Sdu sluit zich als partner aan bij MVO Nederland

Sdu sluit zich als partner aan bij MVO Nederland
4 april 2023

Sdu heeft zich aan gesloten bij MVO Nederland. MVO Nederland gelooft dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet alleen goed is voor de samenleving, maar ook voor bedrijven. Bij Sdu begrijpen we dat samenwerking cruciaal is voor het bevorderen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom hebben we besloten om ons aan te sluiten bij MVO Nederland. Jan Boog CFO Sdu: ''Door ons aan te sluiten kunnen we profiteren van de kennis en ervaring van andere bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze samenwerking stelt ons in staat om best practices te delen, gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en van elkaar te leren om nog effectiever te zijn in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen.'' 

Jan Boog, CFO: ‘’Bij Sdu werken we volgens het principe "practice what you preach" en vinden we het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. We streven ernaar om onze eigen duurzaamheidsdoelen te realiseren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Onze inspanningen op het gebied van ESG en duurzaamheid zijn niet alleen bedoeld om onze klanten te ondersteunen, maar ook om onze eigen organisatie te transformeren en te verbeteren. Door het delen van onze kennis en ervaring, hopen we anderen te inspireren om ook duurzame en verantwoorde keuzes te maken.’’  

Om bedrijven te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun duurzame stappen en verplichte CSRD-rapportages, heeft Sdu het JES-programma (Sdu Journey to EPIC Sustainability) gelanceerd. Het programma biedt trainingen en opleidingen, kennisvergroting, het vastleggen van doelen en governance, best practices en software om duurzame prestaties te meten. In het najaar introduceert Sdu een oplossing waarmee bedrijven hun impact op mens en milieu kunnen berekenen. 

Sdu zal internationaal samenwerken met de bedrijven binnen de Lefebvre Sarrut groep, adviseurs en koplopers op het gebied van duurzaamheid. Hiermee wil Sdu het bewustzijn in de markt vergroten en in Europa een coalitie voor verandering smeden. "De scope van deze richtlijn is enorm. Daarom is samenwerking en kennisdeling van groot belang. Zo voorkomen we dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden," zegt Bert Pijfers, manager enterprise markt Sdu. 

Sdu is momenteel bezig met het oprichten van een ESG-organisatie. Het bedrijf heeft onlangs een nulmeting van zijn carbon footprint uitgevoerd en is van plan om een plan de campagne op te stellen met concrete verbeteracties, zoals elektrificatie van het wagenpark, het afstoten van overtollige kantoorruimte en het maken van afspraken over verduurzaming met de verhuurder. 

Daarnaast hecht Sdu veel waarde aan diversiteit en inclusie. Het bedrijf heeft onlangs een week van de diversiteit georganiseerd, waar externe sprekers hun verhaal deelden met de medewerkers. Sdu ziet het als logisch dat zij zich als organisatie verder verdiepen in deze thema's. 

Sdu maakt dagelijks wet- en regelgeving toegankelijk en toepasbaar voor iedereen. Daarom ziet het bedrijf het als een grote testcase voor zichzelf om CSRD-richtlijnen in de praktijk te brengen. Met een intern team, dat zowel intern als extern kennis opdoet, wil Sdu ervoor zorgen dat zij het volledige ESG-werkveld in beeld hebben en op de juiste manier kunnen rapporteren. Het uiteindelijke doel is om een proactieve benadering van ESG-reporting te hanteren, met duidelijk beleid, doelen en KPI's, en de voortgang van de voorgenomen verbeteringen inzichtelijk te maken. Zo kan de informatie die Sdu levert de toets van de accountant doorstaan en kan het bedrijf zich wendbaar en leergierig opstellen. 

Opmerkingen