‘Met moderne tools houd je als notarisklerk tijd over voor andere zaken.’

‘Met moderne tools houd je als notarisklerk tijd over voor andere zaken.’
13 november 2023

Anita, een ervaren notarisklerk bij Remmerswaal Notaris, vertelt hoe de rol van notarisklerk is getransformeerd van puur uitvoerend naar meedenkend en probleemoplossend. Deze verschuiving is mede mogelijk gemaakt door het gebruik van eigentijdse tools die notariskantoren helpen om hun werk efficiënter en boeiender te maken. Een illustratief voorbeeld dat Anita aanhaalt, is het gebruik van Evidend voor de creatie van een online aandeelhoudersregister. 

Waarom is de rol van de notarisklerk door de jaren heen veranderd? Anita: 'De notarisklerk was voorheen vooral uitvoerend bezig. Dit is sterk veranderd. Een notarisklerk is vandaag de dag een meedenkende en probleemoplossende spil in het web die actief gebruik maakt van de moderne hulpmiddelen die tegenwoordig beschikbaar zijn.’  

Samen maken we het notariaat 
Samenwerking en verbinding spelen een cruciale rol bij de verdere innovatie van de notariële sector, niet alleen tussen notariskantoren onderling, maar ook met leveranciers en andere belanghebbenden. Er valt veel van elkaar te leren en door de krachten te bundelen kan de branche gedijen en groeien. Anita benadrukt dit: ‘Ik hecht er veel waarde aan dat partners, zoals Sdu, in nauw contact blijven met notarissen, en dat ze blijven luisteren om de samenwerking soepel te laten verlopen.’ 
 

‘Het notariaat is goed op weg wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat we niet alert moeten blijven.’ 
 

Op de juiste weg 

Hoewel Anita van mening is dat er nog ruimte is voor verbetering, is ze optimistisch over de koers die deze sector momenteel vaart. ‘Ik zie dat het notariaat goed op weg is wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat we niet alert moeten blijven,’ merkt ze op. Notariskantoren kunnen dit bereiken door trends en ontwikkelingen bij te houden, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen, het lezen van relevante informatie en het zoeken naar advies van gespecialiseerde partners. Op basis hiervan kunnen zij weloverwogen keuzes maken met betrekking tot digitale systemen. 

 
Het belang van de juiste digitale systemen voor een notariskantoor kan niet worden onderschat. Deze systemen dragen bij aan efficiënter werken en het voldoen aan compliance-eisen. Anita onderstreept dit: ‘Dankzij digitale tools kan ik mijn werk efficiënter en sneller uitvoeren. Hierdoor houd ik tijd over voor andere taken.’ Als concreet voorbeeld noemt ze Evidend. ‘Met het Aandeelhoudersregister via Evidend schrijf je niets meer op, maar houd je alles online bij. Bovendien is dit online aandeelhouderssysteem altijd en overal beschikbaar. Dat maakt het werk echt een stuk prettiger.’ 

 

‘Laten we het menselijke contact niet vergeten, dat blijft van essentieel belang.’ 

 
Volgens Anita is het cruciaal dat we open blijven staan voor digitalisering en de mogelijkheden die het biedt, om het notariaat toekomstbestendig te maken. Ze verwacht met name dat het werken met digitale aktes en digitale ondertekening een positieve impact zullen hebben. Niettemin benadrukt ze het belang van menselijk contact: ‘Laten we hierbij het menselijke contact niet vergeten, dat blijft van essentieel belang.’ 

 

Samen maken we het notariaat 
Samenwerking, en dus verbinding, is essentieel bij de verdere innovatie van deze sector. Tussen leveranciers, kantoren en andere stakeholders.  We kunnen veel van elkaar leren. Door de krachten te bundelen laten we samen deze branche groeien en bloeien. Anita is het hiermee eens: ‘Ik vind het belangrijk dat partners, zoals Sdu, in contact blijven met notarissen. Dat zij blijven luisteren, zodat de samenwerking soepel blijft lopen.’  

 

Dat zullen we zeker doen Anita! 

Verbeter ook met Sdu. Samen maken wij het notariaat. 

Laten we dit gezamenlijke streven voortzetten om zo het notariaat toekomstbestendig te houden. Samen maken wij het notariaat sterker en beter voor de toekomst. Voor meer video's en productinformatie verwijzen wij je graag naar: https://www.sdu.nl/juridisch/samen-maken-we-het-notariaat.