Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0

Klaar voor de toekomst met het nieuwe SduConnect 2.0
8 november 2021

Eindelijk is het zover. Het is een lange reis geweest, maar vanaf vandaag is SduConnect 2.0 live. Vanaf nu kan er verder gebouwd worden aan de ambities. SduConnect is het eigen cms (contentmanagement systeem) waar VIND Antwoord gebruik van maakt. ‘Klanten waren tot op het laatst zeer tevreden over het gebruik, maar wij konden het niet meer verder ontwikkelen. En we hebben nog zoveel ambities voor VIND Antwoord en het gebruik van SduConnect’. Amanda van der Zwaan, business owner SduConnect, vertelt over de reis die zij en haar collega’s van de redactie en IT lange tijd geleden begonnen: de bouw van een nieuw SduConnect.

Wat is VIND Antwoord?

VIND Antwoord is een producten- en dienstencatalogus met bijbehorende vraag- en antwoordcombinaties. De generieke teksten worden door onze vakkundige VIND-redactie beheert. Deze teksten kun je vervolgens aanpassen aan lokaal beleid en publiceren op de gemeentelijke website. Of in andere kanalen die gebruikt worden voor klantcommunicatie of informatiemanagement, zoals een kennisbank voor het klantcontactcentrum.

Amanda legt uit hoe gecompliceerd SduConnect is: ‘Je kunt je voorstellen dat het principe van enkelvoudig beheer, meervoudig gebruik en de combinatie van generieke en lokale teksten maakt dat SduConnect een ongelooflijk complex systeem is. Dit hebben wij behoorlijk onderschat toen wij aan de bouw van een nieuw SduConnect begonnen. Ondanks alle kennis van het systeem dat bij onze IT-collega’s Theo Bosman en Ed Swart aanwezig is. Hierdoor heeft het hele project ook veel langer geduurd dan gepland. Zelfs onze development partner Youwe zat soms met de handen in het haar.’

Betrokkenheid vanuit gebruikers is onmisbaar voor Amanda: ‘De redactie is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de bouw en het testen. De VIND-redacteuren werken zelf ook dagelijks in SduConnect en hebben veel contact met onze klanten’.

Welke rol heeft communicatie in dit proces?

Communicatie met de klanten, partners en collega’s is altijd heel belangrijk geweest, vindt Amanda:  ‘Met een frequente nieuwsbrief hielden we iedereen op de hoogte. Hierin zijn we altijd eerlijk en open gebleven. Ook toen we de deadline tot twee keer toe moesten verzetten omdat het nieuwe SduConnect nog niet voldeed aan onze eisen.’ Amanda gaat verder: ‘Het sterkte ons dat klanten en collega’s ons moedig vonden om niet live te gaan met het nieuwe SduConnect. De kwaliteit staat voorop.’

Goede ondersteuning van klanten vindt Amanda ook een belangrijk onderdeel van de communicatie: ‘Wij hebben veel aandacht besteed aan de ondersteuning van klanten direct na het live gaan met het nieuwe SduConnect. Onmisbaar als je zoiets nieuws neerzet. Met een uitgebreide handleiding, instructiefilmpjes, Q&A en een dagelijks vragenuur worden de klanten door deze eerste dagen van wennen heen geholpen’.

SduConnect kan verder

Amanda is blij dat de migratie erop zit, maar kijkt alweer naar de volgende stappen: ‘Na een paar stressvolle weken gaan wij niet achterover leunen. We gaan door. Samen met de productowner Jeanette van Erven en de productmanager Sarah Engels hebben we al een hele lijst met verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die we willen bouwen. Zoals voor de Omgevingswet en de Single Digital Gateway (SDG). En natuurlijk zijn er ook wat bugs boven water gekomen. Die worden ook zo snel mogelijk opgepakt. SduConnect is klaar voor de toekomst. En daarmee VIND Antwoord ook.’

 

Ga voor meer informatie over VIND Antwoord naar https://www.sdu.nl/vind-frontoffice.

Opmerkingen