Strafrechtadvocaten van nu in tropisch Nederland: neem jij dé tijd voor innerlijk leiderschap?

Strafrechtadvocaten van nu in tropisch Nederland: neem jij dé tijd voor innerlijk leiderschap?
25 juli 2019 30049 keer bekeken

Het gaat goed met de zomer in Nederland. De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten was gisteren in Eindhoven: 39,3 graden.[1] Tijdens het schrijven van dit blog is inmiddels dit record verbroken. Het is ronduit extreem ‘goed’ zomerweer. Mensen proberen hiervan te genieten. Die hobby die steeds erbij in schiet kan weer worden opgepakt. Mensen laten zich even niet leven door de klok met alle verplichtingen die daarbij horen. Stress, spanning, de drang naar presteren en het leveren van kwaliteiten: het hoeft allemaal even niet.

Dat veel mensen proberen van de zomer te genieten is te merken. Op de wegen en in de gerechtsgebouwen is het beduidend rustiger dan anders. Juist midden in de zomerperiode vinden we het tijd voor een verfrissend strafrecht blog. De vakantie doet ongemerkt het ‘zware’ werk waar lichaam en geest naar aan toe is.

Zomer, tijd voor rust

Voor velen is de vakantietijd namelijk een periode om van een afstand te kijken naar werk, gezin en leven. Vragen komen op zoals: Houd ik mij bezig met de juiste dingen? Is er behoefte aan vernieuwing, of verdieping en daarvoor tóch maar die ene opleiding volgen of eerst nog een coach inschakelen? Rust is dan bijzonder nuttig: je mag echt ook met jezelf bezig zijn. Hoe mooi is het als je eventuele partner en kinderen hierin worden betrokken. Een vakantie dat vaak gepaard gaat met een onverwachte andere omgeving en ontmoetingen met nieuwe mensen maken het compleet.

Veel strafrechtadvocaten proberen ook vakantie te houden en te genieten van welverdiende rust. Even niet als advocaat klaarstaan voor de samenleving, om de accu op te laden zodat de taken die al tot ver in 2020 staan ingepland weer aangepakt kunnen worden.

Innerlijk leiderschap

Maar hoe zit het eigenlijk -naast het belang van rust- met het nemen van tijd voor bezinning en stilte onder strafrechtadvocaten? Durven strafrechtadvocaten vanuit het hoofd naar de ziel te ‘zakken’? Ervaren strafrechtadvocaten de weldadige en helende werking van stil te staan bij jezelf? Met het stellen van dit soort vragen komen wij dichtbij het terrein van innerlijk leiderschap, dat gaat over naar jezelf kijken: wat is er privé en zakelijk gaande en daar woorden aan geven. Door woorden te geven aan gedachten, gevoelens en misschien ook wel verlangens kun jij je bewust worden van jezelf in alle rollen die je in je leven uitoefent.

Voor strafrechtadvocaten is er alle reden rust te nemen, alleen al vanwege de blijvende zorgen in hun beroepsgroep. Het jaar 2019 heeft voor strafrechtadvocaten, afgezien van de inhoud van zaken die zijn behartigd, in zakelijk opzicht immers nog niet zoveel goeds gebracht.

Een korte geschiedenis vooraf. De advocatuur in de negentiende en vroege twintigste eeuw bestond uit advocaten vaak afkomstig uit vooraanstaande en vermogende families die met dit beroep niet primair de kost verdiende. Dit is gaandeweg veranderd. Het honorarium werd steeds belangrijker en dit ontwikkelde zich door tot de situatie van vandaag waarbij wordt gesproken van sociale advocatuur versus commerciële advocatuur. Interessant is het werk onder meer hierover van rechtshistoricus Joggli Meihuizen.[2]

Uitgerekend die sociale advocatuur kachelt alsmaar verder achteruit. Onder meer de Commissie-Van der Meer oordeelde al in 2017 dat er 125 miljoen euro extra nodig is voor goede rechtsbijstand. Dit is niet te vergelijken met de (top)verdiensten in de commerciële advocatuur.[3]

De voortdurende lobby van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ten spijt. De NOvA spreekt klaretaal, op 19 juli jl. nog: “Het noodzakelijke onderhoud aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is, allerlei rapporten en aanbevelingen ten spijt, niet op gang gekomen waardoor het stelsel al jarenlang piept en kraakt. Er moet op korte termijn verbetering optreden. Voor de sociaal advocaten die zich dag in dag uit inzetten voor een goede rechtsbedeling terwijl hen het water aan de lippen staat, is dat noodzakelijk. Het probleem is acuut en urgent en zet de toegang en kwaliteit van de dienstverlening onder onacceptabele druk.”[4]

Ontzettend triest en zorgwekkend dat dit mogelijk is bij een beroepsgroep met een procesmonopolie. Mogelijk leidt het recent opgerichte Topberaad Herziening Rechtsbijstand, waarin namens de NOvA de leden van de Algemene Raad Bernard de Leest en Johan Rijlaarsdam deel uitmaken, tot een doorbraak. Maar ondanks de magere vergoedingen blijft onverkort gelden: Noblesse Oblige. Hoe dan ook blijft het gedrag onderworpen aan specifieke beroepsregels, zoals onder meer verwoord in de zogenaamde gedragsregels.

Enfin, het is echt zomer

Hoe mooi is het als je, hoe dan ook, door het nemen van tijd voor bezinning en stilte leert van de ervaringen en wat het leven in 2019 je tot nog toe wél heeft gebracht. Kijken wij in de spiegel naar onszelf, dan is dit jaar duidelijk geworden dat wij liever een idealistisch en sociaal bewogen strafrechtadvocaat zien dan een gewoon zakenmens. Dit is prima te combineren met een strafrechtpraktijk waarin commune en economische strafzaken worden behandeld. Dit soort vaststellingen versterkt je eigen innerlijke houding en je wordt er als goed opgeleide, deskundige strafrechtadvocaat ook een krachtiger persoon van. Dat is wat onze cliënten nodig hebben en uiteindelijk helpt metterdaad de rechtsstaat overeind te houden. Je kunt in dat geval een serieus najaarsoffensief dat voor de deur staat beter aan.

Wij stellen voor dat de gehele strafrechtadvocatuur deze dagen de zomer ook volop toelaten in onszelf! Dan is de zomer van 2019 ten volle in ons werkelijkheid geworden…

Alrik de Haas en Mehmet Özsüren[1] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropische_dag.

[2] J.P. Meihuizen,’Smalle Marges. De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog’, Amsterdam: Boom, 2010, p. 418.

[3] Vgl. het nog steeds actuele artikel https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/noblesse-oblige~b35fb862/ en https://www.advocatenblad.nl/2018/08/28/sociale-advocatuur-en-zuidas/ .

[4] Zie https://www.advocatenorde.nl/nieuws/zorg-nova-over-stelselherziening-onveranderd-groot .

Opmerkingen