Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting

Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting
28 maart 2018

Belastingen kunnen op verschillende manieren worden geheven. Als een btw-ondernemer wordt uitgelegd dat hij zijn eigen belastingschuld vaststelt, zal hij dat niet onmiddellijk als waar aannemen. Toch kennen we in Nederland al vele jaren dit systeem van heffing op basis van voldoening op aangifte, waarbij de belastingplichtige zijn eigen formele belastingschuld vaststelt. Daarnaast bestaat de heffingssystematiek waarbij de belastingplichtige (slechts) aangifte doet en de inspecteur de aanslag vaststelt. Dat klinkt veel normaler, omdat het niet direct logisch lijkt dat de belastingplichtige zijn eigen schuld vaststelt. Deze systemen bestaan reeds vele jaren en het is de vraag of dat nog langer dient voort te duren.

Stelselmatige heffingsperikelen en doelstellingen voor de toekomst

In het (ingetrokken) wetsvoorstel 33714 (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) heeft het (vorige) kabinet kenbaar gemaakt aan welke vereisten een nieuw heffingssysteem dient te voldoen. In de memorie van toelichting werd dit puntig als volgt geformuleerd:
‘Met het invoeren van een nieuw heffingssysteem heeft het kabinet een aantal concrete doelstellingen. Deze zijn in ieder geval: 1) voorkomen van (massale) nihil-aanslagen, 2) één eenvoudige procedure voor het doorgeven van wijzigingen, 3) sneller zekerheid voor goedwillende belastingplichtigen, 4) stimuleren van werken in de actualiteit, en 5) meer bevoegdheden om kwaadwillenden aan te pakken. Daarnaast geldt in het algemeen dat een nieuw heffingssysteem verdergaande digitalisering moet ondersteunen en waar mogelijk zelfs versterken en dat de rechten en verplichtingen van de belastingplichtige en de Belastingdienst in evenwicht moeten zijn.’
Mijns inziens kunnen al deze doelstellingen worden bereikt door de inkomstenbelasting bij wijze van voldoening op aangifte te heffen. Het heeft mijn verbazing gewekt dat in de memorie van toelichting werd gesteld dat nagenoeg alle voornoemde doelstellingen niet zouden worden bereikt als de inkomstenbelasting een aangiftebelasting zou worden.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof.mr. G.J.M.E. de Bont. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 13 van 29 maart 2018 (NTFR 2018/707).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen