Nederlandse juristen en fiscalisten nog niet klaar voor de toekomst

Nederlandse juristen en fiscalisten nog niet klaar voor de toekomst
7 maart 2019

Nederlandse advocaten- en belastingadvieskantoren zijn Europees koploper wat betreft de mindset tot innoveren. Toch lopen ze net als andere Europese landen achter bij de daadwerkelijke implementatie van nieuwe technologieën, werkvormen en samenwerkingsverbanden. Die zijn nodig om businessmodellen en nieuwe organisatievormen te kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport European Legal and Tax Innovation Study, dat is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu.

"We staan aan de vooravond van belangrijke veranderingen in de juridische en fiscale sector. Met nieuwe technologieën, andere werkprocessen en businessmodellen die de markt op z'n kop gaan zetten. Bedrijven beseffen dit weliswaar, toch laat ons rapport zien dat we hier in Nederland nog niet actief genoeg mee bezig zijn", aldus Sander de Groot. Hij is CEO van Sdu, dat bedrijven in deze sectoren helpt met het innoveren en adopteren van nieuwe oplossingen en services.

Nederland koploper op het gebied van bewustzijn van innovatie

Eerst het goede nieuws. Bij maar liefst 97 procent van de advocatenkantoren in ons land leeft het besef dat innoveren noodzakelijk is voor een gezonde toekomst. Driekwart van deze bedrijven zegt daar ook actief mee aan de slag te zijn, of in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. Voor belastingadviseurs ligt dit percentage iets lager, op 91 procent. Nederland scoort hiermee een stuk hoger dan landen als België, Frankrijk en Spanje.

Advocaten- en belastingkantoren opereren te vaak solo

Toch is er wel degelijk reden tot grote zorg. Veel Nederlandse bedrijven in de fiscale en juridische sector opereren solo, terwijl samenwerken essentieel is om innovatie echt van de grond te krijgen. Slechts 34 procent van de advocatenkantoren heeft voor de uitrol van nieuwe technologie en de ontwikkeling van andere businessmodellen een strategisch samenwerkingsverband met een collega-kantoor of met een tech-partner. In Spanje bijvoorbeeld ligt dit percentage op 53 procent. Op projectbasis wordt in Nederland ook nog te weinig samengewerkt. Slechts 42 procent van de advocatenkantoren doet dit. De Nederlandse belastingadvieskantoren scoren op het gebied van samenwerkingsverbanden met 28 procent zelfs nog minder goed. Hun Franse collega's doen het met 70 procent in ieder geval aanmerkelijk beter.

Waan van de dag overheerst

Volgens de onderzoekers kunnen hiervoor een paar oorzaken worden aangewezen. Voor Nederlandse belastingadvieskantoren is vooral het gebrek aan goed opgeleid personeel een probleem. Daarnaast ontbreken tools en systemen om innovatie aan te jagen en ligt er bij veel bedrijven te veel nadruk op korte termijn doelen. Daar waar innovatie met nieuwe technologie juist tijd nodig heeft om tot wasdom te komen. Advocatenkantoren kampen met soortgelijke innovatie-barrières. Voor deze bedrijven geldt verder nog dat andere doelstellingen in de dagelijkse workflow vaak meer prioriteit krijgen.

Sectoren moeten in beweging komen

"Nieuwe technologieën als blockchain en artificial intelligence gaan de sectoren voor legal en tax echt op z'n kop zetten de komende tien jaren. Uit de honderden gesprekken die we met professionals hebben gevoerd, komt dat steeds naar voren", vertelt De Groot. "Toch scheppen veel bedrijven nog steeds niet de juiste voorwaarden om hiermee ervaring op te doen of om innovatieve stappen te nemen, zo blijkt uit het rapport. Wil je innovatie laten werken, dan moet je eigenlijk een open hart operatie uitvoeren, komt uit het onderzoek naar voren. Daarbij is het zaak de vertrouwde bouwstenen van de advocatuur en fiscaliteit helemaal los te laten. Denk aan het afschaffen van het partnermodel en het introduceren van nieuwe manieren van werken zoals ‘collaborative working’ en multidisciplinaire samenwerking. Ook het aangaan van samenwerkingen met collega-kantoren en tech-partners maken innovatie beter haalbaar. Er zijn zeker een aantal vooruitstrevende initiatieven te signaleren zoals ‘The Dutch Blockchain Coalition’, maar er is nog een lange weg te gaan.” Het rapport toont aan dat de sectoren in beweging moeten komen.

Sdu helpt bedrijven succesvol te zijn

"Als Sdu zijn wij elke dag bezig met innovatie en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en organisatievormen. Dit doen wij samen met onze klanten, waardoor wij precies weten waar de pijn zit. Bij veel van onze klanten zit innovatie nog niet in het DNA en wij zijn de partner in deze transitie. We helpen deze bedrijven om succesvol te zijn, nu en in de toekomst", aldus De Groot. "Het is ons doel om fiscalisten en advocaten te ontlasten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij zich focussen op de werkzaamheden waarmee zij echt verschil kunnen maken voor de klant."

Klik hier voor meer informatie en het onderzoeksrapport van de European Tax and Legal Innovation Study.

Over de European Legal and Tax Innovation Study

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu. Hiervoor zijn 46 kwalitatieve interviews en 1.488 kwantitatieve interviews afgenomen onder respondenten uit de juridische en fiscale sector in Nederland, Spanje, België, Luxemburg en Frankrijk.

Zie voor meer informatie tevens deze video.

Over Sdu

Sdu is de innovatiepartner voor bedrijven en professionals in de juridische en fiscale sector. Sdu ontwikkelt producten en diensten in co-creatie met haar klanten, waardoor zij kunnen innoveren en succesvol kunnen zijn. Nu, en in de toekomst. Met ruim 200 jaar ervaring en als onderdeel van het internationale netwerk Lefebvre Sarrut, heeft Sdu zeer goede kennis van ontwikkelingen en behoeften in het juridische en fiscale werkveld.

Zie voor meer informatie en het volledige rapport www.sdu.nl/innovatieOpmerkingen