Negen vragen om jezelf als jurist te stellen over veranderingen door AI

Negen vragen om jezelf als jurist te stellen over veranderingen door AI
20 februari 2024

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft een enorme impact op de juridische wereld. Sommige experts spreken zelfs van een aanstaande revolutie. Wat ga je ervan merken in de praktijk? Om je voor te bereiden, kun je jezelf deze negen vragen stellen. Zodat je bewust wordt van de mogelijke impact van AI.

1. Wat is je kennis waard?

Juristen hebben waardevolle kennis verzameld door hun opleiding en ervaring. Maar wat als GenAI (zie deze handige woordenlijst voor uitleg) haar belofte waarmaakt en juristen inhaalt? Wat als ze straks meer weten dan juristen zelf en sneller werken? Wellicht heeft dat gevolgen voor de waarde van juridische kennis. De ontwikkeling van GenAI is nog niet op dit hoge niveau, maar wellicht in de toekomst wel. Daarom is het goed om deze vraag in je achterhoofd te houden.

2. Zijn advocaten nog nodig als intermediair? 

GenAI kan in potentie dezelfde rol vervullen tussen rechtzoekenden en rechtspraak, als advocaten dat nu (nog) doen. Wat betekent dat eigenlijk voor de traditionele rol van die advocaat? Ook hier geldt: we weten het nog niet precies. Maar bewustwording van deze verandering is wel essentieel.

3. Nemen we minder junior associates aan?

Sommige kantoren (met name in de VS) staan niet meer te springen om junior associates. Want een deel van hun werk kan kunstmatige intelligentie óók verzorgen. Maar: zonder nieuwe instroom, ook geen opvolging van ervaren advocaten. Wat weegt zwaarder?

4. Hoe onderscheiden we ons van de toenemende concurrentie?

Met een grotere beschikbaarheid van juridische kennis kunnen nieuwe spelers zoals accountantskantoren of techbedrijven ook de markt betreden. Het gevolg? Meer concurrentie. Ongetwijfeld zal de regulering dan ook versoepelen. Maar dat het landschap er anders uit gaat zien, is zeker.

5. Wat doen we met de prijsbepaling als we minder uren nodig hebben?

Hoewel het werken op basis van uurloon niet volledig zal verdwijnen, kan AI terugkomende werkzaamheden wel overnemen. Daardoor neemt het totaal aantal benodigde uren af. Wat doet dat met de prijsbepaling en de waarde van diensten? En met je bedrijfsmodel?

6. Hoe zet je legal tech in voor kennismanagement?

AI zorgt voor toegang tot een groter scala aan juridische bronnen. Denk aan openbare bronnen (dat gebruikt ChatGPT bijvoorbeeld), interne bronnen, maar ook de interne knowhow van een kantoor. Wat als je die kennis vermarkt? Oftewel: hoe ontsluit je specifieke kennis?

7. Hoe goed blijft de juridische kwaliteit bij het gebruik van AI? 

Als alle juristen in dezelfde juridische vijver vissen, komt er naar verwachting een grotere gelijkheid in de kwaliteit van juristen. Als we mogelijk minder verscheidenheid in kwaliteit kunnen verwachten, wat betekent dat voor het werk van juristen?

8. Wat betekent AI voor de betrouwbaarheid?

Sdu vindt het belangrijk om betrouwbare content te bieden. Want als je gebruikmaakt van AI en openbare bronnen, in hoeverre ben je dan zeker van de betrouwbaarheid? Wie checkt die openbare data? Daarnaast kan het zijn dat de eigen juridische kennis van een jurist mogelijk vermindert, bijvoorbeeld omdat er minder arresten worden gelezen.

9. Welke transformatie op tech-vlak kunnen we verwachten?

De advocatuur staat niet bekend als een technologie-vriendelijke markt. Sterker nog: technologie kan misschien nu al meer dan regulering toestaat. Wat gebeurt er als die regulering wordt versoepeld?

Meer lezen over AI?

Lees onze blogs over AI hier. Of verdiep je in de wereld van kunstmatige intelligentie met onze praktijktraining voor juristen.