Reflecteren op gedrag

Reflecteren op gedrag
29 augustus 2018 1602 keer bekeken

Samenwerken om dezelfde doelen te bereiken, dat is wat u en uw collega’s willen. Ook wanneer het gaat om veilig werken. De gedeelde normen, waarden en gedrag van uw medewerkers zijn bepalend voor uw organisatiecultuur en daarom is het belangrijk om hierover met elkaar in dialoog te blijven. Nemen u en uw medewerkers wel eens de tijd om met elkaar te reflecteren op het dagelijkse gedrag op de werkvloer?

Waarom regelmatig reflecteren op gedrag?

In alle drukte nemen we niet vaak genoeg de tijd om hier met elkaar over in gesprek te blijven. Dat is zonde. Want we kunnen zoveel zelfkennis opdoen wanneer we regelmatig reflecteren op ons gedrag. Het stelt ons in staat om op gedrag te anticiperen. We kunnen als team proberen om onszelf nieuwe gewoontes aan te leren. Hierdoor kan worden afgerekend met aspecten uit de organisatiecultuur en gedragspatronen die een negatieve invloed hebben op de veiligheid binnen uw organisatie. Want om oude patronen te doorbreken zullen u en uw collega’s deze eerst moeten gaan herkennen en er bewust van worden. Door regelmatig te reflecteren op gedrag stelt u uzelf en uw collega’s in staat om uw teams te coachen naar het gewenste gedrag. Het gedrag dat past bij het veiligheidsniveau dat u nastreeft en het behalen van de gewenste resultaten.

Hoe pakt u dit aan en wat levert het op?

Om gedrag op een positieve manier te beïnvloeden moet wel voor iedereen helder zijn wat het gewenste gedrag is. Daarom is het goed om er daar doorlopend met elkaar in gesprek te gaan en duidelijke afspraken te maken binnen de organisatie. Hiernaast zal het helpen om bij te houden hoe de week is verlopen. Zijn er incidenten geweest? Wanneer werd er binnen het team gedrag vertoond wat niet aansloot op de afspraken die u met uw team heeft gemaakt als het gaat om veilig werken. Waarom koos men ervoor om op die manier te handelen? Hoe zou uw team hier in het vervolg op een veiligere manier mee om kunnen gaan? Op deze manier brengt u in kaart welk gedrag conflicteert met de veiligheidsregels binnen uw organisatie en de afspraken die u heeft gemaakt met uw team. Tevens stelt het u in staat om op momenten dat men de neiging heeft om afwijkend gedrag te vertonen voor te bereiden en hier extra aandacht aan te geven.

Resultaat

Zal het op deze manier lukken om in één keer de organisatiecultuur en het gedrag van uw team te veranderen? Nee. Natuurlijk zal men nu en dan terugvallen in oude gewoonten en gedrag dat niet aansluit op het veiligheidsniveau dat u nastreeft. Het zal tijd kosten om van het nieuwe gedrag een gewoonte te maken. Des te meer reden om regelmatig met uw team te reflecteren op het vertoonde gedrag en de manier van werken en hierover met elkaar in gesprek te blijven.

HSE Jaarcongres 2018 - Gezond en veilig werken is toch volstrekt normaal?!

Ga samen met ervaren trainers aan de slag met skills als communicatie, beïnvloeding, bewustwording, leiderschap en verandermanagement. Jullie bespreken de theorie en zetten dit om naar de praktijk door middel van rollenspellen, handvatten en tools. Haal het beste uit uzelf en uw collega’s voor een goede gezondheid en veiligheid binnen uw organisatie. Meer informatie >>

Opmerkingen