Ontwijking van dividendbelasting onder de Fusierichtlijn

Ontwijking van dividendbelasting onder de Fusierichtlijn
22 augustus 2018 1909 keer bekeken

1. Belastingontwijking: ethisch en juridisch vraagstuk

De vraag of ondernemingen dividendbelasting mogen ontwijken is een hot topic. In de politiek werd er deze zomer fel gediscussieerd over de fiscale besparingen die Shell zou hebben gerealiseerd met constructies om de heffing van Nederlandse dividendbelasting te vermijden. Dit debat betrof vooral de ethische dimensie van belastingontwijking.
Uiteraard bestaan er diverse gronden voor belastingontwijking. Bijvoorbeeld het versterken van de concurrentiepositie van ondernemingen of het inperken van de inherente neiging om als overheid steeds meer geld uit te geven. Ik zie belastingbetaling graag vanuit een andere optiek. Nederland is, zeker als je dit vergelijkt met talloze andere landen, een prachtig land met een goede materiële en sociale infrastructuur waar we echt trots op mogen zijn. We mogen er dan óók trots op zijn dat wij dit als burgers tot stand brengen en daaraan een bijdrage leveren. Heel concreet bestaat die bijdrage uit het betalen van belasting waarmee een en ander wordt gefinancierd. Belasting betalen is dus wel degelijk iets om trots op te zijn. Belasting ontwijken is, ondanks alle excuses die ervoor zijn aan te dragen, feitelijk het parasiteren op de (financiële) bijdragen van anderen; niet iets om trots op te zijn. Als je met vrienden gezamenlijk een vakantiehuisje huurt, probeer je ook niet om onder betaling van jouw aandeel in de kosten uit te komen.
Maar over die ethische dimensie van belastingontwijking wil ik het niet hebben in deze bijdrage. Ik wil ingaan op de juridische vraag of het ontwijken van dividendbelasting bestreden kan worden met de antimisbruikbepaling van de Fusierichtlijn. Daarbij ga ik in debat met Boulogne die in zijn proefschrift stelt dat de Fusierichtlijn het ontwijken van dividendbelasting toelaat, omdat naar zijn mening deze richtlijn niet ziet op de heffing van dividendbelasting.
Bij omzeiling van dividendbelasting kan aan het volgende voorbeeld worden gedacht. Een Nederlandse actieve vennootschap bezit veel opgepotte winstreserves. De aandeelhouders bestaan voornamelijk uit niet-ingezeten particuliere beleggers. Om heffing van Nederlandse dividendbelasting te voorkomen fuseert de vennootschap als verdwijnende vennootschap met een nieuw opgerichte Engelse (verkrijgende), verder lege vennootschap. De dag na de fusie worden de bestaande winstreserves, zonder heffing van enige dividendbelasting, door de Engelse vennootschap uitgekeerd aan de aandeelhouders. Engeland kent immers geen dividendbelasting. Kan de vennootschap zich bij deze fusie beroepen op de fusiefaciliteiten van de Fusierichtijn?

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door mr.dr.J.J. van den Broek. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 33/34 van 22 augustus 2018 (NTFR 2018/1850).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen