“Toezichthouders ‘blok aan het been’ van Fintech start-ups?”

“Toezichthouders ‘blok aan het been’ van Fintech start-ups?”
9 december 2019

Onder toezicht vallen is ingrijpend, zeker voor een start-up. Welke regels gelden voor jouw onderneming, waar moet je allemaal op letten en hoe krijg je je dienst over de grens? Toezichthouders kunnen daarbij behoorlijk in de weg staan. Of ligt het genuanceerder? Advocaat Jelmer Kruijt van VESPER Advocaten vindt van wel.

‘De barrière om een speler op de financiële markt te worden was vroeger veel hoger dan nu. Je had een aantal grote banken en daarmee hield het wel op. Nu met het internet is het veel makkelijker om klanten te bereiken. Dat stelt de toezichthouder voor lastige kwesties want die krijgt steeds meer mensen aan tafel die maar weinig verstand hebben van dat toezicht. Toch wil de toezichthouder die Fintech start-ups best ter wille zijn en niet meteen wegsturen met de boodschap ‘ga eerst je huiswerk maar eens maken’.

Alsmaar ingewikkelder
‘Maar hoe doe je dat als startende ondernemer? Hoe kom je aan alle informatie die je nodig hebt om goed beslagen ten ijs te komen? Valt jouw dienst onder toezicht? En zo ja, bij welke toezichthouder moet je precies zijn en welke informatie heeft die toezichthouder allemaal nodig? Moet je een vergunning hebben van de AFM of de DNB? Er komt zo veel bij kijken. Ook de regelgeving wordt alsmaar ingewikkelder en er komen steeds meer Europese regels bij. Verordeningen die direct in Nederland doorwerken, maar ook richtlijnen die geïmplementeerd worden in de Wet op het Financieel Toezicht. En dan is er ook nog een hele berg aan toezichthouder uitingen, zoals van de AFM en haar Europese tegenknie ESMA. Die hebben weer heel veel guidance documenten over interpretatie van regels.’

Niet te voorzien
‘Kortom, het wordt er niet eenvoudiger op. Voor Fintech start-ups is het al helemaal lastig om aan alle regels te voldoen. Toen de huidige toezichtregels werden geschreven, bestonden al die nieuwe bedrijfjes en de diensten die ze leveren nog helemaal niet. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de wetgever er eigenlijk altijd achteraan loopt. Al die nieuwe technologieën waren helemaal niet te voorzien. Dus het is iedere keer weer puzzelen waar zo’n Fintech start-up precies onder valt. Neem ‘Crowdsurance’, een nieuwe dienst van één van onze klanten om te voorzien in het gat waar ZZP'ers in vallen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een soort broodfonds, maar dan groter en innovatiever. Het idee is dat een enorme groep ZZP'ers elkaar als het ware verzekeren. Niet door vooraf geld te storten maar door iedere maand een paar tikkies te betalen van een groepje dat arbeidsongeschikt is geworden. Is dat nu een betaaldienst of gaat het om verzekeren?’

Open en eerlijk van gedachten wisselen
Samen met DNB hebben we uitvoerig besproken welke toezichtregels gelden. Onontgonnen terrein waarop je elkaar echt nodig hebt. Dus een blok aan het been? Zo zou ik de toezichthouders zeker niet willen omschrijven. Juist door open en eerlijk van gedachten te wisselen, kom je er samen uit. En dat is voor beide partijen prettig. Als start-up weet je waar je aan toe bent en aan welke regels je moet voldoen om je dienst optimaal uit te kunnen voeren. Voor de toezichthouder is het fijn om te weten met wie hij te maken heeft en welke regels hij kan toepassen. Toezichthouders vangen signalen op die ze weer op Europees niveau ter sprake kunnen brengen en zo wordt de weg voor Fintech start-ups weer beter beslecht.’

Zo uitgebreid mogelijk in beeld
‘De Wet op het Financieel Toezicht is eigenlijk een samenraapsel van allemaal oude bestaande wetten, die in het verleden nog sectorspecifiek waren. Zo hadden verzekeraars hun eigen wet en de effectenhandelaren hadden weer een heel andere wet. Dat is toen allemaal in één wet gestopt en nu hebben we één grote brei aan ontoegankelijke regels en een batterij van definities. Als één van de kernredacteuren van de Financial Law huB probeer ik al die wet- en regelgeving, inclusief de Europese regels zo uitgebreid mogelijk in beeld te brengen. Dat vind ik super interessant. Om met elkaar na te denken over hoe we de Wet op het Financieel Toezicht, de kernwet waar alle toezichtregels in staan opgeschreven, inzichtelijk kunnen maken voor de doelgroep. Dus voor andere advocaten en juristen, maar ook ondernemers die zelf eens wat willen opzoeken in plaats van meteen een advocaat op te bellen. Hopelijk draag ik zo een steentje bij aan het ondersteunen van Fintech start-ups.’

Meer weten aan de Financial Law huB?

Button I want to know