kwaliteit van de masterscriptie, de originaliteit en vernieuwende bijdrage aan het onderwerp van de masterscriptie, de relevantie voor de praktijk, de actualiteit van het onderwerp, de kwaliteit van het betoog en eigen theorievorming, een correcte wijze van bronvermeldingen en een duidelijke en logische behandeling van de Nederlandse taal. De scriptie van Isabelle Wilcke scoorde zeer goed op alle beoordelingscriteria. Het instrument van de strafbeschikking is sinds de introductie geen rustig bezit gebleken, er is inmiddels dan ook het nodige over gepubliceerd. De jury waardeert het bijzonder dat de winnares een originele invalshoek heeft weten te vinden en door eigen dossieronderzoek met nieuwe bevindingen is gekomen en concrete aanbevelingen doet ter verbetering van de verzetregeling.

Nieuwe boekenreeks: Progressio

De winnende scriptie van Isabelle Wilcke zal deel gaan uitmaken van de nieuwe ‘Progressio’-boekenreeks van Sdu. Ieder jaar zal er een scriptie aan deze reeks worden toegevoegd. De prijs zal tijdens een feestelijke uitreiking aan de winnares worden uitgereikt. De uitreiking is openbaar en nadere gegevens over de uitreiking volgen binnenkort.

Wilt u meer lezen over Sdu Scriptieprijs Strafrecht? Lees dan eens onderstaande blogs:


Opmerkingen